lördag 26 december 2009

Skånes 100 största markägare


De hundra största markägarna äger en fjärdedel av Skåne. Hälften av dem är adelsmän. Sydsvenskan har rest genom Skåne för att träffa några av männen som äger jorden. Här är hela listan.


På listan över de hundra största markägarna i Skåne är nästintill hälften av namnen adliga. Snudd på samtliga är män.
– Det är inte så konstigt. Det är tradition kan man väl säga, säger Eva Ramel på Börringekloster apropå det faktum att hon är en av få kvinnor som finns med på listan.
Hon har avböjt att ställa upp i vårt reportage.
Att det är så många män beror på gamla sedvänjor och fideikommiss-lagen: möjligheten för en jordägare att testamentera hela sin egendom till den äldsta sonen istället för att dela upp godset på samtliga barn.
Fideikommissen avskaffades 1963, men fortfarande finns möjlighet att söka dispens för att hålla samman godsen och inte splittra dem på flera ägare. Men det är ovanligt. I Skåne finns en handfull fideikommisser idag.
Det finns två ad...[Läs hela artikeln / Gå till källan]