fredag 29 oktober 2010

Wihlborgs tror på tillväxt


Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar såväl högre förvaltningsresultat som hyresintäkter jämfört med ifjol. Men i Lund spås vakanserna fördubblas närmaste året....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar såväl högre förvaltningsresultat som hyresintäkter jämfört med ifjol. Men i Lund spås vakanserna fördubblas närmaste året.


MALMÖ. Förvaltningsresultatet för årets tredje kvartal landade på 158 miljoner kronor, 8 miljoner bättre än samma period ifjol.

Hyresintäkterna uppgick samtidigt till 318 miljoner kronor, jämfört med 307 miljoner förra året.

Enligt kvartalsrapporten räknar Wihlborgs med en fortsatt bra tillväxt på de flesta av sina marknader. I Malmö är hyresmarknaden fortfarande stark liksom i Helsingborg.

Däremot har fastighetsmarknaden i Köpenhamn ännu inte återhämtat sig och i Lund räknar Wihlborgs med att andelen tomma kontorslokaler i staden kommer att öka till 12–15 procent de närmaste tolv månaderna.

Idag ligger vakanserna i Lund på 7–8 procent, enligt Wihlborgs.

I rapporten gör Wihlborgs även bedömningen att förvaltnings­resultatet för helåret 2010 kommer att överstiga 600 miljoner kronor. Ifjol uppgick resultatet till 541 miljoner kronor.
Byggplan för de närmaste fyrtio åren godkändes


Grönt mot grått, menade Miljöpartisten Anders Ebbesson. Gårdagens debatt i kommunfullmäktige om Lunds nya översiktsplan handlade mycket om klimatmål....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Grönt mot grått, menade Miljöpartisten Anders Ebbesson. Gårdagens debatt i kommunfullmäktige om Lunds nya översiktsplan handlade mycket om klimatmål.


LUND. Sedan 2006 har arbetet med kommunens övergripande plan för var det kan byggas i framtiden pågått. Den gamla översiktsplanen från 1998 ersätts nu av en ny, som beskriver utbyggnaden de närmaste fyrtio åren.

Majoriteten av partierna – FP, KD, M, S och V – är överens om målsättningen 900 nya bostäder per år varav cirka hälften hyres­lägenheter. Kommunen hoppas att Simrishamnsbanan – tågtrafik mellan Malmö och Simrishamn via bland annat Lund och Dalby – blir verklighet och planerar för utbyggnad i kommunens östra delar. Ett mål är att bygga i ”bilsnåla” lägen – något som innebär nära till kollektivtrafik.

– Det pratas mycket om den goda jorden. Det har vi hanterat bra med många förtätningar i planen. Det kommer inte att bli lätt att komma förbi för kommande byggnadsnämnder, sa Jörgen Jörgensen (FP).

Just åkermarken var ämne för Centerns och Sverigedemokraternas invändningar mot planen.

– Ny bebyggelse vid Vallkärra och Håstad är inte att slå vakt om denna värde­fulla resurs, sa Lars Bergwall (C).

Centern menar att 600 bostäder per år är tillräckligt och att fler bostäder i stället bör byggas i angränsande kommuner som Sjöbo och Höör. C är också emot utbyggnad i Björnstorp innan en järnvägsstation kommit till där. SD vill bygga mer på höjden i Stångby och Dalby.

Både Ulf Nymark från Demokratisk Vänster och Miljöpartisten Anders Ebbesson ifrågasatte om utbyggnadsplanen lever upp till kommunens klimatmål – både det gamla att minska koldioxidutsläppen till 2050 med 85 procent och det nya att strypa utsläppen helt tills dess.

– Hur vet du att den här planen inte klarar det? Jag tycker att du är pessimistisk, sa Gunnar Jönsson (S) riktat till Anders Ebbesson.

Miljöpartiet yrkade på återremiss för att utreda planen ytterligare, men blev nedröstat. I stället godkändes planen utan votering – något som C, DV, MP och SD reserverade sig emot.

Gårdagens möte var det sista för det gamla kommunfullmäktige. Vid nästa möte gäller mandatfördelning som valet i september gav.
lördag 23 oktober 2010

"Dalbyborna måste med hela vägen"


Dalby ska växa. Under fredagen diskuterade politiker och tjänstemän hur byns identitet bevaras samtidigt som spårvagn, järnväg och 3 000 bostäder byggs. Nyckelord är långsiktighet, delaktighet och samverkan.Politikerna var eniga. Största utmaningen när visionen om Dalby ska genomföras är att Dalby­borna själva är med hela vägen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Dalby ska växa. Under fredagen diskuterade politiker och tjänstemän hur byns identitet bevaras samtidigt som spårvagn, järnväg och 3 000 bostäder byggs. Nyckelord är långsiktighet, delaktighet och samverkan.Politikerna var eniga. Största utmaningen när visionen om Dalby ska genomföras är att Dalby­borna själva är med hela vägen.


