söndag 27 mars 2011

Spårvagn eller tåg är den stora frågan


Snabbare, färre stopp och mer buller? Eller långsammare, tystare och mer lättillgängligt. Valet står mellan tåg eller spårvagn till Vellinge och Falsterbonästet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Snabbare, färre stopp och mer buller? Eller långsammare, tystare och mer lättillgängligt. Valet står mellan tåg eller spårvagn till Vellinge och Falsterbonästet.Ta en titt på kartan här intill.Ett av de olika alternativen kommer sannolikt att förverkligas även om det ligger långt fram i tiden. Vellinge kommun och Skånetrafiken har tidigare utrett möjligheterna, och uppfattningarna om vilken trafikform som är lämpligast går isär.Vellinge vill inte ha pågatågstrafik genom Höllviken och vidare ut på Falsterbonäset. Istället förespråkar man light rail-tåg som är en typ av spårvagn som är snabbare än de som körs i ren gatumiljö.– Vi anser inte att det är lämpligt att dra pågatåg längre än till Höllviken. Tågtrafik innebär stora ingrepp i Höllviken och Ljungskogen. En järnväg är visserligen snabbare än spårvägstrafik men utgör en större barriär mot havet, säger stadsarkitekten Hans Folkesson.Han menar att någon form av spårtrafik behövs i framtiden. Folkökningen gör att nuvarande vägar får svårt att svälja all pendeltrafik. En spårväg blir visserligen inte mycket snabbare än dagens bussar, men avlastar vägnätet och bullrar mindre än dessa.Om man inom Vellinge kommun är övertygad om att spårvagnstrafik är lämpligast så är Skånetrafikens inställning mer ambivalent.– Det finns för- och nackdelar med både tåg och spårvagnar. Alternativen behöver utredas ytterligare, säger Mats Améen som är chefsstrateg på Skånetrafiken.Han ser samma nackdelar med pågatåg som Hans Folkesson. Men även fördelar i kortade restider och plats för fler resenärer.– Men det är inte bara restid som räknas. Hållplatsernas lägen, tillgängligheten och turtätheten i kombination med åktiden är det som påverkar hur många som reser, säger han.Oavsett vilket val som så småningom görs ligger det långt fram i tiden. Skånetrafiken har valt att prioritera fem framtida projekt. En spårförbindelse mellan Malmö och Falsterbonäset är inte ett av dem.Först vill man bygga ut spårvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg. Därefter snabbspårvagnar på sträckorna Lund–Dalby och Helsingborg–Höganäs. Först i ett senare skede är man beredd att börja arbeta med spårtrafik på sträckorna Malmö–Skanör/Falsterbo och Malmö–Lomma/Bjärred.– Att genomföra de prioriterade projekten tar minst tio år. Med tanke på att finansieringen inte ens är löst för dem vore det att gapa över för mycket att redan nu lägga stora resurser på spårtrafik till Falsterbonäset, säger Mats Améen.Kartan som omnämns i texten finns tyvärr inte tillgänglig på nätet.