lördag 17 januari 2009

Schweizisk ”miljöbank” öppnar kontor i Öresund

Den schweiziska investmentbanken Sarasin, som förvaltar över 45 miljarder DKK för både privata och institutionella kunder, öppnade i början av året ett Nordenkontor i Köpenhamn. Sarasin, med huvudkontor i Basel, är en nischbank som specialiserat sig på investeringar i företag med en tydlig och trovärdig hållbarhetsprofil. Bolag som man tror kan komma att tjäna stort på en omställning till ett klimatneutralt samhälle återfinns bl a i livsmedels- och energisektorn. Banken ser de nordiska länderna som en attraktiv marknad med stor potential och väljer alltså nu att etablera ett kontor i den svenskdanska Öresundsregionen. I Sarasins portfölj återfinns redan idag flera danska bolag, exempelvis Novozymes och Vestas. Det sistnämnda företaget är en av världens största producenter av vindkraftsverk. För övrigt kan nämnas att Vestas just nu är i färd med att flytta sitt Skandinaviska huvudkontor från Jylland till Malmö. Kortare avstånd till Copenhagen Airport och lägre driftskostnader lär ha varit huvudmotiven.


Läs mer i andra bloggar om , , , , , ,