måndag 28 december 2009

Första rulltrapporna till Triangeln


Nu har de första rulltrapporna kommit till station Triangeln. Det är i den norra stationsnedgången, vid s:t Johanneskyrkan, som rulltrapporna nu lyfts på plats.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


100 000 besökare i utställningen


På tisdagskvällen passerades gränsen 100 000 besökare i Citytunnelutställningen. Besökare nummer 100 000 blev Visar Metai och han överraskades med blommor och presenter.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Byggstart för huset ovanför station Hyllie


Idag tog fastighetsbolaget Annehem det första spadtaget för butiks- och kontorshuset över Citytunnelstationen. Huset ska bland annat hysa tullen som får hissar direkt ner till station Hyllies plattformar.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 26 december 2009

Skånes 100 största markägare


De hundra största markägarna äger en fjärdedel av Skåne. Hälften av dem är adelsmän. Sydsvenskan har rest genom Skåne för att träffa några av männen som äger jorden. Här är hela listan.


På listan över de hundra största markägarna i Skåne är nästintill hälften av namnen adliga. Snudd på samtliga är män.
– Det är inte så konstigt. Det är tradition kan man väl säga, säger Eva Ramel på Börringekloster apropå det faktum att hon är en av få kvinnor som finns med på listan.
Hon har avböjt att ställa upp i vårt reportage.
Att det är så många män beror på gamla sedvänjor och fideikommiss-lagen: möjligheten för en jordägare att testamentera hela sin egendom till den äldsta sonen istället för att dela upp godset på samtliga barn.
Fideikommissen avskaffades 1963, men fortfarande finns möjlighet att söka dispens för att hålla samman godsen och inte splittra dem på flera ägare. Men det är ovanligt. I Skåne finns en handfull fideikommisser idag.
Det finns två ad...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Produktion från Kina till Eslöv


Cirka 150 nya jobb skapas i Eslöv då medicinteknikföretaget Bactiguard flyttar hem produktion från Kina och bygger en helt ny fabrik.

ESLÖV. Upp till 150 nya jobb skapas i Eslöv då medicinteknikföretaget Bactiguard flyttar hem produktion från Kina och bygger en helt ny svensk fabrik.
En principensekommelse träffades på onsdagen mellan företaget och Eslövs kommun om etableringen av den nya anläggningen.
”Vi har under 2009 fört diskussioner och värderat förslag från flera regioner i Sverige, men har nu stannat för att Region Skåne och Eslövs kommun bäst svarar mot det kvalitativa krav som vår långsiktiga produkt- och affärsutveckling ställer”, skriver Bactiguards vd Ewa Ställdal i ett pressmeddelande.
I det lokala samarbetet ingår också Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkestekniska högskoleutbildningen.
Planeringsarbetet startar omedelbart med sikte på en successiv uppbyggnad under åren 2011–2013.
”Det här är ett tillfälle för Eslöv som vi har vän...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Vägarna visar att Malmö och Lund alltid hört ihop


Nej, avståndet mellan Lund och Malmö är inte jordens omkrets minus två mil. Sydsvenskan beskriver i en serie trenderna som knyter städerna närmare varandra.


MALMÖ-LUND. Ska Malmö fortsätta att växa måste Malmö bli större.

Helt enkelt genom att lägga under sig grannkommunerna.

Tankarna om ett Stormalmö luftades sommaren 2007 av Emmanuel Morfiadakis (S), tung politiker i Malmö.

Det skulle han inte ha gjort.

– Det enda som hände var att alla hoppade på mig, säger Emmanuel Morfiadakis.

Annars hände ingenting.

En kommungräns är inte att leka med.

– Men frågan blir mer och mer aktuell, det är bara att titta på kartan.

Med 6 000 fler Malmöbor varje år finns det snart inte plats för alla. Så i kampen om världsherraväldet, och skattepengen, får man ta till ett beprövat vapen. I trängda lägen, luta dig mot Lund.

Eller om det är tvärtom?

