lördag 23 oktober 2010

"Dalbyborna måste med hela vägen"


Dalby ska växa. Under fredagen diskuterade politiker och tjänstemän hur byns identitet bevaras samtidigt som spårvagn, järnväg och 3 000 bostäder byggs. Nyckelord är långsiktighet, delaktighet och samverkan.Politikerna var eniga. Största utmaningen när visionen om Dalby ska genomföras är att Dalby­borna själva är med hela vägen....[Läs hela artikeln / Gå till källan]

Dalby ska växa. Under fredagen diskuterade politiker och tjänstemän hur byns identitet bevaras samtidigt som spårvagn, järnväg och 3 000 bostäder byggs. Nyckelord är långsiktighet, delaktighet och samverkan.Politikerna var eniga. Största utmaningen när visionen om Dalby ska genomföras är att Dalby­borna själva är med hela vägen.


– Delaktighet och dialog med medborgarna. Det är den stora frågan framöver, säger Lars Bergwall (C).

Göran Brinck (M) framhöll att satsningen på Dalby måste balanseras så att övriga byar inte känner sig försummade och åsidosatta.

– Jag bor i Södra Sandby och hör redan i dag folk som säger ”Men vad i helsike. Vi är väl lika unika som Dalby! Varför ska det bara satsas där?” Jag tror Dalby måste sträva efter samförstånd och samarbete för att det ska bli bra.

– Viktigt är också att vi nu håller tempot i utbyggnaden, sade Lars Bergwall.

Carolina Nordbeck (FP) underströk också vikten av dialog med Dalbyborna men framhöll samtidigt att det dessvärre inte är ovanligt att det uppstår kommunikationsproblem mellan politiker och medborgare.

– Ibland finns en förväntan från folk som går ut på att de pratar med en politiker och säger gör si eller så, och sedan blir de sura för att politikern inte gör som de har sagt.

– Men som politiker måste man se helheten och tillgodose många olika intressen, fortsatte Carolina Nordbeck.

Kerstin Brattgård är projektledare för Fokus Dalby och höll i utfrågningen av politikerna i styrgruppen. Hon undrade vad de skulle säga om Dalbyborna var mer anarkistiska och sade ”Nej, vi är inte nöjda med planerna.”

– Lite lagom anarki är roligt. Det hade varit tråkigt om alla tycker likadant, svarade Gunnar Håkansson (MP).

– Bara vi inte får en filial till Smålands nation här ute, svarade Lars Bergwall.

– Men allvarligt talat har jag inte uppfattat att det finns så många kritiska synpunkter. Kanske har det att göra med att vi inte bygger i centrum utan i utkanten av byn. Man har inte så starka åsikter om det.