tisdag 9 november 2010

Ja till bostäder men nej till vägar


Demokratisk Vänster ställer sig inte bakom Lunds kommuns översiktsplan....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Demokratisk Vänster ställer sig inte bakom Lunds kommuns översiktsplan.Att det ska byggas 900 bostäder per år har partiet inget emot. Men man kan inte acceptera att planen också innebär utbyggnad av en mängd vägar.– Vi kan inte ställa oss bakom en plan som under de kommande fyrtio åren fortsätter att främja bilismen och motverka en aktiv och verkningsfull klimatpolitik, heter det i DV:s reservation till kommunfullmäktiges beslut.