I en mängd artiklar försökte Sydsvenskans kulturredaktion redan 2003 att reda ut detta. ...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Pågatåg Nordost kan bli verklighet


Pågatåg Nordost innebär att pågatågtrafiken byggs ut i nordöstra Skåne och även når Småland. Detta skulle minska restider för pendlare i området och förhoppningen är att bättre förbindelser kan ha en positiv inverkan på tillväxten i området....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Wihlborgs säljer fastigheter för 113 miljoner


Wihlborgs har sålt tre fastigheter på totalt 6.000 kvadratmeter för 113 milj kr, ett belopp som överstiger den externa marknadsvärderingen från föregående årsskifte med 20 miljoner....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmöborna gillar festival och grönområden


Malmöpanelens deltagare besöker gärna Malmöfestivalen men tycker inte att byggnation på grönområden är det bästa sättet att förtäta staden....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nya Suellsbron invigd


Från och med fredagen är nya Suellsbron också öppen för bilar och bussar.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Kasper Salin-priset 2009 till Urbana Villor i Malmö!


Sveriges Arkitekter utdelar årligen Kasper Salin-priset till ett svenskt byggnadsverk eller grupp av byggnader av hög arkitektonisk klass....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Spårskifte på Malmö C


Söndagen den 13 december går inkopplingen av Citytunneln på Malmö C in i en ny etapp. All tågtrafik flyttas från banhallens sex spår till den ombyggda Pågatågsstationen närmast kanalen, också den med sex spår.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


COP 15 i Köpenhamn är bara början


COP 15 i Köpenhamn är bara början...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


ESS och MAXIV kärnan i nya Vetenskapskorridoren


En vetenskapskorridor från norra Tyskland till Skandinavien håller på att slå upp portarna. Den 25 november skrevs en avsiktsförklaring av Allan Larsson för Lunds universitet och Helmut Dosch för tyska DESY om ett samarbete där materialvetenskap och livsvetenskaper står i centrum. ESS och MAX IV blir viktiga anläggningar, och bildar tillsammans med tyska Petra III och XFEL kärnan i det nya samarbetet.


En arbetsgrupp kommer att sätta igång under vintern, där representanter från universitet, anläggningar, regioner och länder ska bjudas in att vara med. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på hur den s k ”Science Corridor” ska sättas på kartan, hur den ska utvecklas och hur samarbetet med andra forskningsstrukturer ska ske framöver. På sikt hoppas man inom Vetenskapskorridoren kunna dela utrustning, skapa gemensamma projekt och inrätta stipendie- och utbildningssamarbeten.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunneln invigs 4 december 2010


Den officiella invigningen av Citytunneln kommer att ske exakt om ett år, lördagen den 4 december 2010.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Det finns potential för 1.800 nya bostäder


Kommunstyrelsen har nu godkänt det förslag till handlingsplan för väsentligt ökat bostadsbyggande i Malmö som, på uppdrag av kommunstyrelsen, har tagits fram av stadsbyggnadsnämnden....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunneln en miljard billigare


En ny slutkostnadsprognos som tagits fram visar att Citytunneln kommer att kosta 8,565 mdr istället för budgeterade 9,450 miljarder.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Julexperiment för hela familjen


Under skyltsöndagen den 29 november mellan 11-17 bjuder vi på lekfulla experiment för både barn och vuxna i ESS Scandinavias utställning på Stora Algatan 4 i Lund. Alexander Mirholm och Anna Andersson från Kemicentrum vid Lunds universitet kommer att visa experiment ur sin kemi-julkalender och kommer bland annat förklara varför en burk med vanlig Coca Cola sjunker i en skål med vatten medan en burk med Coca Cola light flyter och visa hur man krymper ballonger med hjälp av flytande kväve.Under dagen kommer en tävling arrangeras där första priset är en bok om enklare experiment som går att göra hemma. Vi kommer också att bjuda på julfika i form av glögg och pepparkakor.


