söndag 18 januari 2009

Skriv om Öresundsregionen

- och vinn pengar!

Ska du skriva kandidat- eller magisteruppsats i vår? Då har du chansen att vinna 20 000 kr i Øresundsinstituttets uppsatstävling för högskole- och universitetsstudenter. Tävlingen är öppen för alla studenter, inom alla akademiska ämnesområden (du behöver inte plugga i Öresund). Kraven är att uppsatsen handlar om Öresundsregionen, antingen ur ett utvecklings- eller ett integrationsperspektiv, samt att den omfattar 30-60 sidor och innehåller en engelsk summary på 1-2 sidor. Förutom förstapriset kommer även två andrapriser om 2 500 kr att delas ut så det finns alltså goda möjligheter att dryga ut hushållskassan samtidigt som man gör en riktigt god gärning. Om man ser begreppet region som en social konstruktion, vilket man bör, så är det nämligen en i allra högsta grad god gärning att på olika sätt beskriva, kartlägga och forska om Öresundsregionen! Med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt bör alla representationer av en region, i t.ex. text och bild, ses som konstituerande element, som delar av den skapelseprocess genom vilken regionen ifråga produceras. Det är bl.a. därför det är så viktigt att det löpande tas fram trovärdig och relevant statistik om Öresundsregionen, att regionen omskrivs i media, skildras i kultur och marknadsföring – och inte minst debatteras... Det som inte kan mätas eller beskrivas, inte kan visualiseras eller utgöra ämne för forskning och diskussion – det finns inte. Med andra ord: Skriv om Öresundsregionen och bidra till dess skapelse och utveckling!

Inlämning av tävlingsbidrag sker senast 1 juli 2009. Information och tävlingsregler återfinns här. Lycka till!


Läs även andra bloggar som berör , , ,