tisdag 3 april 2012

Välkommen YIMBY Malmö!

Öresundsbloggen kan med glädje konstatera att vi fått sällskap på nätet i vår bevakning av urbana utvecklingsfrågor och i främjandet av yteffektiv stadsplanering, djärv arkitektur och framtidsoptimism i Malmö. Nätverket YIMBY, med ursprung i Stockholm, har äntligen fått en "malmöitisk" gren som kan samla alla sydsvenska stadsvänner. Det som länge bara varit en idé och vision har nu tagit steget från Facebook-grupp till ordentlig hemsida. Kolla in malmo.yimby.se!

YIMBY Malmö

I presentationen av sig själva skriver YIMBY Malmö bl.a. så här:

YIMBY Malmö vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer. Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.
[...]

YIMBY Malmö vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och avspegla intressant och utmanade arkitektur. Öresundsbloggen hälsar YIMBY Malmö välkomna till bloggosfären och hoppas på frekventa och intressanta inlägg. Vi ser gärna att bloggen anlägger ett brett perspektiv som vid tillfällen kan tillåtas inbegripa Lund och andra delar av Stormalmö (på samma sätt som YIMBY Stockholm givetvis uppmärksammar frågor i Solna, Huddinge, Nacka  o.s.v.). Det är också önskvärt att urbana utvecklingsfrågor runt hela Öresund, även Köpenhamn, då och då kan ges uppmärksamhet för att illustrera den geografiska dynamik som särpräglar vår region mer än någon annan i Skandinavien. Öresund är på många sätt att betrakta som en "nätverksstad", en flerkärnig storstadsregion bestående av oräkneliga "öar" av tät urbanitet i ett flackt omland som i övrigt domineras av vatten och jordbruksmark. Att belysa likheter och skillnader i t.ex. arkitektur och trafiklösningar mellan de olika städerna (och länderna) kan vara mycket intressant och värdefullt. Inom regionen bör vi också fördjupa och utveckla diskussionen om hur vi tätare och effektivare knyter ihop dessa "urbana öar" på ett ekonomiskt och miljömässigt sätt. Inte bara med infrastruktur, utan även visuellt - med arkitektur. Med "fyrar" i landskapet...

Läs mer:
Nätverk vill lyfta Malmös bra sidor (Skånska Dagbladet)


Fotnot: YIMBY är en förkortning av frasen Yes In My Backyard, vilket kan ses som en motreaktion mot det fenomen som inom kulturgeografisk forskning, och sedermera i media, kommit att benämnas NIMBY (Not In My Backyard). Folk i allmänhet är positivt inställda till nybyggnationer och stadsutveckling men så fort det handlar om ny bebyggelse i närheten av människors egna hem, parkområden eller skolor så motsätter man sig denna. Egenintresset går före allmänintresset. Särskilt tydligt har detta fenomen visat sig vara när det handlar om storskaliga och höga byggnader, skyskrapor eller okonventionell och djärv arkitektur. YIMBY vill istället med en positiv grundsyn sätta allmänintresset i första hand för att på så vis stimulera god och hållbar tillväxt av våra städer.


Läs även vad andra skriver om , , , , ,