ESS Scandinavia önskar alla varmt välkomna till utställningen om ESS och framtidens forskning på Stora Algatan 4 i Lund (intill Kulturen)!


Titta på kemi-julkalendern

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Världens barn-vinnare i Citytunneln


Lennart och Christina Bramsved, som vann budgivningen på en tur genom Citytunneln i Radio Malmöhus insamling till Världens barn, gjorde i söndags en tur genom Malmös undre.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger parkeringsgarage i Malmö


NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att uppföra ett underjordiskt parkeringsgarage i centrala Malmö, värt 185 milj.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Många beredda ändra sitt resande


När Citytunneln öppnar i december nästa år räknar mer än var fjärde skåning med att deras resande kommer att förvandlas. Det visar en undersökning som Citytunneln genomfört.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Allt fler Skåningar positiva till Citytunneln


Sju av tio skåningar har en positiv inställning till Citytunneln. Det visar årets attitydundersökning. Undersökningen visar också att en fjärdedel av Skåningarna kommer att förvandla sitt resande när Citytunneln öppnar i december nästa år.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger nytt äldreboende på S:t Lars i Lund


NCC Construction Sverige bygger ett modernt äldreboende på S:t Lars över 100 år gamla sjukhusområde i Lund.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Halvtid i spårbygget


Spåret är nu färdigt i ett av Citytunnelns två tunnelrör, det västra. Det innebär att hälften av det unika ballastfria spåret är färdigbyggt.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


2 av 3 nöjda trots stök på Malmö C


Trots det stök som ombyggnaden av Malmö C innebär uppger 66 % av resenärerna att de är positiva till ombyggnaden och mer än hälften har inte påverkats negativt i form av förseningar, inställda tåg och trängsel.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunnelns senaste filmrapport


Se projektets nya filmrapport som omfattar tiden mellan mars 2009 och september 2009.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Experimentdagar återinviger utställningen om ESS


Onsdag och torsdag den 28-29 oktober öppnar utställningen om ESS och framtidens forskning åter igen. I samband med nyöppningen kommer vi mellan kl 12-18 att bjuda på lekfulla experiment för hela familjen, där du bl. a. kan bygga din egen svävare, se hur man får pappersnäsduken att bära vatten och hur ättikslösning kan göra rent mynt.

I takt med att processen kring ESS har gått framåt har utställningen uppdaterats och besökare har nu möjlighet att få veta mer om den framtida planeringen av ESS. Efter uppdateringen av utställningen finns det nu också mer information om anläggningens fyra viktiga delar; jonkällan, acceleratorn, målstation och instrumenten.

Utställningen syftar till att informera om ESS och svarar på de vanligaste frågorna om vad ESS är, vad ESS kommer att användas till, vilken forskning som kommer att ske vid ESS, och hur miljön och säkerheten runt anläggningen kommer att påverkas. I utställningen har besökarna också möjlighet att ställa frågor, läsa b...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Säkerhetsexperter besökte Citytunneln


Med veterantåg kom närmare 100 järnvägsspecialister från hela världen för att se Malmö C Nedre och Citytunneln. Besöket var en del i en internationell järnvägssäkerhetskonferens som hålls i Båstad.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Unikt spårbygge i Citytunneln


I tunnlarna under Malmö läggs nu ett högdämpat ballastfritt spår som ska reducera det så kallade stomljudet i hus ovanför tunneln. Spåret byggs av Österrikiska Rhomberg som är underleverantör till Citytunnelns järnvägsentreprenör, Banverket Produktion.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Brittiskt ministerbesök i Citytunneln


Storbritanniens vice trafikminister, Andrew Adonis, besökte på tisdagen Citytunnelprojektet.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


ESS Scandinavias experimentstation på Kulturnatten


Lördagen den 19 september arrangerades den 25:e årliga Kulturnatten i Lund med en mängd olika aktiviteter runt om i Lund. Vid ESS Scandinavias experimentstation på Fysicum kunde Lundabor pröva på att göra egna experiment och lära sig mer om hur neutroner kan användas för få veta hur olika material är uppbyggda och fungerar.