– Delaktighet och dialog med medborgarna. Det är den stora frågan framöver, säger Lars Bergwall (C).

Göran Brinck (M) framhöll att satsningen på Dalby måste balanseras så att övriga byar inte känner sig försummade och åsidosatta.

– Jag bor i Södra Sandby och hör redan i dag folk som säger ”Men vad i helsike. Vi är väl lika unika som Dalby! Varför ska det bara satsas där?” Jag tror Dalby måste sträva efter samförstånd och samarbete för att det ska bli bra.

– Viktigt är också att vi nu håller tempot i utbyggnaden, sade Lars Bergwall.

Carolina Nordbeck (FP) underströk också vikten av dialog med Dalbyborna men framhöll samtidigt att det dessvärre inte är ovanligt att det uppstår kommunikationsproblem mellan politiker och medborgare.

– Ibland finns en förväntan från folk som går ut på att de pratar med en politiker och säger gör si eller så, och sedan blir de sura för att politikern inte gör som de har sagt.

– Men som politiker måste man se helheten och tillgodose många olika intressen, fortsatte Carolina Nordbeck.

Kerstin Brattgård är projektledare för Fokus Dalby och höll i utfrågningen av politikerna i styrgruppen. Hon undrade vad de skulle säga om Dalbyborna var mer anarkistiska och sade ”Nej, vi är inte nöjda med planerna.”

– Lite lagom anarki är roligt. Det hade varit tråkigt om alla tycker likadant, svarade Gunnar Håkansson (MP).

– Bara vi inte får en filial till Smålands nation här ute, svarade Lars Bergwall.

– Men allvarligt talat har jag inte uppfattat att det finns så många kritiska synpunkter. Kanske har det att göra med att vi inte bygger i centrum utan i utkanten av byn. Man har inte så starka åsikter om det.
onsdag 20 oktober 2010

Mer studentboende planeras i Lund


Akademiska Hus och stiftelsen AF Bostäder undersöker tillsammans möjligheterna att bygga bostäder för 500 studenter fram till 2014.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 18 oktober 2010

Stora schaktarbeten krävs inför JM-byggeJM har ansökt om att få schakta undan 34 000 kubikmeter jord på Sockerbruksområdet i Lund. Byggföretaget räknat med att starta den första etappen med 70 lägenheter till våren....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 15 oktober 2010

Alfa Laval höjer inte budet på Munters


Det ser ut som att Nordic Capital vinner­ budstriden om Munters. Alfa Laval förändrar inte sitt bud och får inte ihop kontrollen över de 90 procent av rösterna som budet krävde....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Det ser ut som att Nordic Capital vinner­ budstriden om Munters. Alfa Laval förändrar inte sitt bud och får inte ihop kontrollen över de 90 procent av rösterna som budet krävde.


Alfa Laval kommer inte att åter höja sitt bud på avfuktningsföretaget Munters, klargjorde bolaget på torsdagen. Budet om 75 kronor per aktie ligger fast, liksom kravet på att Alfa Laval skulle bli ägare till minst 90 procent av aktierna.

Alfa Lavals första bud låg på 68 kronor, men det höjdes sedan riskkapitalbolaget Nordic Capital, genom helägda bolaget Cidron Intressenter gett sig in i budkampen.

Nordic Capitals senaste bud på 77 kronor per aktie väljer Alfa Laval däremot att inte bjuda över. Eftersom Nordic Capital har fått ett par större ägare att acceptera budet, kan Alfa Laval inte nå upp till 90 procent av rösterna.

Tiden för att acceptera Alfa Lavals bud går dock formellt ut klockan 17 i dag fredag.

Att förlora budkampen om Munters var något som Alfa Laval inte räknat med. Vd Lars Renström var redan vid det första budet övertygad om affären skulle gå hem.

Munters är ett av världens främsta företag inom avfuktning och brandskadehantering och dess verksamhet anses passa väl in i Alfa Lavals struktur.

– Vi är övertygade om att budet kommer att accepteras. Det motsvarar ett fullt värde på bolaget och Munters största aktieägare har redan accepterat budet, sa Lars Renström till Sydsvenskan när det första budet blev offentligt.

Marknaden verkade ta Alfa Lavals besked på torsdagen som att saken är klar.

Munters aktie handlades under torsdagen till 77 kronor, precis i nivå med Nordic Capitals bud. I onsdags var den tidvis uppe i 80 kronor, i en förhoppning om att Alfa Laval skulle kontra med ett högre bud.
Astra Zeneca kan ge plats för cancerforskning


Ideons vd Hans Möller tror på ett snart besked om framtiden för Astra Zenecas anläggning i Lund....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Ideons vd Hans Möller tror på ett snart besked om framtiden för Astra Zenecas anläggning i Lund.


