lördag 29 oktober 2011

Spårvägsdrömmen lever än


Drömmen om en snabbspårväg mellan Höganäs och Helsingborg lever bland politikerna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Skandinaviens grönaste tak finns i Malmö


Scandinavian Green Roof Institute har delat ut sin årliga utmärkelse för intressanta och värdefulla sätt att använda växtlighet på byggnaders tak - och vinnaren finns i Malmö!...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 24 oktober 2011

Stora Samhällsbyggarpriset till Citytunneln


I veckan vann Citytunneln det Stora Samhällsbyggarpriset. Samma dag fick boken "Att göra en tunnel" en hedrande tredjeplats....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 21 oktober 2011

Protester mot två nya höghus


Två planerade höghus på Bulltoftas gamla flygfält upprör grannar och museifolk. Områdets charm förstörs, tycker grannarna. En kulturhistorisk katastrof, anser museifolk....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Två planerade höghus på Bulltoftas gamla flygfält upprör grannar och museifolk. Områdets charm förstörs, tycker grannarna. En kulturhistorisk katastrof, anser museifolk.
JOHANNESLUST. Ett tjugotal villaägare och några bostadsrättsföreningar protesterar mot att bygga höghusen i åtta våningar.

– Man försöker knöka in så många lägenheter som möjligt utan att bry sig om omgivningen, protesterar en arg villaägare.

– Det förstör hela området, säger en annan.

På Malmö museer är man också starkt kritisk. Höghusen är ”mycket olämpliga” ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Hangaren är en av de få återstående från civilflygets pionjärår på 1920-talet. Att bygga två höghus skulle, enligt museet, förstöra all känsla för det gamla flygfältet i Bulltofta. Det blir svårt att se helheten vid flygfältet om det byggs två höghus mellan den gamla hangaren och Flygfältsparken, som är resterna efter Bulltoftas landningsbana.

– Staden behöver lägenheter, då blir det här priset vi tyvärr får betala, säger Carina Svensson (S) ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Politikerna har dock skjutit upp planen tills vidare. Inte för att man vill stoppa bygget, utan för att man vill utreda mer exakt var en ny förskola ska placeras.

– Det finns stora ytor kring höghusen för parkering. Vi vill utreda om de kan användas bättre för en förskola, säger Magnus Welroos (V), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Den historiska flyghan­garen används i dag dels för året-runt-boule, dels för vinterförvaring av fyra gamla spårvagnar. Spårvagnarna körs från museijärnvägen i Slottsparken till Bulltofta på stora lastbilar. Med höghusen går inte det, så kommunen funderar nu på någon sorts spårvagnshall vid Tekniska museet.
torsdag 20 oktober 2011

Citytunneln vinnare


Citytunneln tog hem Stora Samhällsbyggarpriset....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 19 oktober 2011

Nordenbörser: Köpenhamn sämst i klassen


Nordenbörserna inledde onsdagen i positivt territorium, men vände ned på eftermiddagen. Även i Europa avtog riskaptiten under eftermiddagen på avtagande förhoppningar om att helgens EU-toppmöten ska leda till positiva resultat rörande skuldkrisen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NVS installerar i Malmö


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Citytunneln får samhällsbyggarprisI sin motivering säger juryn att målen för tid, kostnad och ändamålsenlighet har överträffats och att man skapat tågstationer med högklassig arkitektur och konstnärlig utsmyckning....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Hösten då Uppåkras framtid kan avgörasBlir det ett arkeologiskt center i Uppåkra? Frågan närmar sig ett svar. Mycket avgörs de närmaste månaderna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Uppåkras ytterområden undersöks


Det kan ha funnits smedjor eller annat hantverkande i områdena intill centralortens bostadsbebyggelse. Dessa ytterområden vill forskarna undersöka närmare....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 18 oktober 2011

135 miljoner till Max IV hotas

Det krävs en lagändring för att Region Skåne ska kunna betala ut 135 miljoner kronor i finansiering av Max IV.... [Läs hela artikeln / Gå till källan]

Regionens del utgör bara en del av den dryga miljard bygget väntas kosta. Regionen måste kunna slå ut de 135 miljonerna över flera år, men det tillåter inte lagen. Därför ser sig regionen tvingad att begära en lagändring, rapporterar nyhetstjänsten Rapidus.

