tisdag 30 november 2010

Peab bygger mediahus i Malmö


Peab ska bygga Media Evolution City (MEC) i Varvsstaden i Malmö. Ordern är värd 153 miljoner kronor och kommer från Wihlborgs Mediacenter HB.MEC ska inrymma verksamheter inom mediebranschen och byggs intill SVT:s nya lokaler, enligt ett pressmeddelande. Varvsstaden ligger intill Universitetsholmen och centralstationen. MEC blir klar för inflyttning våren 2012. TT...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Invandring från Lund och Malmö ger dynamik


- Vi har ett otroligt tryck, nästan alla bostäder som byggs säljs innan de är klara, säger Anders Berngarn (M), ordförande i Lommas kommunstyrelse....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 24 november 2010

Alfa Laval öppnar nya kontor i Kina


Köpenhamn. Den starka efterfrågan på framför allt värmeväxlare gör att Alfa Laval öppnar nya försäljningskontor i centrala Kina. Samtidigt varnar verkstadsföretaget återigen för att nästa års resultat kan komma under press på grund av minskade marginaler i orderboken. Det framkom i samband med Alfa Lavals kapitalmarknadsdag på tisdagen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Köpenhamn. Den starka efterfrågan på framför allt värmeväxlare gör att Alfa Laval öppnar nya försäljningskontor i centrala Kina. Samtidigt varnar verkstadsföretaget återigen för att nästa års resultat kan komma under press på grund av minskade marginaler i orderboken. Det framkom i samband med Alfa Lavals kapitalmarknadsdag på tisdagen.


– Den kinesiska regeringen gör nu stora satsningar för att få igång tillväxten i inlandet på allvar. Det gynnar efterfrågan på våra produkter och vi kommer därför att inom kort öppna våra första försäljningskontor i centrala Kina, sade Alfa Lavals vd Lars Renström.

Kina är för närvarande Alfa Lavals nästa största marknad efter USA.

Alfa Lavals försäljning under 2010 spås hamna 24,5 miljarder kronor. Men nästa år väntas den minska till drygt 22 miljarder kronor.

En förklaring till försäljningsminskningen är att värdet på Alfa Lavals inneliggande order just nu är två miljarder kronor lägre, jämfört med för ett år sedan.

– Dessutom väntas Alfa Laval påverkas negativt av valutaskillnader under 2011, sade finanschefen Thomas Thuresson.

På kapitalmarknads­dagen upprepade Alfa Laval prognosen om att nästa års resultat före skatt kommer att belastas med 340 miljoner kronor på grund av valutaskillnaderna.

– Men samtidigt kommer marginalen att påverkas positivt av att vi kommer kunna ha högre beläggning i våra fabriker tack vare större volymer, sade Thomas Thuresson.

Alfa Lavals högsta prioritet just nu är att växa av egen kraft följt av företagsförvärv. Därefter kommer den ordinarie utdelningen till aktieägarna samt återköp av egna aktier.

Men det går inte utesluta en extrautdelning till aktie­ägarna, trots att detta alternativ inte finns med på styrelsens nuvarande prioritetslista.

– Diskussionen är öppen fram till beslut har fattats på styrelsemötet i februari. Det är upp till styrelsen att bestämma vilken verktygslåda som vi har att tillgå för perioden efter nästa stämma. Men kan vi inte använda pengarna ska distribueras tillbaka till aktieägarna, sade Thomas Thuresson till en grupp journalister på tisdagen.
tisdag 23 november 2010