LUND. Om drygt en månad kan ett beslut komma kring vilka huvudaktörer och vilken inriktning som ska verka på det 114 000 kvadratmeter stora området efter det att läkemedelsjätten lämnat Lund.

Det sade Hans Möller i samband med torsdagens framtidsdiskussion på forumet Mötesplats Ideon.

En plan är att samla cancerforskningen från Lund och Malmö i en ny forskarby, Ideon Life Science Village. Men enligt Ideonchefen arbetas det även på flera andra alternativ för att skapa ett medicinskt forskningscentrum som lämpar sig för Astra Zenecas lokaler.

– Det vore ett enormt resursslöseri om inte lokalerna används som de är tänkta. Om Astra Zeneca ska ta något samhällsansvar hoppas jag också att man väljer det rätta, sade Hans Möller.

Omkring 900 personer förlorar jobbet i samband med Astra Zenecas nedläggning i Lund.

I december nästa år ska Astra Zeneca helt ha lämnat sina lokaler. En stor utmaning för Lund de närmaste åren blir att kunna erbjuda en at­traktiv boendemiljö för de forskare i världsklass som staden hoppas kunna locka till laboratoriet Max IV och ESS-anläggningen.

Men det handlar också om att kunna slussa övriga familjemedlemmar till bra jobb och erbjuda bra internationella skolor för barnen. Det blir en tuff uppgift som både kommunen och näringslivet tillsammans måste lösa, sade Lunds näringslivschef Per Persson.
torsdag 14 oktober 2010

Dyrare taxiresor hotar när Citytunneln invigs


Den 12 december kan din taxi bli 30 procent dyrare. När nya Citytunneln rullar igång får Malmö C också en ny taxistation. Med nya avgifter - och nya problem....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Den 12 december kan din taxi bli 30 procent dyrare. När nya Citytunneln rullar igång får Malmö C också en ny taxistation. Med nya avgifter - och nya problem.


CENTRALSTATIONEN. När den nya Centralstationen tas i bruk i samband med invigningen av Citytunneln hoppas många på bättre ordning kring taxi.

Det kan bli tvärtom, med helt nya problem.

I en ny taxiterminal släpps endast godkända taxibilar in. För att stå där måste taxiföretag, enligt förslaget, betala 16 kronor till Jernhusen, som äger Centralstationen.

Det har fått stadens fri­åkare, taxiförare som inte tillhör något bolag, att protestera. De känner sig drabbade av de nya reglerna, framför allt av att de inte kommer att ha någonstans att stå när dagens taxiplats bommas igen. Området blir en byggarbetsplats för den fortsatta ombyggnaden av pågatågsstationen.

Inom kommunen förbereder man sig för nya taxiproblem.

– Det kan bli stökigt i början, säger Lars Ahlman, chef för trafikregleringen inom kommunen.

– Vi får införa zoner där det inte går att stå alltför länge.

Jakten på nya, bra taxiplatser kan bli både intensiv och hätsk. De attraktiva platserna framför Börshuset kommer att bli jagade av alla.

– Det är många av våra kunder som redan beställer hämtning här, säger Jörgen Hebrunn, vd för Transportkompaniet med Taxi 97.

Han tror att hämtningar vid Börshuset kommer att bli vanligare när taxikunder försöker undvika den nya avgiften.

– Får vår del blir det ett kännbart påslag på 30 procent, säger Jörgen Hebrunn.

Trots det accepterar han att det tillkommer en avgift på 16 kronor ovanpå de 59 kronor som Taxi 97 har som fast avgift i centrala Malmö.

– Allting är bättre än som det ser ut i dag.

Hos Jernhusen, som äger Centralstationen, tar man lugnt på all oro och kritik.

– Det kommer att bli viss turbulens i början, innan alla hittar sina platser, säger Ola Orsmark, chef för affärsområdet Stationer inom Jernhusen.

– Men så är det också när vi ändrar på p-platser och liknande. Vårt största ansvar är att ge bra service så att folk reser mer kollektivt. Här ingår också att den fortsatta resan från stationen ska kännas trygg.

– Vi vill inte att någon ska känna sig lurad. Det drabbar oss i slutändan, säger Ola Orsmark.

Enligt en kundundersökning, där Jernhusen frågat 200 taxikunder i Malmö, är var tredje missnöjd med dagens service, och två av tre säger sig vara beredda att betala extra för bättre service.

