onsdag 24 november 2010

Alfa Laval öppnar nya kontor i Kina


Köpenhamn. Den starka efterfrågan på framför allt värmeväxlare gör att Alfa Laval öppnar nya försäljningskontor i centrala Kina. Samtidigt varnar verkstadsföretaget återigen för att nästa års resultat kan komma under press på grund av minskade marginaler i orderboken. Det framkom i samband med Alfa Lavals kapitalmarknadsdag på tisdagen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Köpenhamn. Den starka efterfrågan på framför allt värmeväxlare gör att Alfa Laval öppnar nya försäljningskontor i centrala Kina. Samtidigt varnar verkstadsföretaget återigen för att nästa års resultat kan komma under press på grund av minskade marginaler i orderboken. Det framkom i samband med Alfa Lavals kapitalmarknadsdag på tisdagen.


– Den kinesiska regeringen gör nu stora satsningar för att få igång tillväxten i inlandet på allvar. Det gynnar efterfrågan på våra produkter och vi kommer därför att inom kort öppna våra första försäljningskontor i centrala Kina, sade Alfa Lavals vd Lars Renström.

Kina är för närvarande Alfa Lavals nästa största marknad efter USA.

Alfa Lavals försäljning under 2010 spås hamna 24,5 miljarder kronor. Men nästa år väntas den minska till drygt 22 miljarder kronor.

En förklaring till försäljningsminskningen är att värdet på Alfa Lavals inneliggande order just nu är två miljarder kronor lägre, jämfört med för ett år sedan.

– Dessutom väntas Alfa Laval påverkas negativt av valutaskillnader under 2011, sade finanschefen Thomas Thuresson.

På kapitalmarknads­dagen upprepade Alfa Laval prognosen om att nästa års resultat före skatt kommer att belastas med 340 miljoner kronor på grund av valutaskillnaderna.

– Men samtidigt kommer marginalen att påverkas positivt av att vi kommer kunna ha högre beläggning i våra fabriker tack vare större volymer, sade Thomas Thuresson.

Alfa Lavals högsta prioritet just nu är att växa av egen kraft följt av företagsförvärv. Därefter kommer den ordinarie utdelningen till aktieägarna samt återköp av egna aktier.

Men det går inte utesluta en extrautdelning till aktie­ägarna, trots att detta alternativ inte finns med på styrelsens nuvarande prioritetslista.

– Diskussionen är öppen fram till beslut har fattats på styrelsemötet i februari. Det är upp till styrelsen att bestämma vilken verktygslåda som vi har att tillgå för perioden efter nästa stämma. Men kan vi inte använda pengarna ska distribueras tillbaka till aktieägarna, sade Thomas Thuresson till en grupp journalister på tisdagen.