Länkar


Sidan är under uppbyggnad. Vår ambition är att på sikt täcka alla viktiga aktörer, sidor och resurser med relevans för stadsbyggnad, arkitektur, regionalpolitik, infrastruktur och näringsliv i Öresund. Öresundsregionala samarbeten
 • Öresundskomitéen - Det officiella politiska samarbetet mellan Skåne och Själland. Kommittén är en politisk intresseorganisation som verkar för att stärka samarbetet över sundet samt bevakar Öresundsregionens intressen gentemot de nationella regeringarna och parlamenten i Danmark och Sverige, samt gentemot EU.
 • Øresundsinstituttet -  är en icke-vinstdrivande organisation som finansieras av näringslivet och offentliga aktörer i Sverige och Danmark via medlemskap. Institutets uppgift är att genom oberoende analyser följa utvecklingen i Öresundsregionen. Man ger ut rapporter, tiskrifter och böcker, håller föredrag och arrangerar konferenser. (Medlemslista)
 • Øresunddirekt - Informationstjänst som förmedlar offentlig myndighetsinformation till medborgare och företagare i Öresundsregionen med syftet att underlätta för den som arbetar, bor, studerar, gör affärer eller på andra sätt verkar på olika sidor av sundet. Øresunddirekt har en webbredaktion i Köpenhamn och ett informationscenter med drop-in och gratis rådgivning på Stortorget i Malmö.
 • Øresundsportalen - Oresundsregionen.org - Öresundsregionens officiella webportal.
 • ØreStat - Samarbetsprojekt mellan de statistiska centralbyråerna i Sverige och Danmark med syftet att gemensamt ta fram och publicera tillförlitlig offentlig statistik för gränsregionen.
 • EURES CrossBorder Öresund (Oresundsinfo.org) - EU-finansierat projekt för att stimulera den gränsöverskridande arbetsmarknadsregionen genom ett parnerskap med arbetsmarknadens parter samt arbetsförmedlingarna i Sverige och Danmark.
 • Medicon Valley Alliance - Dansk-svensk nätverksorganisation som samlar de olika aktörerna i Öresundsregionens starka life sciences-kluster. MVA organiserar seminarier och frukostmöten, ger ut tidskrifter och analyser. Finansieras via medlemskap av hundratals läkemedels- och medicinteknikföretag, forskningsbolag och institut, universitet, sjukhus m.fl. (Medlemslista)
 • TendensØresund - Samling av officiell statistik och fakta om Öresundsregionen i syfte att ge ett bra kvantitativt underlag till diskussionen om den regionala utvecklingen. Nedladdningsbara kartor, diagram och tabeller som får användas fritt.


 Arbetsmarknad
 • Øresunddirekt - Informationstjänst som förmedlar offentlig myndighetsinformation till medborgare och företagare i Öresundsregionen med syftet att underlätta för den som arbetar, bor, studerar, gör affärer eller på andra sätt verkar på olika sidor av sundet. Øresunddirekt har en webbredaktion i Köpenhamn och ett informationscenter med drop-in och gratis rådgivning på Stortorget i Malmö.
 • Arbetsförmedlingen
 • Bemannia - Bemanningsföretag
 • Careerbuilder.se - Rekrytering online
 • Jobb.nu - Sökmotor för platsannonser.
 • Jobnet - De danska arbetsförmedlingarnas webbportal. I Danmark sker arbetsförmedlingen på kommunal nivå via s.k. jobcenters. Portalen är ett samarbete mellan Arbejdsmarkedsstyrelsen och de olika kommunerna i landet.
 • ShopJobs.dk - En webbplats för svenskar som funderar på att söka butiksjobb i Köpenhamn. Svenska butiksbiträden är mycket uppskattade i Köpenhamn och lönen för dessa yrken är klart högre än i Sverige. På denna sida annonseras lediag tjänster samt ges tips på svenska vad man bör tänka på.
 • Statist.se - Jobbdatabas och intresseregister för statist- och enklare skådespelarjobb. Ett enkelt och roligt sätt för personer i alla åldrar att tjäna extra pengar. Kräver normalt ingen speciell utbildning eller särskilda färdigheter. Alltid flera aktuella produktioner i Malmöområdet.


