onsdag 17 augusti 2011

Höghus kan byggas trots protester

Det hjälper inte att ett 80-tal personer protesterat. Stadsbyggnadskontoret vill låta Tetra Pak bygga ett 22 meter högt lager vid Malmövägen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Det hjälper inte att ett 80-tal personer protesterat. Stadsbyggnadskontoret vill låta Tetra Pak bygga ett 22 meter högt lager vid Malmövägen.Företaget vill samla sina lager i en stor byggnad på fabriksområdet i Lund och har därför begärt att få bygga en 22 meter hög byggnad.24 augusti ska byggnadsnämnden anta planen. Men en stor del av dem som bor i villaområdet invid Malmövägen i Lunds södra infart vill inte ha byggnaden intill sitt bostadsområde. Vad man kallar ett jättemonster kommer helt att förändra deras utsikt och Lunds siluett från söder blir sig inte lik.Stadsbyggnadskontoret har gjort några smärre ändringar i planen. Vad som tillkommit är bestämmelser om belysning och skyltning på lagerbyggnaden som inte ska sticka de närboende i ögonen. Men byggnadshöjden ändras inte. Såväl stadsbyggnadskontoret som länsstyrelsen anser att det blir en påverkan för de bostäder som ligger intill. Men denna är inte så stor att man kan säga nej till byggnaden.