fredag 2 april 2010

Placering av ny badanläggning ska utredas


Fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att uppföra en badanläggning i södra Malmö. Utredningen ska vara färdig i september 2010....[Läs hela artikeln / Gå till källan]