lördag 26 december 2009

Produktion från Kina till Eslöv


Cirka 150 nya jobb skapas i Eslöv då medicinteknikföretaget Bactiguard flyttar hem produktion från Kina och bygger en helt ny fabrik.

ESLÖV. Upp till 150 nya jobb skapas i Eslöv då medicinteknikföretaget Bactiguard flyttar hem produktion från Kina och bygger en helt ny svensk fabrik.
En principensekommelse träffades på onsdagen mellan företaget och Eslövs kommun om etableringen av den nya anläggningen.
”Vi har under 2009 fört diskussioner och värderat förslag från flera regioner i Sverige, men har nu stannat för att Region Skåne och Eslövs kommun bäst svarar mot det kvalitativa krav som vår långsiktiga produkt- och affärsutveckling ställer”, skriver Bactiguards vd Ewa Ställdal i ett pressmeddelande.
I det lokala samarbetet ingår också Arbetsförmedlingen och den kommunala yrkestekniska högskoleutbildningen.
Planeringsarbetet startar omedelbart med sikte på en successiv uppbyggnad under åren 2011–2013.
”Det här är ett tillfälle för Eslöv som vi har vän...[Läs hela artikeln / Gå till källan]