   Arkitektur & stadsplanering
  • Dissing + Weitling - Dansk arkitektbyrå med flera stora projekt i Öresundsregionen.
  • Loop CityEn vision om hur den danska "fingerplanen" för Storköpenhamn kan vidareutvecklas till en mer decentraliserad ringformation sammanhållen av ett koncentrerat transport- och kommunikationsstråk med nya investeringar i lightrail/spårväg samt existerande och uppgraderade S-tåg, Metro och motorvägar. Grönområden ackompanjerar genom hela det utvecklade urbana landskapet. Visionen inbegriper den svenska/östra sidan av Öresund där en sydlig Öresundsförbindelse (öresundsbron) i framtiden kompletteras med en fast nordlig förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör och på så vis skapar en väg- och järnvägsring - en loop! Länken går till en 165 sidor lång bildpresentation av Loop City, framtidens Öresund. (Köpenhamnsperspektivet breddas till en Öresundsvision på sid 144 och framåt...)
  • Magasinet KBH - Magasin om arkitektur, kultur och stadsliv i Köpenhamn.
  • Årstiderne arkitekter -  Dansk arkitektbyrå med flera stora projekt i Öresundsregionen.


   Bank & finans
  • Danske Bank Basis+ - Danske Bank i Sverige erbjuder alla sina kunder ett kostnadsfritt bankkonto i Danmark. Kontopaketet går under namnet Danske+ och kan beställas direkt på internet via Hembanken. Med Danske+ slipper man onödiga överförings- och växlingsavgifter. Till kontot kan man även koppla danskt MasterCard och  internetbank, s.k. Netbank, från vilket man enkelt kan betala sina danska räkningar.
  • SEB Brokonto - Banken SEB erbjuder sina kunder ett s.k. Brokonto som är en specialanpassad tjänst för den som
    pendlar över sundet.  Med kontot kan man lätt ha pengar till hands i både Sverige och Danmark. Det går att koppla både danskt och svenskt bankkort till kontot och med Netbank har man ett komplett internetkontor från vilket man kan betala räkningar, spara och kostnadsfritt överföra pengar.
  • Solidar Fonder AB
  • Sparbanken Göinge Sundspendlarkonto - För mer information, se "Swedbank Sundspendlerpakke" nedan.
  • Sparbanken Öresund
  • Swedbank Sundspendlerpakke - Swedbank Danmark erbjuder nyckelkunder i Sverige ett "Sundspendlarpaket" med avgiftsfria överföringar mellan konton i de båda länderna, mindre krediter samt avgiftsfritt VISA/Dankort i Danmark. I paketet ingår även en personlig rådgivare på den danska sidan som kan hjälpa till med att navigera i den danska bankvärlden. Paketet kostar 25 danska kronor per månad (eller 19 kr för studenter). För den som inte är nyckelkund erbjuds en "light-version" med ett s.k. Sundspendlerkonto i Danmark (som kan användas som lönekonto) till vilket fasta överföringar till ett svenskt konto kan göras.
  • Västra Hamnen Fondkommission AB


   Besöksnäring & turism


   Bloggar & sociala medier
  • Öresund Business Match - Blogg om samverkansprojekt för näringslivet i Öresundsregionen. Skrivs av Inga-Lill Lellky vid Region Skånes näringslivsavdelning.
  • Øresundsdebatten
  • Förening Øresund - En hemsida för ideella, icke vinstdrivande föreningar i Öresundsregionen.
  • Malmö - Lund på cykel - Blogg om cykelpendling i Malmö/Lund.
  • Urban Planning ØresundEn privat, dansk-svensk Öresundsblogg om stadsplanering och stadsutveckling i Öresundsregionen med fokus på Köpenhamn och Malmö. Skrivs av Marie Irgens Jacobsen. 
  • YIMBY Malmö - Blogg i positiv anda om stadsplanering och arkitektur i Malmö.


