onsdag 30 mars 2011

Vägarbete mellan Ørestad och Tårnbytunneln


På måndag drar ett vägarbete igång på motorvägen mellan Ørestad och Tårnbytunneln. Hastigheten begränsas till 90 km/h under det närmaste halvåret....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


På måndag drar ett vägarbete igång på motorvägen mellan Ørestad och Tårnbytunneln. Hastigheten begränsas till 90 km/h under det närmaste halvåret.– Tyvärr kan vi inte undvika att trafikanter påverkas av ombyggnaden. Vi vädjar till dem att respektera hastighetsgränsen på sträckan och ta hand om de människor som måste genomföra ombyggnaden av landsvägen, säger teknisk chef på A / S Øresund Ole Christensen i ett pressmeddelande.Trafikanter får löpande information om vad som sker vid vägarbetet på www.sundogbaelt.dk.Har du synpunkter på vägarbetet? Hör av dig till Sydsvenskan.
söndag 27 mars 2011

Spårvagn eller tåg är den stora frågan


Snabbare, färre stopp och mer buller? Eller långsammare, tystare och mer lättillgängligt. Valet står mellan tåg eller spårvagn till Vellinge och Falsterbonästet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Snabbare, färre stopp och mer buller? Eller långsammare, tystare och mer lättillgängligt. Valet står mellan tåg eller spårvagn till Vellinge och Falsterbonästet.Ta en titt på kartan här intill.Ett av de olika alternativen kommer sannolikt att förverkligas även om det ligger långt fram i tiden. Vellinge kommun och Skånetrafiken har tidigare utrett möjligheterna, och uppfattningarna om vilken trafikform som är lämpligast går isär.Vellinge vill inte ha pågatågstrafik genom Höllviken och vidare ut på Falsterbonäset. Istället förespråkar man light rail-tåg som är en typ av spårvagn som är snabbare än de som körs i ren gatumiljö.– Vi anser inte att det är lämpligt att dra pågatåg längre än till Höllviken. Tågtrafik innebär stora ingrepp i Höllviken och Ljungskogen. En järnväg är visserligen snabbare än spårvägstrafik men utgör en större barriär mot havet, säger stadsarkitekten Hans Folkesson.Han menar att någon form av spårtrafik behövs i framtiden. Folkökningen gör att nuvarande vägar får svårt att svälja all pendeltrafik. En spårväg blir visserligen inte mycket snabbare än dagens bussar, men avlastar vägnätet och bullrar mindre än dessa.Om man inom Vellinge kommun är övertygad om att spårvagnstrafik är lämpligast så är Skånetrafikens inställning mer ambivalent.– Det finns för- och nackdelar med både tåg och spårvagnar. Alternativen behöver utredas ytterligare, säger Mats Améen som är chefsstrateg på Skånetrafiken.Han ser samma nackdelar med pågatåg som Hans Folkesson. Men även fördelar i kortade restider och plats för fler resenärer.– Men det är inte bara restid som räknas. Hållplatsernas lägen, tillgängligheten och turtätheten i kombination med åktiden är det som påverkar hur många som reser, säger han.Oavsett vilket val som så småningom görs ligger det långt fram i tiden. Skånetrafiken har valt att prioritera fem framtida projekt. En spårförbindelse mellan Malmö och Falsterbonäset är inte ett av dem.Först vill man bygga ut spårvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg. Därefter snabbspårvagnar på sträckorna Lund–Dalby och Helsingborg–Höganäs. Först i ett senare skede är man beredd att börja arbeta med spårtrafik på sträckorna Malmö–Skanör/Falsterbo och Malmö–Lomma/Bjärred.– Att genomföra de prioriterade projekten tar minst tio år. Med tanke på att finansieringen inte ens är löst för dem vore det att gapa över för mycket att redan nu lägga stora resurser på spårtrafik till Falsterbonäset, säger Mats Améen.Kartan som omnämns i texten finns tyvärr inte tillgänglig på nätet.
fredag 25 mars 2011

ESS och Max IV ska filmas


Det blir Malmöbaserade Good World som ska göra dokumentärfilmerna om ESS och Max IV, ett uppdrag värt närmare 18 miljoner kronor. Filmerna ska spelas in under tio års tid....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 18 mars 2011

Nationellt samarbete ger fler VM till Malmö


Ett lyckat handbolls-VM på hemmaplan gav mersmak. Nu satsar Malmö, Stockholm, Göteborg och Jämtland/Härjedalen tillsammans med Svenska Riksidrottsförbundet på att marknadsföra Sverige internationellt som ett idrottsevenemangsland....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Arkitekternas hus som nytt


När arkitektstudenterna vallas in i rummet som ska bli deras matsal blir lektionen mycket realistisk....[Läs hela artikeln / Gå till källan]
Foto: Karl Melander

När arkitektstudenterna vallas in i rummet som ska bli deras matsal blir lektionen mycket realistisk.


LUND. – Så mörkt det är och det är ändå mitt på dagen, säger Matilda Schuman som går tredje året på arkitektutbildningen.

Det är här i matsalen som den ekonomiska verkligheten krockar med de arkitektoniska visionerna. Utanför rummet ligger den nybyggda utställningshallen som hindrar solens strålar. Ett glastak hade kunnat vara en lösning, men ett sådant tak kostar för mycket.

– Det är en pengafråga, säger Robert Grahm, projektledare från Akademiska hus.

Det argumentet har alla studenterna hört förut och de får höra det igen.