Published by
Published by xFruitsHär växer Lunds nya landmärke fram


Ideon Gateway är uppe på 13:e våningen, men det återstår ett års arbete innan hotell- och kontorshuset med Lunds bästa utsikt står färdigt....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 17 oktober 2011

Malmö får vänta på SJ:s nya snabbtåg

Snart börjar nya tåget SJ 3 000 att rulla på järnvägarna, i första hand från Stockholm till Östersund, Sundsvall, Gävle, Falun och Karlstad.... [Läs hela artikeln / Gå till källan]

Totalt handlar det om 20 nya snabbtåg med 5 000 sittplatser, skriver tågföretaget i ett pressmeddelande. Enligt SJ handlar det om Sveriges mest moderna och miljövänliga snabbtåg, 30 procent mera energieffektivt än SJ:s lokdragna tåg...


söndag 16 oktober 2011

Skyhöga ambitioner för BrunnshögAmbitionerna för det kommande Brunnshögsområdet är mycket högt satta....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Polisuppbåd inför demonstrationer i Malmö


Hundratalet polismän och hundpatruller ställdes upp inför demonstrationer i Malmö i dag....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 13 oktober 2011

Öresundssamarbete kan minska vårdköer


Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Skånska och danska sjukhus ska samarbeta mera. Patienter i Skåne kan opereras i Danmark och dyr medicinsk utrustning kan köpas in på ett ställe och användas i hela Öresundsregionen.
Region Skåne och Region Hovedstaden har nyligen tecknat ett avtal om att hjälpa varandra med patienter och vårdplatser när den egna kapaciteten inte räcker till. Det gäller både planerad vård och akutvård inom alla discipliner.

Det finns sedan tidigare ett samarbete mellan sjukhusen, om framför allt traumasjukvård, men det har varit litet och inte så väldefinierat.

– Nu har vi de grundläggande förutsättningarna utredda och på papper. Syftet är att öka samverkan, med fokus på universitetssjukvården, säger Pia Kinhult (M), ordförande i Öresundskommittén och i regionstyrelsen i Region Skåne.

Framöver kan skånska patienter få vård på danska sjukhus och vice versa. Tillgång och efterfrågan får styra var samarbetet sker.

– Det kan till exempel innebära att vi i Skåne erbjuder röntgenundersökningar och ledplastiker till danska patienter samtidigt som vi får hjälp med komplicerad ryggkirurgi i Danmark. Avtalet reglerar patientsäkerhet och medicinsk kvalitet så att patienterna känner sig lika trygga oavsett om de vårdas på ett danskt eller svenskt sjukhus, säger Pia Lundbom, ledningsstrateg i Region Skåne.

Patienterna ska till exempel få information på sitt eget språk och ha möjlighet att tacka nej till den erbjudna vården. Det finns också regler för hur journaler och sekretess ska fungera över nationsgränsen.

Men den stora vårdplatsbristen på Skånes universitetssjukhus försvinner knappast med samarbetet.

– Nej, det är inte tänkt att det ska lösa den dagliga vårdplatsbristen. Där­emot hjälps sjukhusen åt om det händer en jätte­olycka eller liknande, säger Pia Kinhult (M).

Hon tror att avtalet kommer väl till pass när det gäller dyr medicinsk utrustning.

– Det kan handla om maskiner som kostar många miljoner i inköp, men där patientgruppen inte är så stor. Då kan det vara bättre att åka över Sundet för att få hjälp än att åka till Stockholm.
lördag 8 oktober 2011

Föredrag om järnåldersstaden Uppåkra


Uppåkra utanför Lund är Skandinaviens största och fyndrikaste järnåldersstad. Här fanns under tiden från 100 år f Kr till 1000 år e Kr många människor, utvecklad bebyggelse och mångfasetterad verksamhet.Utgrävningar pågår några veckor under sommaren. Allmänheten ges då tillfälle att med kvalificerad guidning ta del av arbetet. En utställning kallad Barbarium på Historiska museet i Lund visar de fynd, som gjorts....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Alliansen överger tidsplanen


Spårvagnen kommer inte att vara klar till 2014 som utlovat. Det är oklart när spårvagnsbygget kan komma igång och oppositionen anklagar alliansen för att vara för passiv....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Spårvagnen kommer inte att vara klar till 2014 som utlovat. Det är oklart när spårvagnsbygget kan komma igång och oppositionen anklagar alliansen för att vara för passiv.
LUND. Inför valet lovade den borgerliga alliansen att Lund skulle ha spårvagn 2014. Men nu har alliansen övergett den tidsplanen.

– 2014 var ett målår till start, men regionen hinner inte beställa några vagnar till dess. En rimlig bedömning är att startskottet för byggandet går 2015 eller 2016, säger kommunalrådet Mats Helmfrid (M).


När rullar spårvagnarna i Lund?

– Jag vill inte uttala mig om det. Men planläggningen pågår för fullt för vi måste ha detaljplanerna färdiga innan Region Skåne kan beställa tågen, säger Helmfrid.

Finansieringen är det stora problemet. Kommunen förväntar sig att staten och regionen står för hälften av kostnaden. Men några pengar har ännu inte utlovats från staten.

– Ska vi ha någon framgång hos regeringen, och det är långt ifrån säkert, måste vi jobba ihop med Malmö och Helsingborg. Och det gör vi inom det regionala samarbetet Spis, Spårvagnar i Skåne. Spis ska för övrigt snart öppna ett kontor i Lunds C, säger Helmfrid.