Hopp för Max IV


Vice statsministern och hundra hoppande barn startade bygget av laboratoriet Max IV....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Vice statsministern och hundra hoppande barn startade bygget av laboratoriet Max IV.Vice statsminister Jan Bjöklund var på plats på byggarbetsplatsen på Brunnshög när bygget invides, tillsammans med Lunds ledande politiker och en mängd professorer. En provgjutning fick testas av 100 skolbarn från Östra Tornskolan, Freinet-skolan och Lunds Montessorigrundskola. De hoppande skolbarnen skulle avgöra gjutningens vibrationskänslighet. "Ett hopp för framtiden", enligt professor Mikael Eriksson.Vice statsminister Jan Björklund talade också mycket om hopp och om framtiden.– Det är ingen slump att det sker i Lund. Det beror på att ni har varit allra, allra bästa på det här. Stort grattis till Lund och stort grattis till Sverige!– Det här innebär att Lunds universitet som redan är i europeisk toppklass kan flytta upp ytterligare och bli världsledande inom det här området. Det här är också delvis en förutsättning för ESS och tillsammans kommer det att utveckla Lund till ett stort internationellt fysiskt centrum. Det är viktigt för Lund, för regionen och för resten av Sverige.Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande, menade att projektet betyder olika saker för olika människor:– Kunskap sitter inte i ett hus. Kunskapen är alla de människor, några av er är här idag, som ska driva Max IV. Max IV stärker både Lund och regionen.På plats vid byggstarten fanns bland annat professorer från universitetsvärlden, företrädare från byggvärlden, rektor Per Eriksson och Maxlabs föreståndare Nils Mårtensson.– Äntligen! Max IV har planerats länge, sa Max IV:s styrelseordförande Lars Börjesson.Anders Jarl, vd på Wihlborgs och Mats Paulsson vd på Peab invigningstalade.- Vi är mycket stolta över att ha fått det här uppdraget tillsammans med Peab, sa Wihlborgs vd Anders Jarl.Innan hedersgästerna greppade betongsprutan fick hundra barn hoppa i takt på platsen, för att testa skakningar i marken. En jättemonitor visade vibrationerna.Hur byggnaden ska se ut är ännu inte klart. Som Sydsvenskan berättat kom gruppen som skulle välja bland de olika arkitektförslagen inte överens. Stadsbyggnadsdirektör Inga Hallén var med och bedömde förslagen.– Jag är jätteledsen för det. Det fanns ett jättestarkt förslag, det var Snøhettas. Det hade blivit den där symbolen för Lund. Det här handlar om en otroligt stor byggnad i ett synligt läge – det ställer krav på utformningen.– Men det är fortfarande ett krav att det ska bli en byggnad som kan fungera som symbol. Vi får jobba vidare med det och jag har inte gett upp.Till våren inleds arbetet med den stora underjordiska acceleratorn. Det kan göras även om utseendet på byggnaden ovan jord inte är klart.Max IV blir väldigt känsligt för vibrationer och därför har vibrationerna på platsen mätts under flera års tid. Det är känsliga mätinstrument som används.– De uppfattar vibrationerna från vågorna som slår in mot Norges kust, säger Mikael Eriksson, ansvarig för acceleratorn.Han menar att vibrationer från omgivningen inte ska störa anläggningen.– Risken kommer från oss själva. Vi måste ha stenkoll på vad vi stoppar in för utrustning i anläggningen så att det inte kommer vibrationer därifrån.– Träskor kan till exempel vara svåra att dämpa. Det blir lättare att förbjuda dem. Så det kan komma ett träskoförbud. Men foppatofflor ska nog gå bra.Efter "spadtaget" träffades ett antal gäster i Universitetshuset och klockan 14.30 öppnades portarna i Universitetshuset för allmänheten, som fick se en film från invigningen och lyssna till populärvetenskapliga föreläsningar.
De ska använda Max IV