   Bygg & fastighet
  • Ørestad - Gigantiskt stadsutvecklingsprojekt på Amager i Köpenhamn. By & Havn har det övergripande ansvaret.
  • Ørestad Down Town - NCC:s storskaliga stadsutvecklingsprojekt i Ørestad, en helt ny Köpenhamnsstadsdel som växer fram på Amager nära Öresundsförbindelsens danska landanslutning. Masterplan av stjärnarkitekten Daniel Libeskind. Innehåller bl.a. två spektakulära höghus.
  • Batteriet - Byggprojekt på norra Amager i Köpenhamn. Nio olika höghus av varierande höjd och form, s.k. "urbana berg".
  • Bryggen Waterfront - Stort projekt i Köpenhamn.
  • By & Havn I/S - Projektutvecklingsföretag som ägs av Köpenhamns kommun och danska staten. Har som syfte att leda stadsutvecklingen i  Ørestad och Köpenhamns olika hamnområden. Vid sidan av Ørestad är Marmormolen och Nordhavnen de två största projekten.
  • Carlsberg Byen - Bryggeriets gamla industriområden ska göras om till tät blandstad. Flera riktigt höga hus planeras som nya landmärken för Köpenhamn. Detta är projektets hemsida.
  • Copenhagen Arena - Realdanias och Köpenhamns kommuns projektsida för en framtida stor multiarena i Köpenhamn.
  • Copenhagen Business District - Stort fastighetsutvecklingsprojekt i hjärtat av Ørestad på Amager, där Metron och Öresundstågen ansluter till varandra. Drivs av Steen & Ström.
  • Copenhagen Towers - Ett av två torn återstår att bygga inom ramen för detta projekt i  Ørestad.
  • Den blå planet - Danmark nya akvarium blir en spektakulär byggnad som byggs vid Kastrups hamn på Amager, alldeles vid Öresunds strand.
  • Elinegård - NCC:s och Ikanos bostadsprojekt vid Kalkbrottet i Malmö.
  • Fastighetsvärlden - Den svenska fastighetsbranschens affärsmagasin.
  • Jernhusen - Svenskt fastighetsbolag som utvecklar järnvägsstationer, stationsområden, terminaler och terminalområden. Mycket aktiva i Skåne, driver bl.a. projektet Södra Nyhamnen i Malmö.
  • KPC - Dansk byggherre och fastighetsutvecklingsbolag.
  • Marmormolen - Langelinie- och Marmormolen utgör tillsammans ett stadsutvecklingsprojekt som drivs av By & Havn. Omfattar bl.a. nya lokaler för FN samt två "skyskrapor", ritade av Steven Holl, vilka binds samman av en gångbro på 65 meters höjd.
  • Nordhavnen - Stort stadsutvecklingsprojekt i Köpenhamn i By & Havns regi. Först ut är Århusgadekvarteret.
  • Nordkranen - Danskt fastighetsutvecklingsbolag. Ligger bl.a. bakom projektet Bryggen Waterfront.
  • Realdania - Stor dansk byggherre och fastighetsutvecklare. Medlemsförening bestående av privata danska fastighetsägare. Engagerar sig ofta i större stadsutvecklingsprojekt.
  • Skanska Danmark
  • Skanska Sverige
  • Södra Nyhamnen - Stort och högprofilerat stadsutvecklingsprojekt i Malmö där Jernhusen arbetat fram en "masterplan" som inkluderar ett stort antal höghus i området närmast centralstationen.
  • Turning Torso - Malmöskyskrapans officiella hemsida.


  Intresseorganisationer


  Kultur & nöje
  • ÖresundArt - Måleriträffar och uthyrning av ateljé- och gallerilokaler.
  • Öresund Rally
  • AOK - Alt om København - Nöjes- och kulturguide för den danska huvudstaden.
  • Culture Oresund - Webbaserat verktyg för konstnärer, producenter och andra aktörer som söker samarbetspartners eller kulturscener i Öresundsregionen.