Oppositionsrådet Anders Almgren (S) är skeptisk till alliansens arbete kring finansieringen.

– Om man ska mäta Mats Helmfrids och Pia Kinhults (M) arbete utifrån hur mycket det talas om spårvagnar på ministernivå så lämnar det politiska fotarbetet mycket övrigt att önska, det hörs ju ingenting. Vi har hållit på med spårvagnar i tio år men fortfarande låter det på de borgerliga ministrarna som att de aldrig hört talas om spårvagnar, säger Anders Almgren.

Mats Helmfrid tillbakavisar Almgrens påstående.

– Det pågår en massa kontakter på informell nivå och alla är informerade att spårvagnsarbetet pågår. Den dagen vi åker upp och uppvaktar regeringen ska det vara helt klart att vi får ett ja till spårvagnarna. Vi har bara ett skott där, säger Helmfrid.

I onsdags sa kommunstyrelsen ja till den förstudie som pågår om spårvägen. Socialdemokraterna fick dessutom gehör för sina tilläggsförslag att det ska informeras mer om möjligheterna till förändringar längs spårvägen och att svara Skånetrafiken att spårvägen ska gå genom Brunnshögs centrala delar och inte genom södra delen av Brunnshög. Centern fick dock nej på sitt förslag att utforma en framtida spårväg till Dalby som inbegriper att bussarna kan köra på spårvägsområdet.
Buchardt redo att börja byggaHotellet är färdigplanerat till 95 procent och det blir byggstart någon gång under nästa år.
Investeraren och byggherren Arthur Buchardt var på fredagen på snabbvisit i Hyllie – för att köpa svenska hotellsängar och träffa en möjlig operatör för Hylliehotellet...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Reportage från ÖP2012-temakvällarna


Under samrådet för Malmös nya översiktsplan; ÖP2012, arrangerade Malmö stad tre temakvällar i mitten av september för att lyfta framtidsfrågor för stadens utveckling....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 5 oktober 2011

C i Sandby oroas av spårvägsplaner


Centern i Södra Sandby vill att Lundalänken ska trafikeras av både bussar och spårvagnar. Annars befarar de att bussförbindelserna till S Sandby kommer att försämras....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 4 oktober 2011

Ny vd hos Netrail i Helsingborg


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Höghusprojekt överklagat


De tre alternativt fyra tiovåningshus som Helsingborgshem hoppas kunna bygga vid Öresundsparken på Slottshöjden blir som väntat ett fall för högre instanser....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 1 oktober 2011

Kamprad vill vara med

Peabs grundare Mats Paulsson har fått in Ingvar Kamprad som ny storägare i byggbolaget. Samtidigt diskuteras en investering av Kamprad i Ideon Medicon Village....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Hur fick du Ingvar Kamprad att öppna plånbok
en?

– Jag har känt Ingvar länge, men det är han själv som sagt att han ville investera. Och det är ju trevligt att Ingvar vill satsa i ett familjeföretag. Han är ju långsiktig och det är värt mycket.


Behövde ni få loss pengar snabbt efter köpet av kontrollposten i finska Lemminkäinen?

– Det var ju lämpligt när vi gjorde affären i Finland att avyttra lite aktier.


Annars trodde jag en investering från Kamprad skulle gåin i din stiftelse som köpt loss Astra Zenecas fastighet i Lund och skapat Medicon Village?

– Det vet man inte i framtiden. Han har skänkt mycket till utlandet, till välgörenhet och samhällsnytta.


Innebär det att han också är intresserad av att satsa på Medicon Village?

– Ingvar och jag har diskuterat det mycket. Han är intresserad över huvud taget att vara med. Vi känner varandra och vi litar på varandra.

Hur går utvecklingen av Medicon Village då?

– Det känns väldigt bra, allt går enligt planerna. Men jag hoppas att det ska komma in fler investerare. Det finns inga begränsningar, varken upp eller ner. Jag tycker att näringslivet måste engagera sig mer i samhällsnytta. Vi ser hur mycket mer forskning vi kan få för pengarna genom samarbete mellan regionen, näringslivet och universitetet när de samlas på ett ställe och öppnar upp forskningen mellan varandra.


När kommer det några företagsetableringar i Medicon Village?

– I januari när vi tar över lokalerna. Men vi ska se till så att de kompletterar varandra. Jag är väldigt glad i dag att jag tog det här initia­tivet. Alla man pratar med tycker det är helt rätt.


Hur hänger allt det som händer i Lund ihop med satsningen på Skandinaviens största äventyrsbad och spa i Bara?

– Det blir ett rejält hotell också, både lägenhetshotell och hotellrum. Det tror jag behövs när vi har både ESS och Max IV i Lund. Det blir också ett enormt lyft för Svedala, Malmö och hela Skåne. Jag tror inte folk förstår hur bra det ligger till.


