måndag 9 april 2012

Lund vill få en KIC

Lunds universitet har nu dragit igång en stor satsning i syfte att kunna bli värd för ett av EU:s nya "KIC-centra". Planen är skapa ett europeiskt kompetenscentrum för livsmedel i staden. Det är utan tvekan stora pengar som står på spel. Budgeten för en KIC är vanligtvis uppemot 1,5 miljarder kronor årligen.
- En KIC inom livsmedel skulle vara för det området vad ESS är för materialforskningen, berättar Bengt Streijffert vid Lunds universitet till lärosätets personaltidning.

KIC står för Knowledge Innovation Community och utgörs av excellensdrivna partnerskap mellan akademi och näringsliv. Det är det främsta instrumentet för EIT (European Institute of Innovation and Technology) att öka tillväxten ch konkurrenskraften i Europa. Tanken är att KIC ska generera nya innovationer och innovationsmodeller som sedan hela Europa ska kunna ta efter.

Idag finns tre stycken KIC-centra med fokus på ämnena energi, klimat och IT. Nu är det dags för EU att välja ytterligare fokusområden för framtida centra och Lunds universitet har förhoppningen att livsmedel då ska kunna bli ett sådant område. Tillsammans med olika partners har man bildat konsortiet FoodBEST som arbetar för att livsmedelsbranschen ska erkännas som en framtida motor för Europas konkurrenskraft. Och man har redan nått viss framgång: I november 2011 beslutade EU-kommissionen att rekommendera livsmedel ("Food4Future") som ett av tre nya fokusområden jämte råvaror och hälsa. Nästa steg på vägen till en ny KIC 2014 är att få Europaparlamentet att bekräfta kommissionens rekommendation. Detta väntas kunna ske under våren eller sommaren i år. Därefter fortsätter kampen om att få ett center att lokaliseras till just Lund.

Läs mer:
Matmiljoner från EU kan hamna i Eslöv