  Media
  • Fastighetsvärlden - Den svenska fastighetsbranschens affärsmagasin.
  • Job & Magt - Øresundsinstituttets tidskrift om ekonomi och samhälle i regionen. Utkommer med nytt nummer varje kvartal.
  • Magasinet KBH - Magasin om arkitektur, kultur och stadsliv i Köpenhamn.
  • Modern Stadstrafik - Facktidskrift om kollektivtrafik i stadsmiljö.
  • Skånska Dagbladet - Morgontidning med fokus på södra och mellersta Skåne, inklusive Malmö och Lund.
  • Sydsvenskan - Ledande dagstidning med fokus på Malmö/Lund-regionen.
  • Tidningsbutiken - Onlinebutik med tidskrifter och tidningsprenumerationer till bra priser. Stort utbud av titlar inom bl.a. arkitektur, stadsbyggnad, infrastruktur och livsstil. Erbjuder även många utländska tidskrifter.


  Myndigheter & offentliga organisationer
  • Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.


  Nationellt, regionalt & lokalt styre
  - Nationell nivå
  • Folketinget - Folketinget är Danmarks parlament och högsta lagstiftande organ.
  • Riksdagen - Sveriges riksdag är landets parlament och högsta lagstiftande organ.
  • Länsstyrelserna - Svenska statens regionala förvaltning utgår från s.k. länsstyrelser som motsvarar länsindelningen i landet. Statens "förlängda arm" i Skåne är följdaktligen Länsstyrelsen i Skåne län.
  • Statsforvaltningerne - Den danska statens regionala förvaltning utgår från s.k. statsförvaltningar som motsvarar regionsindelningen i landet (se Regional nivå). Danska statens "förlängda arm" i Storköpenhamn är således Statsforvaltningen Hovedstaden och Statsforvaltningen Sjælland. 
  - Regional nivå
  • Region Skåne - Landsting med utökat regionalt självstyre (storregion). Den geografiska avgränsningen är densamma som för Skåne län, i vilket det bor över 1,2 miljoner människor. Region Skåne är huvudman för sjukvård och kollektivtrafik i Skåne samt har ett övergripande ansvar för det regionala utvecklingsarbetet i länet. Att stimulera och utveckla samarbetet över Öresund är härvidlag ett av regionens uttalade uppgifter. Skåne har 33 kommuner (se Lokal nivå).
  • Region Hovedstaden - Region Hovedstaden är huvudman för sjukvård, viss kollektivtrafik samt har ett övergripande ansvar för tillväxtfrågor i Köpenhamn och området närmast huvudstaden. "Storköpenhamn" och Öresundsregionen omfattar emellertid ytterligare en administrativ region, Region Sjælland. Båda är viktiga parter i olika samarbetsprojekt över Öresund. De nya regionala organen ersatte 1 januari 2007 den tidigare amtsindelningen. Region Hovedstaden omfattar totalt 29 kommuner (se Lokal nivå).
  • Region Sjælland - Region Sjælland är huvudman för sjukvård, viss kollektivtrafik samt har ett övergipande ansvar för tillväxtfrågor i den del av Själland som inte omfattas av Region Hovedstaden. Tillsammans utgör de båda regionerna det som populärt brukar kallas "Storköpenhamn". Tillsammans har de ca 2,5 miljoner invånare, alltså betydligt fler än "Storstockholm". Räknas hela Öresundsregionen som ett Storköpenhamn blir skillnaden givetvis ännu större... Region Sjælland omfattar totalt 17 kommuner (se Lokal nivå).
  - Lokal nivå - Urval av de mest urbana kommunerna
  • Albertslund Kommune - Köpenhamnskommun med knappt 28.000 invånare. En del av Region Hovedstaden.
  • Ballerups Kommune - Köpenhamnskommun med knappt 48.000 invånare. En del av Region Hovedstaden.
  • Burlövs kommun - En av Sveriges ytmässigt minsta kommuner, insprängt mittemellan Malmö och Lund. Centralorten Arlöv är en sammanhängande del av Malmös tätort. Kommunen har knappt 17.000 invånare och ingår i SCB:s definition av Stormalmö.
  • Brøndby Kommune - Köpenhamnskommun med drygt 34.000 invånare. En del av Region Hovedstaden.
  • Båstads kommun - Drygt 14.000 invånare.
  • Dragør Kommune - Köpenhamnskommun på Amager med knappt 14.000 invånare. Grannkommun till Malmö och Vellinge i öster.
  • Frederiksberg Kommune - En av två kommuner som tillsammans utgör Köpenhamns centrala tätort. (Den andra kommunen är Københavns Kommune). Frederiksberg har drygt 100.000 invånare och är Danmarks mest tätbefolkade kommun då den i princip uteslutande består av innerstadsbebyggelse.
  • Gentofte Kommune - Köpenhamnskommun med knappt 73.000 invånare. En del av Region Hovedstaden.
  • Gladsaxe Kommune - Köpenhamnskommun med drygt 65.000 invånare. En del av Region Hovedstaden.
  • Helsingborgs stad - Skånes näst största kommun med över 130.000 invånare. Granne med Helsingør Kommune i Danmark.
  • Helsingør Kommune - Grannkommun till Helsingborg i Sverige. Drygt 60.000 invånare.
  • Københavns Kommune - Danmarks och Öresunds största kommun. En av två kommuner som tillsammans utgör Köpenhamns centrala tätort. (Den andra kommunen är Frederiksberg Kommune) Tillsammans har kommunerna ca 650.000 invånare, varav 550.000 bor i  Københavns Kommune.
  • Kävlinge kommun - Knappt 30.000 invånare. Centralt belägen i Öresundsregionen. Ingår i SCB:s definition av Stormalmö.
  • Kristianstad kommun - Knappt 80.000 invånare.
  • Landskronas kommun - Drygt 42.000 invånare. Centralt belägen vid Öresund.
  • Lunds kommun - Skånes tredje största kommun med ca 112.000 invånare, en av de snabbast växande större städerna i Sverige. Ingår i SCB:s definition av Stormalmö.
  • Lomma kommun - Drygt 22.000 invånare. Centralt belägen i Öresundsregionen. Ingår i SCB:s definition av  Stormalmö.
  • Malmö Stad - Skånes största, och Sveriges tredje, kommun med över 300.000 invånare. Näst störst i Öresund efter Köpenhamns kommun. Ingår tillsammans med 11 andra kommuner i SCB:s definition av Stormalmö, en urban region som har ca 660.000 invånare.
  • Roskilde Kommune - Största kommunen i Region Sjælland med över 80.000 invånare.
  • Simrishamns kommun - Knappt 20.000 invånare. Beläget på Österlen.
  • Staffanstorps kommun - Drygt 22.000 invånare. En av kommunens tätorter, Hjärup, ligger insprängt mittemellan Lund och Malmö. Kommunen ingår i SCB:s definition av Stormalmö.
  • Svedala kommun - Knappt 20.000 invånare. Ingår i SCB:s definition av Stormalmö och är hemvist för Malmös internationella flygplats Malmö Airport (Sturup).
  • Trelleborgs kommun - Drygt 42.000 invånare. Ingår i SCB:s definition av Stormalmö.
  • Tårnby Kommune - Köpenhamnskommun på Amager med drygt 41.000 invånare. Hemvist för Köpenhamns internationella flygplats Copenhagen Airport (Kastrup) och grannkommun med Malmö i öster. En del av Region Hovedstaden.
  • Vellinge kommun - Drygt 33.000 invånare. Ingår i SCB:s definition av Stormalmö.