Men varför bygger du intebostäder och hotell inne i Lund istället?

– Det måste till, men problemet idag är att få tillgång till byggbar mark. Lund gör ingenting. Därför har vi tänkt förtäta Medicon Village-området, så att folk kan bo inne på anläggningen. Ett samhälle måste vara levande dygnet runt, då är det viktigt att man kan bo där och gå till jobbet.


När blir det verklighet?

– Vi vill ha igång detta nu och diskuterar med kommunen och universitetet, men det handlar om tillstånd och sådant. Bostadsbristen är enorm idag, men det gäller att få ner priset så att man kan få vettiga hyror. Om vi inte gör sådana saker får vi inte hit folk. De vill ha bra skolor, bra idrott och bra boende. Det är samma för både forskare och studenter. Här måste det satsas mer.Spårvägen försenas när pengarna saknasSpårvagnssatsningen i Lund går inte på räls. Mycket lutar åt att trafiken försenas med minst ett år. Det kan till och med ta längre tid. Och nu går Lund med tiggarstaven bland grannkommunerna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Upphandlingen skjuts fram


Är inte finansieringen av spåren i Lund klar 2012 väntar Region Skåne med upphandlingen av spårvagnarna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 29 september 2011

MKB bygger lägenheter i Sofielund


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmö väntar på Norge


I stadshuset börjar oron så smått stiga för att två av hotellprojekten kanske inte blir av. Men både Petter A Stordalen och Arthur Buchardt ger lugnande besked....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 28 september 2011

Kreativ kommunikation i fin förpackning


Rosengård stadsdelsförvaltning lanserar ett nytt kreativt sätt att nå ut med information, planer och utmaningar till Malmöborna. Den 29 september klockan 12.00  invignings en flyttbar På Gång-box, containrar ombyggda till utställnings- och kontorsplatser....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 24 september 2011

Förtätning i första hand för S Sandby3 000 nya bostäder finns med i den fördjupade översiktsplanen för Södra Sandby....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 23 september 2011

Arkitekter skissar på nytt familjebad


Fem arkitektfirmor tävlar om att få förverkliga planerna på det nya familjebadet i Kroksbäck. Förslagen ska vara inskickade senast den 1 december.
[Läs hela artikeln / Gå till källan]


I juni togs beslut om att ett nytt familjebad ska byggas i Kroksbäck. Nu ger Malmö Stad klartecken för fem arkitektkontor att presentera förslag på hur det nya badet skulle kunna se ut.I planerna finns en 50-metersbassäng, två undvervisningsbassänger, en
hoppbassäng och ett familjebad med vattenrutschkanor. Badet, som ska kunna
ta emot 300 000 besökare om året, ska även ha utrymmen för relaxavdelning
och friskvård.Familjebadet ska byggas direkt söder om Kroksbäcksparken, i skärningspunkten
mellan Hyllie centrumområde, Holma och Kroksbäck. Tanken är att anläggningen
ska vara färdig i samband med att Aq-va-kul stänger 2014. Kommunen har även
beslutat att en ny simarena med kapacitet för internationella simtävlingar
byggs på Stadionområdet.Arkitektskolan har fått nytt liv efter renoveringDet var många som ville vara med när Arkitektskolan på LTH invigde sina nya lokaler....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Skanska säljer fastigheter i Malmö och Göteborg


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 21 september 2011

Nordenbörser: Köpenhamn stod emot nedgången


Börserna i Helsingfors och Oslo tappade i likhet med Europa på onsdagen. Köpenhamnsbörsen trotsade det sura börsklimatet och noterade en svag uppgång. Ovissheten om Grekland kommer att nå tillräckliga besparingsåtgärder hämmade riskaptiten....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Södertunneln i Helsingborg senareläggs


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


En ny pusselbit är lagd till Max IV


Ett danskt och ett småländskt företag ska leverera magneter till den stora forskningsanläggningen Max IV, som håller på att byggas på Brunnshög. Ordern är värd 120 miljoner kronor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 17 september 2011

Se Max IV ta form

Grundläggningen av Max IV är i full gång. Sydsvenskan fick en pratstund med platschef Dan Birgersson....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

torsdag 15 september 2011

onsdag 14 september 2011

Här tar Emporia form


I oktober 2012 invigs Emporia, ett av Skandinaviens största köpcentra, i utkanten av Malmö. Vi besökte bygget i Hyllie....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Köpenhamn åter kryssfavorit

