onsdag 22 oktober 2008

Sverige bör erbjuda sig att ensamt finansiera HH-tunnel!

Banedanmark, grannlandets motsvarighet till svenska Banverket, har nyligen gett avslag till en begäran om att låta fyra nya godståg köra genom Danmark i trafiken mellan Sverige och Tyskland. Anledningen är att Öresundsbron snart nått sitt kapacitetstak.

- Det finns inte mer plats på spåren. Så de nya sökande får välja lastbil i stället. Proppen är helt klart Öresundsbron, säger Banedanmarks sektionschef Lasse Toylsbjerg-Petersen till DR Nyheder enligt NFÖ. Han menar att en järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingør på sikt skulle lösa problemen.

Därmed sällar sig Banedanmark till en allt större skara av aktörer som understryker det allt större behovet av en ny, nordlig förbindelse över Öresund. Lågkonjunkturen kommer säkert att erbjuda en andhämtningspaus av lite glesare trafik över Öresund, men den långsiktiga trenden pekar som bekant rakt uppåt. Är det inte dags att Sverige snart börjar agera? Regeringen är märkligt passiv i frågan. Tydligen räknar man inte själva med att vara kvar vid makten den dagen då bron och landanslutningarna når en trafikinfarkt och behovet blir akut. Visst, även de mest optimistiska alliansanhängarna förstår säkert att det egentligen är socialdemokraterna som prenumererar på den svenska regeringsmakten och att det 2006 endast skedde ett ”misstag i posthanteringen”. De får ta problemet. Men rent moraliskt borde väl ändå en ansvarskännande politiker förstå att det är dags att agera? Den här typen av projekt tar ju många många år att planera och realisera.

Även den danska statsmakten är väldigt passiv i frågan om en HH-tunnel. Här är det emellertid mer förståeligt. Danmark kommer det närmaste årtiondet att satsa mångmiljardbelopp på en bro till Tyskland över Fehmarn Bält. Både finansiellt och politiskt är det svårt att motivera ytterligare storsatsningar. Positivt i sammanhanget är att Fehmarn Bält-förbindelsen i allra högsta grad kommer att gynna Öresundsregionen och även ge positiva effekter långt upp i Sverige (trots att vi som land inte är involverat i projektet). Bron knyter ihop Öresundsregionen med storstadsregionen runt Hamburg och skapar en ny kraftfull urban axel i norra Europa. Allt som är bra för Öresund är naturligtvis bra för både Danmark och Sverige men dessutom gynnas alla de svenskar (och norrmän) som med bil eller tåg reser till och från kontinenten. Oavsett om det rör sig om semestrar eller affärsresor så blir det nu en betydligt snabbare och smidigare resväg. Detsamma gäller naturligtvis för godstransporterna.

Utifrån ovanstående resonemang torde det vara ett naturligt och kanske nödvändigt steg för Sverige att ikläda sig ledartröjan och ta de första initiativen för en ny fast förbindelse över Öresund. Öresundsbloggen anser att Sverige måste erbjuda sig att stå för lejonparten av finansieringen av en sådan förbindelse. Först då kan vi få med oss Danmark i en konkret planeringsprocess. Sverige bör ensamt stå för finansieringen av hela tunneln mellan Helsingborg och Helsingør (eller som alternativ mellan Landskrona och Köpenhamn)! I ett sådant upplägg behöver Danmark endast bekosta sina egna landanslutningar.

Orättvist? Nej, därför att Sverige kommer att åtnjuta stora regionala och nationella vinster tack vare bron mellan Danmark och Tyskland, utan att vi behöver lägga ut en enda krona för denna jätteinvestering. Istället är det Danmark som står för nästan hela kalaset (Tyskland betalar bara en marginell del) och som följaktligen bjuder oss på frukterna av modern, effektiv infrastruktur. Då är det väl inte mer än rätt att vi, förvisso i starkt egenintresse, bjuder tillbaka och därmed tar ytterligare ett steg för att stärka Öresundsregionen som en integrerad marknad och som ett urbant centrum som kan utgöra en motor i Skandinaviens ekonomiska tillväxt? Torstensson, visa lite initiativkraft nu!

Update 081028: Relevanta artiklar i Sydsvenskan respektive Helsingborgs Dagblad


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,