Vid experimentstation hade besökarna bland annat möjlighet att göra nylontråd av två vätskor och få veta hur visko-elastiska material, som t.ex. redning, fungerar. Under dagen besökte hundratals nyfikna människor experimentstationen och fick veta varför frigolit löses upp i aceton och varför ett material som majsstärkelse blandat med vatten både kan vara fast och flytande.


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunnelns största entreprenad avslutad


Entreprenaden, som omfattar de två parallella tunnlarna och bergrummet för station Triangeln, är nu formellt avslutad.
– Entreprenaden omfattade några av de största utmaningarna i projektet och har genomförts på ett väldigt bra sätt, före tidplanen och inom budget, säger Citytunnelns projektchef Örjan Larsson.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Entréerna vid Triangeln tar form


Drygt hälften av glasskivorna har monterats på den norra entrébyggnaden. Nu har också arbetet med den södra entrén startat.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Hyllies mittpunkt tar form


Den runda ankomstbyggnaden vid station Hyllie börjar nu ta form. Taket, som bärs upp av en stålkonstruktion, kläs nu med fiberbetongskivor och ljusrampen till den konstnärliga utsmyckningen monteras

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Optimism inför halveringen av Malmö C


Under två testveckor har antalet spår halverats på Malmö Central. Under tiden har planeringen av tågtrafiken finslipats.
– Under intrimningsperioden har trafiken gått som förväntat, med en punktlighet i nivå med när trafiken går på alla 12 spåren, säger Linus Eriksson, chef för Banverkets södra driftsområde.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nu startar ombyggnaden av Malmö C


Den 24 augusti stängs Pågatågstationen i Malmö och ombyggnaden av bangården och Centralstationen startar på allvar. Men redan nu stängs Pågatågstationen och antalet tåg mellan Lund och Malmö minskas från nio till sex i timmen under rusningstid.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


ESS i AlmedalenDrygt 120 personer kom till det seminarium som ESS Scandinavia höll tillsammans med Lunds Universitet och Sydsvenska industri- och handelskammaren på onsdagseftermiddagen. Seminariet handlade till största delen om ESS och de effekter byggande av anläggningen får för kommunen, regionen och Sverige.


Talare var bl a Universitetets rektor Per Eriksson och Therése Welander från ESS sekretariatet.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmö C Nedre växer fram


Malmö C Nedre börjar allt mer likna en riktig järnvägsstation. Plattformarna är nästintill klara och i taket ovanför installeras högtalare och annan teknik.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Triangelns entréer pusslas ihop


I skydd av det stora arbetstältet vid S:t Johanneskyrkan byggs nu den ena av station Triangelns två entrébyggnader. Ett jättepussel med bitar av rostfritt stål, glas och aluminium.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Uppdaterat – hemsidan och utställningen


Citytunnelns webbsida och utställningen har uppdaterats för att bättre kunna visa det omfattande installationsarbetena som pågår i tunnlarna och på stationerna.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Balfour Beatty Rail AB installerar järnvägsteknik för Citytunneln


Citytunneln har tecknat kontrakt med Balfour Beatty Rail AB för järnvägstekniska installationer i Lockarp samt inkoppling av Citytunnelbanan på Öresundsbanan.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


söndag 20 december 2009

Höghus föreslås vid Öresundsparken


Två till fyra punkthus i ca tio våningar. Ett sådant projekt med upp till 90 lägenheter vill Helsingborgshem genomföra vid Öresundsparken. I gengäld skulle ett stort hyreshus från 1960-talet rivas....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


ESS flyttas för att få närkontakt med Max IV


Ett nytt förslag på placering av ESS-anläggningen håller på att tas fram. Ändringarna kan få stora konsekvenser.


LUND. ESS-konsortiet arbetar nu för fullt med hur den stora anläggningen ska utformas. Och stadsbyggnadskontoret försöker hitta den bästa placeringen.

