söndag 8 april 2012

Alarik och Erik - Nya superdatorer i Öresund

En ny superdator vid namn Alarik har nyligen invigts och tagits i bruk vid Lunarc, Lunds universitets centrum för vetenskapliga och tekniska beräkningar. Nyförvärvet är dubbelt så kraftfull som Platon, den tidigare mest avancerade datorn vid Lunarc. Alarik står nu klar att betjäna kunder såväl inom som utanför universitetet. Redan till sommaren kommer emellertid superdatorn att få sällskap i Lund av ytterligare ett tekniskt vidunder - Erik. Tillsammans kommer Alarik och Erik att skapa det mest kraftfulla stordatorklustret i Sverige. Erik blir t.o.m. den enskilt snabbaste datorn i landet!

Alarik och Erik erbjuder ett enklare gränssnitt som gör dem mer användarvänliga och som öppnar upp stordatorns kraftfulla resurser för nya grupper av forskare och entreprenörer. Bland annat kommer det att vara möjligt för en användare att planera beräkningar och se resultatet direkt på sin egen datorskärm, oavsett var han eller hon sitter. Förhoppningsvis hjälper detta till att avdramatisera superdatorerna så att dess stora möjligheter kan komma till användning inom nya vetenskapsfält och branscher. Superdatorn hjälper på så vis till att stärka Lund och Öresund som vetenskapligt centrum.

Alarik, som alltså redan är i drift, består av 228 sammankopplade servrar med 3.776 processkärnor. Det ger en teoretisk topprestanda på 40 terafops (40 x 1012 flyttalsberäkningar per sekund). De 208 noderna har upp till 128 GB internminne var. Forskningsprojekt som är i behov av datorkraft kan, efter ansökan hos Lunarc, tilldelas gratis CPU-tid. Testkonton kan ges direkt. Bland användarna hos Lunarc märks bl.a. Lund Bioimaging Center, Humlab och MaxLab, samt forskargrupper vid CERN.