– Ni får lära er redan nu att försvara er estetik. Ni kanske tycker att något är snyggt men ni måste kunna motivera det. Till slut är det pengar och juridik som biter, säger Robert Grahm.

– Vi blir matade med det argumentet från byggvärlden, säger Matilda Schuman luttrat.

Arkitekthuset är mitt uppe i en ombyggnad och under torsdagen visades de blivande lokalerna upp för de blivande arkitekterna.

– Arkitektstudenterna har en kurs i projektmetodik och studiebesöket är en del av det, säger Robert Grahm.

Ombyggnaden ska anpassa huset bättre efter arkitekternas önskemål. Nya kontor och ritningssalar inreds samtidigt som huset får en foajé och en ny entré mot Ideon. Den nya utställningshallen ska arkitekterna dela med Ingvar Kamprads Designcenter.

– Det här är vårt andra studiebesök. När vi var här först var det mesta bara rivet men nu har de gjort mycket, säger Matilda Schuman.
torsdag 17 mars 2011

Skåningar ska förmås bli föräldrar tidigare


Ett nytt projekt i Öresundsregionen vill få oss att försöka få barn tidigare....[Läs hela artikeln / Gå till källan]
Foto: Anna Bank


Ett nytt projekt i Öresundsregionen vill få oss att försöka få barn tidigare.– En kollega sa någonting väldigt bra: Vi har varit så fokuserade på att informera befolkningen om hur de ska undvika att bli gravida, att vi har glömt informera om det motsatta. Hur de ska göra för att bli gravida så enkelt som möjligt.Aleksander Giwercman är klinikchef på Reproduktionsmedicinskt cent­rum, RMC, i Malmö. Han leder också det nya projektet Reprosund, som ska hjälpa ofrivilligt barnlösa i Öresundsregionen.Ungefär femton procent av alla par i väst lider av ofrivillig barnlöshet. Flera kända faktorer påverkar vår förmåga att få barn. Rökning och övervikt är två sådana orsaker, en annan är kvinnans ålder.– Åldern är förmodligen en av de viktigaste faktorerna. Genomsnittsåldern för kvinnan har ökat decennium för decennium. Redan innan trettio år börjar kvinnans fertilitet att minska, efter trettio går det ännu snabbare åt fel håll. Om man börjar försöka tidigare ökar man sina chanser att bli förälder, utan att sjukvården behöver hjälpa till. Det vill vi sprida information om, säger Aleksander Giwercman.Hur det praktiskt ska gå till funderar nu läkarna på båda sidor Sundet över.– På den svenska sidan vill vi regelbundet bjuda in allmänheten på öppet hus. Första träffen blir den 31 maj, säger Aleksander Giwercman.I sitt jobb möter han ständigt personer som har problem med fertiliteten. Främst träffar han män, men också par.Till kliniken RMC kommer patienter bland annat för att göra barnlöshets­utredningar, eller genomgå provrörsbefruktningar, inseminationer eller behandlingar genom spermie- eller äggdonationer.– Det är stora existentiella frågor dessa par går igenom. Ur en evolutionär synvinkel föds vi för att reproducera oss och för många par är det ett stort trauma att inte kunna bli föräldrar. Hade de börjat fem år tidigare hade de kanske aldrig behövt komma till oss. Men givetvis är ingenting så svart eller vitt.Aleksander Giwercman sneglar på de danska kollegorna inom projektet, som enligt honom vill öppna en speciell klinik inom kort. Tanken är att de ska ta emot personer och par som vill få en bedömning av sin fertilitet.Kan de vänta med att skaffa barn några år? Är det alldeles för riskfyllt, ur fertilitetssynpunkt, att först ge utrymme åt karriär och resor?Genom blodprover, ultraljud, livsstilsanalyser och spermaprover ska kliniken kunna ge någon form av svar.– Då kan man få en bedömning av fertiliteten i förhållande till sin ålder. Har man till exempel dåliga äggreserver när man är tjugofem år så kanske man inte ska vänta för länge med att försöka skaffa barn.Om den kliniken blir populär kan en liknande öppna i Skåne, säger Aleksander Giwercman.Bakom projektet Reprosund står bland annat Lunds universitet, Rigshospitalet i Köpenhamn, Urologiska kliniken samt Reproduktionsmedicinskt centrum på Sus.
Höghus på väg vid Öresundsparken


Planerna på tiovåningshus vid Villatomtsvägen avancerar. De kulturvårdande instanserna har inga invändningar mot höjden eller rivningen som blir följden men grannar är negativa....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 15 mars 2011

Tvekan kan kosta Lund miljoner


Malmö tvekar om kommunen ska tacka ja till miljonbidrag från EU till planering av spårvagnar. Därmed riskerar Lund att mista sju miljoner i bidrag....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


söndag 13 mars 2011

ESS - superbygget som lyfter Lund


Megainvesteringarna Max IV och ESS, ett samlat paket på 17-18 miljarder kronor, ger hela Lund ett investeringslyft....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 9 mars 2011

Nya Rosengårdsbadet invigt


Under tisdagen invigdes det nybyggda Rosengårdsbadet. Den nya anläggningen har en inbyggd 25-metersbassäng och ska i första hand användas till simundervisning för skolungdomar....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 1 mars 2011

Målet är en jämställd kommun år 2020


Kommunstyrelsen har nu fastställt "Hållbar utveckling - utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering i Malmö stad 2011- 2020" ....[Läs hela artikeln / Gå till källan]