– De diskussioner vi har är att flytta några hundra meter åt Max IV-hållet, säger planarkitekt Fredric Palm.

Området mellan Odarslövsvägen och E 22 smalnar av åt sydväst och beroende på hur stor anläggningen blir kan den flyttas olika långt åt sydväst.

– Vi vet ännu inte hur stor anläggningen blir. Frågan är hur nära Max IV vi kan komma. Och hur vi ska utnyttja det område som blir över, säger Fredric Palm.
Skälen för flytten är framförallt att bättre knyta ihop de två forskningsanläggningarna och att spara åkermark.

Förändringarna får direkta konsekvenser för de boende i närheten.

– Boende som berördes tidigare påverkas inte så väldigt längre och vice versa, säger Lars Lavesson.
[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Oxie får ägarlägenheter


Oxie får ägarlägenheter...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


COP 15 i Köpenhamn är bara början


COP 15 i Köpenhamn är bara början...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 19 december 2009

Nio nyheter som gick mot strömmen krisåret 2009

Veckans krönika tillägnas alla dem som vågat trotsa krisen.


1. Intel köper Swiftfoot graphics.

Utan konkurrens årets främsta doldis­affär i det skånska näringslivet. Egentligen är inte väldigt mer känt än att det unga teknikföretaget Swiftfoot graphics på Ideon i Lund köpts upp av den amerikanska IT-jätten Intel. Affären nämns inte ens på bolagets webbsida. Förvärvet öppnar en kanal till ett av världens ledande teknikföretag och möjligheter till fler investeringar i framtiden.2. Sydsvensk entreprenörsfond börjar investera.

Samtidigt som riskkapitalbolagen håller hårt i plånböckerna etableras en ny risk­kapitalaktör i regionen: Sydsvensk entreprenörsfond. Innovationsbron, Region Skåne, Region Blekinge, Tillväxtverket och EU satsar 180 milj i den nya fonden, som gjorde sin första investering i går. Två miljoner går till det Malmöbaserade spelföretaget Planeto, grundat av spelentreprenören Martin Walfisz... [Läs hela artikeln / Gå till källan]

Malmöborna gillar festival och grönområden


Malmöpanelens deltagare besöker gärna Malmöfestivalen men tycker inte att byggnation på grönområden är det bästa sättet att förtäta staden....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 17 december 2009

Lev livet grönt


Toppmötet går mot sitt slut, men du kan fortsätta leva grönt i Köpenhamn - nyligen korad till Europas grönaste stad.


Danmark anses ledande i Europa när det gäller ekologisk mat. Det finns gott om ställen i Köpenhamn som säljer ekokaffe, ekologiska dinkelbröd eller klimatvänliga sallader. Enligt en EU-undersökning är danskarna bäst i Europa på att handla ekologiskt.
Men även den som är på jakt efter ett par giftfria jeans eller en ekologisk hudkräm har väldigt att välja mellan.
Miljöengagerade Malmöarkitekten Stefan Thörnkvist har besökt Köpenhamn flera gånger under klimatmötet. Även till vardags tar han ofta cykeln med sig på tågresan över sundet.
Bland ekobutikerna i stan är det en liten triangel runt Frederiksborggade som han gillar bäst.
– Verde, Eco Ego och Naturbageriet ligger nära varandra och drivs av eldsjälar. Dit cyklar jag gärna. Och det känns som om det ekologiska utbudet ökar i Köpenhamn igen, det är roligt.
En annan favoritpla...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Första rulltrapporna till Triangeln


Nu har de första rulltrapporna kommit till station Triangeln. Det är i den norra stationsnedgången, vid s:t Johanneskyrkan, som rulltrapporna nu lyfts på plats.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Stationsgrannarna gjorde husesyn vid Triangeln


Lite drygt ett och ett halvt år innan invigningen av Citytunneln fick de närmaste grannarna till station Triangeln möjlighet att komma ner och se hur långt arbetet med stationen kommit.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]