fredag 1 augusti 2008

Estland stöder ESS

Nu meddelar även Estland att landet formellt stöder planerna på att placera den europeiska forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Lund. Sveriges och Estlands regeringar har tecknat en avsiktsförklaring där man drar upp riktlinjerna för ett samarbete som ska se till att värdskapet för det gigantiska ”supermikroskopet” hamnar i Östersjöregionen. Samarbetet gäller bl.a. teknik, utbildning och finansiering. I ett pressmeddelande från ESS Scandinavia uppger konsortiet att totalt nio länder har uttalat sig positivt om ESS i Lund. Av dessa har fyra länder nu givit ett formellt stöd; Sverige, Danmark, Polen och Estland.

I december arrangerar EU en konferens om forskning och infrastruktur i Versaille. Förhoppningen är att man då ska nå konsensus om vilken plats som är lämpligast för ESS.

Läs även andra bloggare om , , , , ,

Danska arbetslösheten brutalt låg – en välsignelse, och ett hot

Trots den pågående lågkonjunkturen fortsätter den danska arbetslösheten att i det närmaste smälta bort. Andelen arbetslösa är nu nere på 1,6%, den lägsta siffran sedan början av 1970-talet. Utvecklingen har därmed slagit även de mest optimistiska prognoserna. VA.se skriver att den goda arbetsmarknaden nu väntas bidra till att priser och löner går upp. I Sydsvenskan kan man läsa att de danska matpriserna redan nu är cirka 70% högre än i Skåne.

Dessa divergenser, avseende exempelvis utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden eller mat- och boendepriser, är på kort sikt ett effektivt bränsle i den malande Öresundsintegrationen. De ger starka incitament för svenskar att börja arbetspendla till Köpenhamn för att få en anställning, ett attraktivare jobb eller en högre lön. Samtidigt är det fortsatt lönsamt för danskar att bosätta sig i Malmö/Lund eller, om man är mindre radikal, åtminstone då och då ta ett skutt över sundet för att shoppa loss och storhandla. Samtidigt bidrar denna utveckling till att den Öresundska infrastrukturen utsätts för hårda prövningar och att sårbarheten för t.ex. tekniska fel blir hög. På lång sikt krävs därför stora insatser av både regionala och nationella politiker i Danmark och Sverige, dels för att öka infrastrukturens kapacitet, och dels för att skapa en regional integration som kan växa sig starkare även utan det bränsle som lokala prisskillnader utgör. Alla de tusentals Öresundsbor som dagligen pendlar fram och tillbaka över sundet är, utan att de tänker på det, arbitragörer. De ägnar sig åt vardagens arbitrage, tillskansar sig riskfria vinster genom att utnyttja prisskillnader på olika marknader mellan vilka transaktionskostnaderna är låga. Oavsett om vi talar om arbetsmarknad, bostäder, livsmedel eller andra konsumtionsmarknader, eller om vi diskuterar de finansiella marknaderna, så ligger det ju alltid i sakens natur att prisskillnader som utnyttjas på sikt kommer att minska till den dag de är så små att det inte längre är lönsamt att försöka utnyttja dem...


Relaterat: Politiken.dk

Läs även andra bloggar som skriver om , , , , , ,