Sifo har på uppdrag av Transportstyrelsen frågat 1 339 personer om deras taxi­resor i Malmö, Göteborg och Stockholm, en undersökning som visade att mer än en halv miljon taxiresenärer känner sig lurade varje år.

Problemet är störst i Malmö.

Här anstränger sig folk mest för att välja rätt bland alla taxibolag. Åtta av tio väljer sin taxi i Malmö, mot sex av tio i Stockholm och Göteborg. Sifos förklaring: det kan vara så att Malmöborna oftare råkat ut för chaufförer som tagit mycket betalt och därför är mera på alerten.
Malmö fortsätter att växa


Malmös befolkningsökning fortsätter. Vid halvårsskiftet var folkmängden i Malmö 296 169 personer, enligt Statistiska centralbyrån....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 9 oktober 2010

Grannar vill ha lägre nybyggenNärboende överklagar den nya detaljplanen för Nöbbelövs centrum, som skulle göra det möjligt för Stena Fastigheter att bygga ett 80-tal lägenheter i fyra punkthus vid torget....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 8 oktober 2010

47 miljoner ska ge 100 jobb kring nya forskningsanläggningar


Skånska kommuner, myndigheter och EU satsar 47 miljoner kronor på ett projekt som ska sprida effekterna av etableringen av de båda forskningsanläggningarna ESS och Max IV i Lund. Målet är 100 nya jobb....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 7 oktober 2010

Premiärtåget genom Citytunneln


Fem minuter från Malmö C till Hyllie station, den tiden tog det Skånetrafikens nya pågatåg X61 att köra igenom Citytunneln....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 4 oktober 2010

Max IV får 460 miljoner kronorKnut och Alice Wallenbergs stiftelses största bidrag någonsin...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Byggherresamverkan kring hållbarhet i Malmö


Västra Hamnens tredje stora byggområde, Fullriggaren, är i gång....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Max IV får 400 miljoner


Uppbyggandet av en ny forskningsanläggning i Lund, Max IV, får en extra skjuts genom 400 färska miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Rätt stoppa Nova-byggetLänsstyrelsen slår fast att det stod byggnadsnämnden i Lund fritt att skjuta upp Rodamco AB:s ansökan om bygglov i väntan på en ny detaljplan....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 2 oktober 2010

Följ med på en provtur i CitytunnelnVi provåkte Citytunneln under Malmö - från station Hyllie, till Triangeln och Malmö Central....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nordenbörser: Köpenhamn dagens förlorare


De nordiska börserna noterade blandade rörelser på fredagen. Köpenhamn var dagens förlorare medan Helsingfors och Oslo visade uppgångar....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Västra Hamnen får 100 nya lägenheter


Byggföretaget Allbygg i Höganäs ska uppföra kvarteret Sjömannen 3 i Västra Hamnen i Malmö åt Midroc Europé....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nyproduktion löser inte bostadsbrist i Malmö


Malmö stad växer men bostadsmarknaden är i obalans....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Wihlborgs köper i Helsingborg


Fastighetsbolaget Wihlborgs köper Knutpunkten i centrala Helsingborg av Nordic Land för 490 miljoner kronor. Knutpunkten innehåller 18 500 kvadratmeter kontor, resecentrum, butiker och restauranger....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Spikat och klart – Malmös byggskola invigd


Med hammare och spik invigde kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu Malmös nya byggskola – Norra Sorgenfri gymnasium....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Mässan i Hyllie får inget företagsnamn


Mässan som byggs i Hyllie kommer inte att få ett företagssponsrat namn....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Färgstarkt landmärke i Lund


Med bygget av Ideon Gateway får Lund ett landmärke på hög nivå. Huset med 19 våningar byggs nämligen på en av Lunds högsta punkter, 75 meter över havet. De färgskiftande fasaderna som ska förstärka Ideons bärande innovationstankar, kommer att ses vida omkring.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Karin Fagerberg ny chef vid Tengbom i Malmö


Uppdraget handlar om att utveckla och utöka verksamheten i Öresundsregionen.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC bygger seniorlägenheter för Lunds kommun


NCC Construction Sverige bygger 26 seniorlägenheter i centrala Lund.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC säljer logistikanläggning i Köpenhamn


NCC Property Development har sålt en logistikanläggning i Greve utanför Köpenhamn.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


O-ringen firar 50 år - i Skåne


Alltfler stora evenemang förläggs i Skåne, senast i raden är flaggskeppet inom orienteringssporten, O-ringen. År 2014 kommer 50-årsjubilerande O-Ringen till Kristianstad. Och valet av Skåne som arrangörsregion kunde inte ha varit mer passande - det var här den populära orienteringstävlingen en gång startade.
- Det är med stor glädje vi kan konstatera att trenden att stora evenemang allt oftare......[Läs hela artikeln / Gå till källan]