Köpenhamn är nu bäst i Europa....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Köpenhamn är nu bäst i Europa.Resebranschen träffades i Turkiet i början av månaden och röstade fram
vinnare i ett sextiotal kategorier av reseföretag. Titeln Europas ledande
kryssningshamn gick till Köpenhamn för fjärde gången. Hamnen fick titeln
även förra året. Till ledande europeisk kryssningsdestination utsågs dock
Izmir i Turkiet.Under säsongen 2011 har Köpenhamn besökts av 368 fartyg, 770 000 passagerare
och 200 000 besättningsmedlemmar.Köpenhamn arbetar för att flytta kryssningsfartygen till en ny kaj i
Nordhavnen. Dels för att kunna höja servicen där, dels för att utnyttja den
mer centrala tomtmarken till bostäder.Villan är nästan klar men bygglov saknasEn fastighetsägare i en by utanför Lund är i full färd med att uppföra en exklusiv villa med tillhörande garage. Problemet är att han inte har fått klartecken från kommunen, som upprepade gånger har försökt att stoppa bygget. Olydnaden kan bli dyrbar för fastighetsägaren....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 13 september 2011

Holma hett för arkitekter


Miljonprojekt på dekis. Nu slåss arkitekter från hela världen om att forma framtidens Holma
[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Riksbyggen och MKB har betalat en miljon kronor för att tomten ska ingå i en
av världens största arkitekttävlingar, Europan 11. Utifrån ledorden mobilt,
livsstil och hållbarhet har 36 arkitekter spånat fram förslag som nu finns
att beskåda på Form Design Center vid Lilla torg. Samtliga bidrag har olika
idéer om hur man kan knyta samman det snart 40-åriga Holma med det nya
Hyllieområdet.– Tidigare låg Holma och Kroksbäck längst ut, där femman (bussen) vände. Nu
blir de mer centrumnära. Det finns en oerhörd potential i området, säger Pål
Svensson, fastighetschef på MKB.Holma var ett av de sista miljonprojekten som byggdes. Det är en fördel, anser
Mikael Wallberg, projektledare på stadsbyggnadskontoret.– Man hade lärt sig en del vid det laget. Holma har en av de vackraste
borggårdarna. Det är öppet, ljust och bilfritt. Och det kan man ta med sig i
framtiden, säger han.De nya fastigheterna kan komma att rymma upp till 1 300 hyresrätter och
bostadsrätter.
lördag 10 september 2011

Leantänkande när träbyggsystem testas i Malmö


Leantänkande när träbyggsystem testas i Malmö...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Melodifestivalen till Malmö igen


Grattis Malmö! Ett av årets största musikevenemang i Sverige -  Melodifestivalen - kommer åter till Malmö och Malmö Arena. Malmö får den fjärde deltävlingen den 25 februari 2012, och det är fjärde gången Melodifestivalen går av stapeln på Malmö Arena. Glädjen är stor över beslutet i Malmö....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Tolvvåningshus byggs mitt i Malmö


Vid attraktiva Slussplan i Malmö centrum, vid kanalkanten och nära järnvägsstationen är sammanlagt 103 lägenheter på gång att byggas....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Stadsplanering på hjul


I samrådet för Malmös nya översiktsplan ÖP2012 tar stadsbyggnadskontoret nya grepp för att nå ut till malmöborna. I en gul cykelriksha tar sig två informatörer runt på stan för att diskutera framtida Malmö med invånarna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 24 augusti 2011

Malmöfirma utreds för grova mutbrott


Arkitektfirman Fojab projekterade tre anstalter till Kriminalvården, men miljontals kronor har inte redovisats. Ekobrottsmyndigheten utreder händelserna samtidigt som Riksrevisionen kräver svar från myndigheten....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 18 augusti 2011

Reklam kan tillåtas i Citytunneln


Citytunnelstationerna vid Triangeln och Hyllie kan komma att få serveringar och reklam. Tidigare har moderaterna fört fram idén och kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu är försiktigt positiv till tanken....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 17 augusti 2011

Höghus kan byggas trots protester

Det hjälper inte att ett 80-tal personer protesterat. Stadsbyggnadskontoret vill låta Tetra Pak bygga ett 22 meter högt lager vid Malmövägen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Det hjälper inte att ett 80-tal personer protesterat. Stadsbyggnadskontoret vill låta Tetra Pak bygga ett 22 meter högt lager vid Malmövägen.Företaget vill samla sina lager i en stor byggnad på fabriksområdet i Lund och har därför begärt att få bygga en 22 meter hög byggnad.24 augusti ska byggnadsnämnden anta planen. Men en stor del av dem som bor i villaområdet invid Malmövägen i Lunds södra infart vill inte ha byggnaden intill sitt bostadsområde. Vad man kallar ett jättemonster kommer helt att förändra deras utsikt och Lunds siluett från söder blir sig inte lik.Stadsbyggnadskontoret har gjort några smärre ändringar i planen. Vad som tillkommit är bestämmelser om belysning och skyltning på lagerbyggnaden som inte ska sticka de närboende i ögonen. Men byggnadshöjden ändras inte. Såväl stadsbyggnadskontoret som länsstyrelsen anser att det blir en påverkan för de bostäder som ligger intill. Men denna är inte så stor att man kan säga nej till byggnaden.
fredag 12 augusti 2011