  Näringsliv 
  • ØresundDirekt Business - Informationsportal om villkor för näringslivet på andra sidan sundet.
  • CATE - Cluster for Accelerator Technology - Skandinaviskt projekt som erbjuder kostnadsfria utbildningsprogram till företag i regionen som vill förbättra sina möjligheter att få kontrakt på konstruktion och underhåll av forskningsanläggningar baserade på avancerad acceleratorteknologi såsom CERN, ESS och MAX IV.
  • Copenhagen Economics - Ett av Europas största konsultbolag inom ekonomisk vetenskap. Kontor i Köpenhamn, stockholm och Bryssel.
  • LUeX - Lund University Experts - Forskningsbaserade konsulttjänster till marknadsmässiga villkor. Konsultbolag som vänder sig till privata såväl som offentliga kunder med ambitionen att låta dessa ta del av den breda och djupa expertis som finns vid Lunds universitet.
  • Medicon Valley Online - Onlinebaserat verktyg och databas för aktörer inom life sciences-sektorn. Här kan man finna kontaktuppgifter till olika företag i branschen med sortering på vilka typer av produkter eller tjänster som de erbjuder - kontraktsforskning, laboratorietid, provtagning, förvaring, patentsökning m.m. Medicon Valley Alliance ligger bakom webbplatsen, på vilken man även kan söka efter olika läkemedelskandidater och substanser och se var i produktutvecklingsprocessen de ligger.
  • Mobile Heights - Medlemsorganisation för att utveckla och stärka det framgångsrika Sydsvenska klustret inom mobil kommunikation centrerat kring Lund/Malmö och Karlskrona.
  • Nyföretagarcentrum Öresund - Kostnadsfri rådgivning för den som vill starta eget i Öresundsregionen.
  • Omniveta Öresundspaket - Öresundpaketet är tänkt till de företag som handlar, eller gärna vill handla på båda sidor av Öresund. Det erbjuder en totalservice inom kommunikation, fakturaköp, fakturaadministration och inkassoservice. Ändamålet är att skapa optimala möjligheter till ökad exportomsättning.
  • Skånes livsmedelsakademi