Målsökande nanopartiklar är ett av målen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Målsökande nanopartiklar är ett av målen.Professor Kajsa Uvdal kommer varje år och forskar vid den nuvarande Max-anläggningen. Synkrotronljus är ett viktigt verktyg i arbetet.– Med Max IV hoppas jag att vi kan göra studier av enskilda partiklar. Och då kan vi designa dem så att de blir mer effektiva. Idag mäter vi ett medelvärde på många nanopartiklar.Kajsa Uvdal är professor i molekylär ytfysik vid Linköpings universitet och kommer ett par veckor om året till den nuvarande Max-anläggningen i Lund med sin forskargrupp för att göra experiment.– Det är mycket grundforskning i det jag gör, men det är trots det inte så långt till användning.Kajsa Uvdal forskar på utvecklingen av nanopartiklar som ska cirkulera i blodet och öka kontrasterna vid undersökning med magnetkamera. Patentsökning pågår och en tillämpning ligger inte så långt borta, menar Kajsa Uvdal.Nästa steg är att utforma målsökande nanopartiklar som hittar särskilda typer av celler som på det sättet framträder vid undersökning med magnetkamera.– Det är forskning för framtiden. Vi har hållit på med det i flera år men vi är inte där ännu.Det hägrande målet är att inte bara kunna göra till exempel enskilda cancerceller synliga vid undersökningen utan att också leverera medicin till cellerna med samma metod.– Min dröm är att vi ska kunna leverera medicin på rätt plats också. Men det är svårt och det en lång väg dit.Marjolein Thunnissen har längtat efter Max IV i flera år. Anläggningen ska hon använda för att sätta stopp för farliga proteiner i kroppen.Två år trodde Marjolein Thunnissen, docent vid naturvetenskapliga fakulteten, att hon skulle stanna i Sverige och forska.Men sexton år senare är hon fortfarande kvar och forskar och hon kommer att stanna.– Vi användare har längtat efter Max IV sedan 2004. Då blev vi involverade i projektet och såg hur vi kommer att kunna använda tekniken.– Med Max IV får vi en stor ring som ger den hårda röntgen som vi kan göra i princip allting med.Inflammationer som uppstår på grund av ett fel i kroppen är hennes specialområde. MS är ett exempel på en sådan autoimmun sjukdom.– Naturliga substanser reglerar så att det blir inflammation vid rätt tillfälle. Men vi har sjukdomar då det finns för stor mängd av de molekylerna.– Vi studerar proteinerna som framställer de molekylerna och försöker hitta sätt att hämma dem.Med Max IV kan läkemedelsutvecklingen skyndas på, menar Marjolein Thunnissen.– Vi kan snabbt undersöka många substanser och se vilken effekt de har. Ofta undersöker vi kristaller av proteiner och vi kommer att kunna undersöka betydligt mindre kristaller.– Nu är de omkring 0,1 millimeter, med Max IV kan vi undersöka kristaller ner till 0,001 millimeter. Därmed kan vi titta på proteiner som är väldigt svåra att få fram.
måndag 22 november 2010

Nordenbörser: Vestas förlorare i Köpenhamn


De nordiska börserna sjönk på måndagen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Första spadtag för Max IV


Den blir större än Colosseum i Rom, kostar tre miljarder kronor och tar fem år att bygga. Den är också Sveriges hittills största infrastruktursatsning inom forskningen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Sprängda bokaler får arkitekturprisMorgonens sprängladdning drabbade ett annars guldkantat projekt. I eftermiddag prisas Bennets Bazaar....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Spårvagn åter på Triangeln


När Triangeln förvandlas till bostadsområde återförs området samtidigt till ursprunget. En av gatorna ska heta Spårvagnsgatan....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


lördag 20 november 2010

Oklart hur Max IV ska se ut


På måndag är det officiell byggstart för forskningsanläggningen Max IV. Men ännu är det inte klart hur byggnaden ska utformas....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

På måndag är det officiell byggstart för forskningsanläggningen Max IV. Men ännu är det inte klart hur byggnaden ska utformas.


LUND. Fyra arkitektfirmor har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur mångmiljardsatsningen ska se ut.

Men efter flera veckors funderande har bedömningsgruppen kommit fram till att de inte kan förorda något av förslagen.

– Det har kommit in så många idéer som verksamheten först behöver bearbeta, säger Ulrika Hallengren, vd på ML4 AB som är byggherre på Universitetets uppdrag.

Planen var att ett eller två av förslagen skulle väljas ut för att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Men nu får det utredas vidare hur utformningen ska bli.

Trots det kan arbetet med anläggningen påbörjas, menar Ulrika Hallengren.

– Det finns stora underjordiska delar och det kan göras mycket arbete med dem utan att utformningen av huvudringen är klar.

– Hur utformningen ska se ut ska vi försöka komma fram till så snart som möjligt. Men det finns inget datum när det ska vara klart.

Max IV ska använda synk­rotronljus för att undersöka mycket små beståndsdelar. Det är svensk forsknings hittills största infrastrukturprojekt.