Nordenbörser: Köpenhamn i topp

De nordiska börserna steg rejält på fredagen med Köpenhamns i topp. Liksom i övriga Europa leddes uppgången av bank- och försäkringsaktier, sedan flera länder beslutat införa blankningsförbud....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 10 augusti 2011

Fotbollsarenan avgörs av grannarna

På måndag avgör grannarna som överklagat detaljplanen för Arne Paulssons bostadshus på Klostergården om de ska gå vidare till Förvaltningsrätten....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 20 juli 2011

"Översvämmningen kunde ha förutsetts"

Det saknas gemensam beredskap i Öresundsregionen för att skydda människor mot översvämningar, pandemier och terrorangrepp. - Vi är vidöppna för katastrofer, säger professor Göran Bengtsson på Lunds universitet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Det saknas gemensam beredskap i Öresundsregionen för att skydda människor mot översvämningar, pandemier och terrorangrepp. - Vi är vidöppna för katastrofer, säger professor Göran Bengtsson på Lunds universitet.


I dagsläget finns inga gemensamma planer för hanteringen av exempelvis trafik, energiförsörjning, vattenförsörjning och IT-säkerhet i händelse av katastrof i Öresundsregionen.

– Det är ansvarslöst tycker jag. Vi vet hur lätt extraordinära händelser kan inträffa och så ligger den här regionen helt öppen, det finns ingen beredskap alls, säger Göran Bengtsson på Lunds universitet.

Göran Bengtsson och Niels Johan Juhl-Nielsen, tidigare rådgivare åt bland annat Köpenhamns räddningstjänst, har sedan 2006 försökt få till ett dansk-svenskt samarbete om Öresundsregionens katastrofberedskap.

– På svensk sida vill kommunerna, länsstyrelsen och regionen gärna samarbeta och söka pengar från EU för att göra Öresundsregionen mindre sårbar, men varken beredskabsstyrelsen (danska motsvarigheten till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) eller Forsvarsministeriet (danska motsvarigheten till försvarsdepartementet) vill engagera sig, säger Göran Bengtsson, professor i ekologi vid Lunds universitet.

Han menar att det beror på en skillnad i säkerhetskultur.

– Danskarna menar att de har beredskap kopplad till räddningstjänsten. Om det händer något så har man alltid en räddningstjänst som kan sopa upp efteråt. Det svenska förhållningssättet är snarare att man ska förebygga så att man inte behöver vidta åtgärder efteråt.

Enligt honom hade den stora översvämningen i Köpenhamn i början av juli kunnat förutses och före­byggas.

– Det har gjorts många beräkningar och förut­sägelser av sådana skyfall, bland annat av FN:s klimatpanel. Problemet är att danska myndigheter har svårt att ta till sig den informationen, betydligt svårare än svenska myndigheter.

Sedan 2006 finns en lag i Sverige om ”kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap”.

– Vi har en skyldighet att titta på risker och sårbarheter. Riktigt den lagstiftningen finns inte på den danska sidan, säger Eva Leth, strateg i krisberedskap i Region Skåne.

– Det kan vara ett skäl till att svenska myndigheter har ett större driv i frågan.

Hon önskar att det skulle göras gemensamma sårbarhetsanalyser.

– Öresundsregionen utvecklas i snabb takt och det finns fantastiska möjligheter med det. Men i och med att vi blir allt mer ihopkopplade borde vi titta på riskerna också.

Jan-Peter Ståhl, beredskapssamordnare i Malmö stad, är en av dem som jobbar med att utveckla samsynen i Öresundsregionen. För några år sedan var han med och tog initiativ till samarbete mellan räddningstjänsterna. I dag händer det att de bistår varandra när det sker stora olyckor, framförallt i anslutning till Öresundsbron.

– Det var i mitten av 2000-talet det samarbetet gjordes, sedan försvann den danska motsvarigheten till länsstyrelsen och där ligger mycket av tappet vi har gjort för att vi inte har likformiga instanser.

På danska beredskabsstyrelsen tycker Stig Hammerhøj, ansvarig för internationell beredskap, att det redan finns mycket samarbete mellan Sverige och Danmark. Han nämner bland annat samarbetet mellan dansk och svensk räddningstjänst i händelse av en olycka i tunneln under Öresund.


Varför vill ni i
nte samarbeta mer om
katastrofberedskap?

– Det är Forsvarsministeriets ansvar, jag gissar att de inte såg behovet av ytterligare samarbete eftersom det redan finns mycket samarbete mellan de nordiska länderna.

Sydsvenskan har sökt Forsvarsministeriet för en kommentar, men ingen har inte haft tid att återkomma under dagen.
Miljardvinst för Alfa Laval

Alfa Lavals vinst och försäljning under årets andra kvartal prickade i stort sett prognoserna. Den starka orderingången överraskade däremot analytikerkåren....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Alfa Lavals vinst och försäljning under årets andra kvartal prickade i stort sett prognoserna. Den starka orderingången överraskade däremot analytikerkåren.


