söndag 18 januari 2009

Real Estate Øresund

Den 28 januari är det återigen dags för fastighetsbranschens årliga mötesplats i Öresundsregionen, Real Estate Øresund. Årets tema är "Konjunktur och finanskris". Trots den deprimerande rubriken finns det flera mycket intressanta och spännande punkter på programmet. Höjdpunkterna finner man, enligt oss, främst under eftermiddagen. Exempel:

13.55: Arkitektur for udvikling i København og Øresundsregionen (Kent Martinussen, adm. direktør Dansk Arkitektur Center)

14.20: Kunskapsstadens planer för fortsatt tillväxt (Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun)

15.55: Udviklingen i Ørestad og i havnen (Jens Kramer Mikkelsen, adm. direktør By & Havn)

16.15: Vad är på gång i Hyllie? (Börje Klingberg, fastighetsdirektör Malmö Stad)

Mötet arrangeras den 28 januari 08:30-18:00 i Malmö Börshus. Fullständigt program och information om anmälan återfinns här.


Läs även andra bloggar om , , , ,

Skriv om Öresundsregionen

- och vinn pengar!

Ska du skriva kandidat- eller magisteruppsats i vår? Då har du chansen att vinna 20 000 kr i Øresundsinstituttets uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Tävlingen är öppen för alla studenter, inom alla akademiska ämnesområden (du behöver inte plugga i Öresund). Kraven är att uppsatsen handlar om Öresundsregionen, antingen ur ett utvecklings- eller ett integrationsperspektiv, samt att den omfattar 30-60 sidor och innehåller en engelsk summary på 1-2 sidor. Förutom förstapriset kommer även två andrapriser om 2 500 kr att delas ut så det finns alltså goda möjligheter att dryga ut hushållskassan samtidigt som man gör en riktigt god gärning. Om man ser begreppet region som en social konstruktion, vilket man bör, så är det nämligen en i allra högsta grad god gärning att på olika sätt beskriva, kartlägga och forska om Öresundsregionen! Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt bör alla representationer av en region, i t.ex. text och bild, ses som konstituerande element, som delar av den skapelseprocess genom vilken regionen ifråga produceras. Det är bl.a. därför det är så viktigt att det löpande tas fram trovärdig och relevant statistik om Öresundsregionen, att regionen omskrivs i media, skildras i kultur och marknadsföring – och inte minst debatteras... Det som inte kan mätas eller beskrivas, inte kan visualiseras eller utgöra ämne för forskning och diskussion – det finns inte. Med andra ord: Skriv om Öresundsregionen och bidra till dess skapelse och utveckling!

Inlämning av tävlingsbidrag sker senast 1 juli 2009. Information och tävlingsregler återfinns här. Lycka till!


Läs även andra bloggar som berör , , ,

lördag 17 januari 2009

Schweizisk ”miljöbank” öppnar kontor i Öresund

Den schweiziska investmentbanken Sarasin, som förvaltar över 45 miljarder DKK för både privata och institutionella kunder, öppnade i början av året ett Nordenkontor i Köpenhamn. Sarasin, med huvudkontor i Basel, är en nischbank som specialiserat sig på investeringar i företag med en tydlig och trovärdig hållbarhetsprofil. Bolag som man tror kan komma att tjäna stort på en omställning till ett klimatneutralt samhälle återfinns bl a i livsmedels- och energisektorn. Banken ser de nordiska länderna som en attraktiv marknad med stor potential och väljer alltså nu att etablera ett kontor i den svenskdanska Öresundsregionen. I Sarasins portfölj återfinns redan idag flera danska bolag, exempelvis Novozymes och Vestas. Det sistnämnda företaget är en av världens största producenter av vindkraftsverk. För övrigt kan nämnas att Vestas just nu är i färd med att flytta sitt Skandinaviska huvudkontor från Jylland till Malmö. Kortare avstånd till Copenhagen Airport och lägre driftskostnader lär ha varit huvudmotiven.


Läs mer i andra bloggar om , , , , , ,