tisdag 23 november 2010

De ska använda Max IV


Målsökande nanopartiklar är ett av målen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Målsökande nanopartiklar är ett av målen.Professor Kajsa Uvdal kommer varje år och forskar vid den nuvarande Max-anläggningen. Synkrotronljus är ett viktigt verktyg i arbetet.– Med Max IV hoppas jag att vi kan göra studier av enskilda partiklar. Och då kan vi designa dem så att de blir mer effektiva. Idag mäter vi ett medelvärde på många nanopartiklar.Kajsa Uvdal är professor i molekylär ytfysik vid Linköpings universitet och kommer ett par veckor om året till den nuvarande Max-anläggningen i Lund med sin forskargrupp för att göra experiment.– Det är mycket grundforskning i det jag gör, men det är trots det inte så långt till användning.Kajsa Uvdal forskar på utvecklingen av nanopartiklar som ska cirkulera i blodet och öka kontrasterna vid undersökning med magnetkamera. Patentsökning pågår och en tillämpning ligger inte så långt borta, menar Kajsa Uvdal.Nästa steg är att utforma målsökande nanopartiklar som hittar särskilda typer av celler som på det sättet framträder vid undersökning med magnetkamera.– Det är forskning för framtiden. Vi har hållit på med det i flera år men vi är inte där ännu.Det hägrande målet är att inte bara kunna göra till exempel enskilda cancerceller synliga vid undersökningen utan att också leverera medicin till cellerna med samma metod.– Min dröm är att vi ska kunna leverera medicin på rätt plats också. Men det är svårt och det en lång väg dit.Marjolein Thunnissen har längtat efter Max IV i flera år. Anläggningen ska hon använda för att sätta stopp för farliga proteiner i kroppen.Två år trodde Marjolein Thunnissen, docent vid naturvetenskapliga fakulteten, att hon skulle stanna i Sverige och forska.Men sexton år senare är hon fortfarande kvar och forskar och hon kommer att stanna.– Vi användare har längtat efter Max IV sedan 2004. Då blev vi involverade i projektet och såg hur vi kommer att kunna använda tekniken.– Med Max IV får vi en stor ring som ger den hårda röntgen som vi kan göra i princip allting med.Inflammationer som uppstår på grund av ett fel i kroppen är hennes specialområde. MS är ett exempel på en sådan autoimmun sjukdom.– Naturliga substanser reglerar så att det blir inflammation vid rätt tillfälle. Men vi har sjukdomar då det finns för stor mängd av de molekylerna.– Vi studerar proteinerna som framställer de molekylerna och försöker hitta sätt att hämma dem.Med Max IV kan läkemedelsutvecklingen skyndas på, menar Marjolein Thunnissen.– Vi kan snabbt undersöka många substanser och se vilken effekt de har. Ofta undersöker vi kristaller av proteiner och vi kommer att kunna undersöka betydligt mindre kristaller.– Nu är de omkring 0,1 millimeter, med Max IV kan vi undersöka kristaller ner till 0,001 millimeter. Därmed kan vi titta på proteiner som är väldigt svåra att få fram.