LUND. Vinsten på närmare 1,2 miljarder kronor före skatt var närmare 3 procent högre än vad aktiemarknaden i snitt hade räknat med inför verkstadsbolagets delårsrapport på tisdagen.

I resultatet ingår integrationskostnader för Aalborg Industries, som köptes i december 2010, på 80 miljoner kronor.

Omsättningen på drygt 7 miljarder kronor prickade i stort sett prognoserna.

– Vi är mycket nöjda med resultatet. Efterfrågan fortsatte att utvecklas positivt under årets and­ra kvartal och samtliga affärssegment och regioner rapporterade tillväxt, säger Alfa Lavals vd Lars Renström.

Enligt Lars Renström har försäljningen på framför allt marknaderna i Asien samt Nord- och Sydamerika gått starkt under andra kvartalet.

I Sydeuropa fortsätter dock eurokrisen att minska investeringsviljan i flera av länderna i regionen.

– Västeuropa som helhet har gått bra, men i Italien har det varit trögt under andra kvartalet. Vi är däremot positivt överraskade att försäljningen i Spanien utvecklades starkt under perioden, säger han.

Alfa Lavals orderingång på drygt 7,4 miljarder kronor för andra kvartalet är en ökning på 32 procent, jämfört med motsvarande period ifjol. Orderingången var också högre än vad analytikerkåren hade räknat med.

Enligt Lars Renström kan det bli aktuellt med ytterligare företagsförvärv under andra halvåret i år.

– Men det är inte aktuellt med några förvärv i Aalborgs storleksklass. Vi tittar däremot kontinuerligt på små och medelstora företag som kan vara intressanta, säger han.

Alfa Laval räknar med att efterfrågan under tredje kvartalet 2011 blir högre än under motsvarande period ifjol.
tisdag 19 juli 2011

Alfa Lavals vinst 1,2 miljarder

Industrikoncernen Alfa Laval redovisar en vinst före skatt på 1 175 miljoner kronor för andra kvartalet. Den goda orderingången under andra kvartalet är en av de saker som Alfa Lavals vd Lars Renström är mest nöjd med....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 16 juli 2011

Nytt asfaltverk i Lund invigt

Torsdag den 30 juni invigde NCC Roads ett nytt högpresterande och energisnålt asfaltverk i Södra Sandby utanför Lund....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Ikano Bostad ska bygga i Västra Hamnen

Har förvärvat mark med plats för 500 lägenheter....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Kineser vill bygga snabbtåg i Sverige

En delegation i Sverige undersöker om de kan bygga ett höghastighetsspår mellan Köpenhamn och Oslo....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


En delegation i Sverige undersöker om de kan bygga ett höghastighetsspår mellan Köpenhamn och Oslo.En delegation experter från Kina undersöker i Sverige om det går att bygga en höghastighetsjärnväg mellan Köpenhamn och Oslo, och däremellan Göteborg.I en tid när underhållet av svenska tågbanor kritiseras för att vara helt otillräckligt, vill kinesiska företag gärna exportera sin stora kunskap om snabbtåg. I flera europeiska länder används kinesiska arbetare för att bygga stora industriprojekt, och de skulle också kunna bygga järnväg i Sverige.I Norge har man hittills laborerat med snabbspår till Köpenhamn till en kostnad av 125 miljarder kronor, men kinesiska CMC kan tänkas klara jobbet till väsentligt lägre pris, 70 miljarder. Företaget hävdar att man är van att klara uppdrag inom given tidplan och på kortare tid än vad som avtalats.Norges trafikminister Magnhild Meltveit Kleppa säger till norska Dagens Næringsliv att hon är imponerad av den kinesiska snabbtågsutvecklingen, men nämner att entreprenörer hört av sig även från Spanien, Frankrike och Tyskland.

fredag 15 juli 2011

Peab bygger hyresrätter i Malmö

Byggbolaget Peab har börjat bygga 75 hyreslägenheter åt Malmös kommunala bostadsbolag (MKB)....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Byggbolaget Peab har börjat bygga 75 hyreslägenheter åt Malmös kommunala bostadsbolag (MKB).


Ordern är värd 102 miljoner kronor och inflyttning sker vintern 2012. De nya lägenheterna ligger i stadsdelen Segevång i Malmö, enligt ett pressmeddelande.