Bland de inbjudna till ceremonin på måndag finns vice statsminister Jan Björklund och hundra barn från Östratornsskolan, Freinetskolan och Lunds montessorigrundskola.
fredag 19 november 2010

Lundberg ökar i Skanska


Fredrik Lundberg köpte 5.736 A-aktier och 100.000 B-aktier i Skanska, den 15 respektive 16 november....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


NCC säljer kontor i Köpenhamn


NCC har sålt ett kontors- och butiksprojekt i centrala Köpenhamn för 760 miljoner kronor till företaget PKA. Projektet består av 29 000 kvadratmeter, varav 21 000 är kontor, 3 000 är butiksyta och 5 000 är parkeringshus. Bygget påbörjas nu i november och lokalerna väntas stå klara sommaren 2012, enligt ett pressmeddelande från NCC....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 18 november 2010

Nya höghus i centrala Trelleborg


Byggnadsnämnden säger ja trots protester....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Byggnadsnämnden säger ja trots protester.– Vi hoppas att det ska gå snabbt. Vi menar att Trelleborg behöver nya bostäder på den här centrala tomten, säger Kent Jönsson, vd på Trelleborgshem.Trelleborgshems planer för de fyra höghusen ligger fast.– Det är tänkt att bli ett hus med ägarlägenheter, ett med bostäder för 55 plus, ett hus med högteknologi samt ett med vanliga hyresrätter. Det är många olika spännande delar i projektet, säger Kent Jönsson.Planen är att de fyra husen ska byggas i en båge upp längs Bryggaregatan. Det sydligaste huset ska bli sex våningar högt, nästa hus sju och de båda nordligaste husen åtta våningar höga. Två parkeringsdäck ska också byggas på området.Sammanlagt handlar det om ett hundratal nya lägenheter i de fyra husen.Många intresserade har hört av sig till Trelleborgshem om möjligheterna att flytta in i de nya lägenheterna.De båda LSS-boendena som finns på området ska ligga kvar, liksom de före detta sockerbruksbyggnaderna i södra delen av området.Planerna på att bygga höghus på tomten har emellertid väkt protester från omkringboende.Nästan 60 grannar har skrivit på en lista mot höghusen. Grannarnas argument mot nybyggena är de skulle förstöra stadsbilden och att de skulle skapa en insyn in på deras tomter som inte är acceptabel. Grannarna är också rädda för att hamna i skuggan av de höga husen.Grannarna vill istället att man bebygger tomten med enplansvillor, en lekplats eller helt enkelt gör en park av området.
onsdag 17 november 2010

"Brand och upplopp" i CitytunnelnFotbollssupportrar drabbade samman med polisen i Citytunnelns beredskapsövning....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


måndag 15 november 2010

Omstritt höghus på väg på Stattena


Planerna på ett åttavåningshus i en del av Rosenbergsparken på Stattena avancerar trots protester från många grannar. Ett 30-tal hyresrätter ingår i projektet som kanske kan påbörjas 2011....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


söndag 14 november 2010

Höghusalternativ retar upp BergwallVad är det stadsbyggnadskontoret håller på med? LKF:s ordförande Lars Bergwall (C) undrar sedan två olika förslag presenteras för de planerade höghusen på Linero....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Prestigefyllt pris för stadsutveckling i Malmö


Jan Inghe-Hagströms belöning 2010 tilldelas förre stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Mats Olsson och nuvarande stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Christer Larsson för deras engagerade och kreativa arbete och ledarskap i utvecklingen av Malmö stadsbygd och de processer genom vilka denna utveckling sker....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Malmö fortsätter att växa


Malmös befolkningsökning fortsätter. Vid halvårsskiftet var folkmängden i Malmö 296 169 personer, enligt Statistiska centralbyrån....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


fredag 12 november 2010

Malmö ska få eget Manhattan


Jernhusen har högtflygande planer för området norr om Malmö Centralstation. Om tio år kan en ny stadsdel med 600 bostäder och kontor ha byggts....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Prestigefyllt pris för stadsutveckling i Malmö


Jan Inghe-Hagströms belöning 2010 tilldelas förre stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Mats Olsson och nuvarande stadsbyggnadsdirektören i Malmö, arkitekt Christer Larsson för deras engagerade och kreativa arbete och ledarskap i utvecklingen av Malmö stadsbygd och de processer genom vilka denna utveckling sker....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 11 november 2010

Se "olyckan" i Citytunneln


Beredskapsmyndigheterna har sin första övning i Citytunneln. Ett tåg har spårat ur....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Beredskapsmyndigheterna har sin första övning i Citytunneln. Ett tåg har spårat ur.

Vad kan du om spårvagnar?


Var finns de, när kom de och vem sjunger om dem? Testa dig på spårvagnar här....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Var finns de, när kom de och vem sjunger om dem? Testa dig på spårvagnar här.

Malmö stad tar plats i nätverk för hållbar regional tillväxt


...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


onsdag 10 november 2010

Malmö FF vill ha mer pengar för allsvenska guldet


Malmö FF får omkring 15 miljoner kronor för sin allsvenska guldmedalj i placerings- och publikbonusar från Svenska Spel och Fotbollförbundet....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


tisdag 9 november 2010

Malmö får en ny mässanläggning


Nu är det klart att Malmö får en ny mässanläggning, Malmö Expo Center. Midroc Property Development blir både byggherre och fastighetsägare till den nya mässanläggningen intill Malmö Arena och Citytunnelstationen i Hyllie....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Ja till bostäder men nej till vägar


Demokratisk Vänster ställer sig inte bakom Lunds kommuns översiktsplan....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Demokratisk Vänster ställer sig inte bakom Lunds kommuns översiktsplan.Att det ska byggas 900 bostäder per år har partiet inget emot. Men man kan inte acceptera att planen också innebär utbyggnad av en mängd vägar.– Vi kan inte ställa oss bakom en plan som under de kommande fyrtio åren fortsätter att främja bilismen och motverka en aktiv och verkningsfull klimatpolitik, heter det i DV:s reservation till kommunfullmäktiges beslut.
lördag 6 november 2010

Sju får bygga i Västra hamnen


Sju får bygga i Västra hamnen...[Läs hela artikeln / Gå till källan]


torsdag 4 november 2010

Många åsikter om framtida byggande


I Revingeby snackas det just nu en hel del om bostadsbyggande. Och detta med anledning av det pågående plansamrådet avseende detaljplanen för del av Revinge 35:1 med flera....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Wilmer X spelar för citytunnelnFör första gången på drygt fem år står Vilmer X på scen tillsammans igen när de medverkar vid konserten som firar Citytunnelns invigning....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Wilmer X på Citytunnelns invigning​


Wilmer X gör comeback när Citytunneln invigs....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Wilmer X gör comeback när Citytunneln invigs.– Vi tyckte det var ett utmärkt tillfälle att samla bandet och spela igen, säger Nisse Hellberg, som de senaste åren ägnat sin tid åt diverse soloprojekt.Jalle Lorensson, Wilmer X:s andra frontfigur, tvekade inte heller att ställa upp.– Det ska bli väldigt roligt att spela igen, säger han och lovar att bandet ska trotsa både kyla och vind.– Att spela på en utomhusscen i december är en utmaning, men vi ska ge besökarna på Posthusplatsen en värmande show med klassiska Wilmer X-låtar, säger han.

Nya kalkyler: tunnel billigare än bro


En tunnel blir billigare än en bro. Det visar nya byggkalkyler för en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Men broförespråkarna är starka och hänvisar till att notan för ett brobygge bantats med en miljard kronor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

En tunnel blir billigare än en bro. Det visar nya byggkalkyler för en fast förbindelse över Fehmarn Bält. Men broförespråkarna är starka och hänvisar till att notan för ett brobygge bantats med en miljard kronor.


Danmark och Tyskland enades för två år sedan om att överbrygga Fehmarn Bält med en fast väg- och järnvägsförbindelse. Enligt överenskommelsen står Danmark för notan. Byggstarten är planerad till hösten 2013, men det är ännu oklart om det blir en bro eller en tunnel.

Många danska politiker vill kröna Danmarks stolta tradition som brobyggare med ännu ett jättelikt brobygge. Det sägs att broar gör sig bättre på vykort. Och en bro över Fehmarn Bält skulle bli en betydligt större turistattraktion än en tunnel under det tysk-danska sundet.

Nu har projekteringsbolaget Femern A/S tagit fram detaljerade kostnadsberäkningar på vad en bro respektive tunnel kostar. De nya kalkylerna visar att bygget blir mer än tio procent dyrare än vad man räknade med för bara två år sedan – och att den fasta förbindelsen kan bli klar först år 2020, inte 2018 som tidigare varit tänkt.

Kalkylerna visar svart på vitt att en tunnel är billigare:

En snedkabelbro kostar 38,5 miljarder kronor. Det motsvarar 48,1 miljarder i svenska kronor. Det är i runda tal dubbelt så mycket som Öresundsbron gick lös på.

