söndag 29 april 2012

Spårvagnar - Framtiden för Skånes kollektivtrafik

Här kommer ett videomeddelande från Spårvagnsstäderna, en intresseorganisation som förmedlar kunskap om spårvägar och stimulerar till samarbete om utbyggnad. Organisationen bildades 2009 av ett antal kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter.