lördag 8 oktober 2011

Föredrag om järnåldersstaden Uppåkra


Uppåkra utanför Lund är Skandinaviens största och fyndrikaste järnåldersstad. Här fanns under tiden från 100 år f Kr till 1000 år e Kr många människor, utvecklad bebyggelse och mångfasetterad verksamhet.Utgrävningar pågår några veckor under sommaren. Allmänheten ges då tillfälle att med kvalificerad guidning ta del av arbetet. En utställning kallad Barbarium på Historiska museet i Lund visar de fynd, som gjorts....[Läs hela artikeln / Gå till källan]