  Trafik & kommunikation
  • Øresundsbron - Öresundsbrons officiella webbplats.
  • Øresundståg - Portal för Öresundstågen.
  • Phonera Öresundsabbonemang - Du ringer, sms:ar och mms:ar till, från och i Danmark till samma priser som i Sverige. Öresundsabbonemanget är specialanpassat för dig som gör gränsöverskridande affärer i Öresundsregionen. Det kostar 29 kr per månad och kan kopplas till alla Phoneras mobilabbonemang.
  • Telia Öresundspriser - Telia erbjuder en tilläggstjänst för sina mobilkunder som gör att de kan ringa och sms:a för riktigt låga priser även i Danmark. Det är även gratis att ta emot mobilsamtal i grannlandet. Tjänsten kostar 39 kr per månad och kopplas till det ordinarie abbonemanget.
  • Tre - Mobiloperatören Tre erbjuder sina kunder samma priser och startavgifter som i Sverige för samtal och surf inom Danmark och från Danmark till Sverige. Att ta emot ett samtal i Danmark är också helt avgiftsfritt. Samma principer gäller även för videosamtal och SMS/MMS.
  • Ventelo/AllTele Öresundspaket - Med Öresundspaketet kan företag ringa och surfa mobilt till samma precis hela tiden oavsett om man befinner sig i Sverige eller Danmark.


  Utbildning & forskning
  • Øresund University Network - Nybildad paraplyorganisation för åtta olika universitet och högskolor i Öresundsregionen med tillsammans fler än 165.000 studenter. ØUN ersätter den tidigare samarbetsorganisationen Øresundsuniversitetet. Man har till syfte att främja högre utbildning och forskning i regionen, stärka samarbetet över gränserna och göra det lättare att studera och undervisa i grannlandet.
  • Øresund EcoMobility - Danskt-svenskt samarbetsprojekt inom forskning och utveckling kring hållbara och miljövänliga transporter. Tar sin utgångspunkt i det faktum att Öresund är Skandinaviens största "hub" för varutransporter - såväl destination som transit.
  • Aktuellt om vetenskap & hälsa - Populärvetenskapligt onlinemagasin om medicinsk forskning i Skåne.
  • Bæredygtige Byggeprocesser - Svenskt-danskt forskningssamarbete kring hållbara och klimatneutrala byggnadsprocesser.
  • CSS - Center for Scandinavian Studies Copenhagen - Lund
  • HögskoleProvGuiden - Onlineutbildningen inför högskoleprovet.
  • Lund University Bioimaging Center - Medicinskt bildcentrum. Med landets kraftfullaste magnetkamera (7 Tesla) blir  det en nationell resurs för forskare i hela Sverige och ett forskningsanläggning av absolut toppklass. En del av medicinska fakulteten vid Lunds universitet.
  • Lunds universitet - Nordens största, och ett av Europas ledande lärosäten.
  • Nano Connect Scandinavia - Skandinaviskt samarbetsprojekt inom forskning och utveckling kring nanoteknologi. Projektet har sitt ursprung i Nano Øresund.


  Överstatliga samarbeten


  Övrigt