lördag 8 oktober 2011

Reportage från ÖP2012-temakvällarna


Under samrådet för Malmös nya översiktsplan; ÖP2012, arrangerade Malmö stad tre temakvällar i mitten av september för att lyfta framtidsfrågor för stadens utveckling....[Läs hela artikeln / Gå till källan]