En sänktunnel av samma typ som under Drogdenrännan i Öresund kostar 37,9 miljarder kronor (47,4 miljarder svenska kronor).

En tunnel har fler fördelar än det lägre priset. Den blir mer miljösäker eftersom den saknar bro­- pelare som kan bli på- seglade av oljetankrar eller andra fartyg med miljöfarlig last. Dessutom är den okänslig för väder och vind.

Tidigast i januari kommer ett slutgiltigt beslut om bro eller tunnel. Men det har redan gjorts flera justeringar i kalkylerna till förmån för ett broprojekt.

Femern A/S har minskat längden på en tänkt bro med 1 000 meter genom att bygga två nya halvöar – en på tysk och en på dansk sida av Fehmarn Bält. Därmed blir bron bara 17,6 kilometer lång.

Själva snedkabelbron har kortats från 3 208 till 2 413 meter.

Fyra pyloner har blivit tre, tre segelrännor två. Och själva bron har gjorts 10 meter smalare.

Detta har minskat bropriset med en hel miljard. Det minskar kostnaderna för Femern A/S och de bilister som under 29 års tid ska finansiera brobygget med sina trafikavgifter.

Å andra sidan ökar kostnaderna för danska och tyska skattebetalare som till följd av de nya halvöarna måste betala 1,7 miljarder danska kronor mer för dyrare landanläggningar. På Fehmarn och Lolland måste tyska respektive danska staten betala för längre motorvägar och längre järnväg.
tisdag 2 november 2010

Jag erkänner - jag gillar spårvagn mer än buss


Jag erkänner. Jag gillar spårvagn mer än buss. Och det trots att jag har busskörkort. Spårvagnar har helt enkel en högre trevlighetsfaktor....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Jag erkänner. Jag gillar spårvagn mer än buss. Och det trots att jag har busskörkort. Spårvagnar har helt enkel en högre trevlighetsfaktor.Jag sitter dessutom hellre på en uteservering med en lätt gnisslande spårvagn som glider förbi, än har kvar dagens situationen då man får sitta och halvskrika till varandra med bullrande bussar som drar förbi med några sekunders mellanrum. Men det finns många frågetecken och orosmoln kring en spårväg i Lund.Den första är kostnaderna. Jag tippar på att slutnotan kommer att hamna runt miljarden. Om inte staten och/eller regionen hjälper till får Lundaborna betala 40-50 miljoner kronor om året bara i räntor. Dessutom ska lånen amorteras.Min andra farhåga är den klagande delen av Lundaborna. Med ett klagogäng som hellre klafsar runt i lervälling än går på asfalt och vill stoppa en forskningsanläggning med argument som "tänk om neutronstrålen skjuts fel och någon som cyklar förbi blir träffad", så kan vi vänta oss vilka galenskaper som helst. Och problemet är att även gallimatias måste tas på samma allvar i överklagandeprocesserna som relevanta påpekanden, och det stjäl mycket tid och kraft från projekten.Min tredje farhåga gäller politikerna. Ska det fram en spårvagn genom Lund och ske en statsutveckling så krävs det att man fattar en del obekväma och impopulära beslut (i varje fall impopulära hos klagomaffian). Något hus, några träd och vägar måste bort. Och Lundapolitikerna, oavsett färg, har inte gjort sig kända för att stå fast när det blåser snålt och särintressena trycker på. Dessutom måste Botulfsplatsen avvecklas och busstrafiken dras om och då, då vet vi av erfarenhet att det blir väldigt, väldigt besvärligt att komma till beslut. För "Rör inte min busslinje"- rörelsen är stark i Lund. Lägg därtill problemen med framkomligheten i ändarna på Klostergatan och orosmolnet på min himmel blir mörkare än Joy Divisions samlade skivutgivning.En av grundidéerna med spårvagnsetableringar är att bli av med bilarna i centrum. Att det ska behöva kosta en miljard känns som ett väldigt dyrt pris. För beslutet att stänga centrum för bilar skulle kunna fattas redan idag utan att det kostade ett rött öre, undantaget ”fordonstrafik förbjuden"-skyltarna. Och ingen skulle kunna säga att det är omöjligt att ta sig till centrum utan bil. Det finns redan idag bussar som gör det spårvagnarnas förväntas göra: transportera människor till, från och genom centrum. Dessutom kan de flesta av oss cykla eller gå.