Nordenbörser: Köpenhamn tappade minst

De nordiska handelsplatserna sjönk på torsdagen, utvecklingen var sämre än på de ledande Europabörserna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 11 juli 2011

Hälften av helsingborgarna vill ha spårvagn

Spårvagnsplanerna delar helsingborgarna. Varannan vill ha spårvagnar i staden, men 36 procent säger nej, visar den opinionsundersökning som HD låtit göra. Fortfarande är dock planerna långt ifrån verklighet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 9 juli 2011

Nordenbörser: Köpenhamn klarade sig bäst

De nordiska börserna handlades lägre på fredagen. Utvecklingen var i linje med övriga Europa, sedan den amerikanska sysselsättningsrapporten kommit in betydligt sämre än väntat....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 8 juli 2011

"Man kan se på tennis när vi har pauser"

Börsnoterade fastighetsbolagen Fabege, Wihlborgs, Klövern, Diös och Brinova gör gemensam sak och presenterar sina delårsrapporter och arrangerar kapitalmarknadsdagar under tennisveckorna....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 7 juli 2011

Wihlborgs lyfte rejält

Fastighetsbolaget Wihlborgs lyckades förbättra siffrorna rejält jämfört med ifjol. Både vinsten och intäkterna ökade under årets andra kvartal....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsbolaget Wihlborgs lyckades förbättra siffrorna rejält jämfört med ifjol. Både vinsten och intäkterna ökade under årets andra kvartal.


Vinsten före skatt landade på 231 miljoner kronor för andra kvartalet 2011. Det kan jämföras med en vinst på 196 miljoner kronor samma period förra året.

Hyresintäkterna ökade samtidigt till 363 miljoner kronor under årets andra kvartal, jämfört med 321 miljoner motsvarande period ifjol.

Under rapportperioden gjordes inga fastighetsförvärv eller försäljningar.

Däremot har Wihlborgs träffat en överenskommelse med Malmö stad om friköp av två tomträtter, inklusive tomträtten till Malmö börshus.

– Det har helt enkelt inte kommit ut några intressanta kommersiella fas­tigheter på marknaden under senaste tiden. Däremot har det sålts och köpts flera större bostadsfastigheter i Malmö, men bostäder är ju inte vår grej, säger Wihlborgs vd Anders Jarl.

Enligt Anders Jarl har en ökad efterfrågan på framför allt kontor börjat pressa upp hyresnivåerna på Wihlborgs marknader i Skåne under senaste kvartalet.

– Framför allt i Helsingborg och Malmö, men vi märker också en viss press uppåt på hyrorna i Lund, säger han.

I förra veckan blev det klart att Wihlborgs ska bygga om kvarteret Landsdomaren på Baravägen, tidigare Regionhuset, i Lund. Totalt kommer Wihlborgs att investera 895 miljoner kronor, inklusive fastighetsförvärvet, i projektet. Ett 20-årigt hyreskontrakt är tecknat med Region Skåne till en årshyra om 56 miljoner kronor.
onsdag 6 juli 2011

Wihlborgs vinst ökar

Fastighetsbolaget Wihlborgs redovisar en vinst före skatt på 231 miljoner kronor för andra kvartalet 2011. Det kan jämföras med vinsten före skatt på 196 miljoner kronor motsvarande period 2010....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 5 juli 2011

Så minskar restiderna till/från Dalby

Restid i minuter till/från Dalby
Ort I dag Med tåg/spårvagn
Malmö 30 17
Lund 27 20
Kastrup 73 43
Simrishamn 95 43

I dag trafikeras sträckorna med buss/tåg. I framtiden med tåg samt spårvagn till Lund.
...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Så minskar restiderna till/från Veberöd

Restid i minuter till/från Veberöd
Ort I dag Med tåg/spårvagn
Malmö 37 23
Lund 37 26
Kastrup 80 50
Simrishamn 80 35

I dag trafikeras sträckorna med buss/tåg. I framtiden med tåg samt spårvagn till Lund.
...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nordebörser: Köpenhamn bäst i klassen


De nordiska börserna steg på måndagen i stillsam handel och måttlig omsättning medan de amerikanska börserna höll stängt på grund av nationaldagsfirande....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 30 juni 2011

Wihlborgs bygger om - och hyr ut

Fastighetsbolaget Wihlborgs och Region Skåne har träffat ett ram- och hyresavtal för Psykiatri Skåne. Wihlborgs kommer att investera närmare 900 miljoner kronor i projektet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Fastighetsbolaget Wihlborgs och Region Skåne har träffat ett ram- och hyresavtal för Psykiatri Skåne. Wihlborgs kommer att investera närmare 900 miljoner kronor i projektet.


LUND. Fastigheten är belägen i kvarteret Landsdomaren på Baravägen, tidigare Regionhuset, i Lund.

I projektet ingår en ombyggnad av befintlig yta på 17 000 kvadratmeter samt en tillbyggnad av 12 500 kvadratmeter.

– Vi köpte fastigheten 2008 som ett projekt eftersom den skulle tömmas så småningom. Nu räknar vi med att investera närmare 900 miljoner kronor, inklusive de 165 miljoner som vi betalade för fastigheten, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter.

Hyresavtalet med Region Skåne löper på tjugo år. Bygget startar omgående och inflyttningen beräknas ske sommaren 2013.