lördag 26 december 2009

ESS och MAXIV kärnan i nya Vetenskapskorridoren


En vetenskapskorridor från norra Tyskland till Skandinavien håller på att slå upp portarna. Den 25 november skrevs en avsiktsförklaring av Allan Larsson för Lunds universitet och Helmut Dosch för tyska DESY om ett samarbete där materialvetenskap och livsvetenskaper står i centrum. ESS och MAX IV blir viktiga anläggningar, och bildar tillsammans med tyska Petra III och XFEL kärnan i det nya samarbetet.


En arbetsgrupp kommer att sätta igång under vintern, där representanter från universitet, anläggningar, regioner och länder ska bjudas in att vara med. Arbetsgruppen ska ta fram ett förslag på hur den s k ”Science Corridor” ska sättas på kartan, hur den ska utvecklas och hur samarbetet med andra forskningsstrukturer ska ske framöver. På sikt hoppas man inom Vetenskapskorridoren kunna dela utrustning, skapa gemensamma projekt och inrätta stipendie- och utbildningssamarbeten.

...[Läs hela artikeln / Gå till källan]