lördag 14 april 2012

Planer på öresundsk nyhetsbyrå (Men skippa EU-pengarna!)

Øresundsinstituttet sägs ligga i startgroparna för att starta en ny, Öresundsbaserad nyhetsbyrå som ska producera nyheter med regionalt fokus som sedan skänks bort till svenska och danska medier.

Vi välkomnar detta initiativ och hoppas att det kan råda bot på det "moment 22" som delvis råder i Själland och i Skåne: Eftersom medierapporteringen saknar ett Öresundsregionalt perspektiv skapas inget regionalt medvetande bland läsarna som utgår från Öresund. Istället utgår medierapporteringen från ett nationellt perspektiv där regionen avgränsas till Skåne eller Själland - och rapporteringen formar givetvis människors medvetande. Medierna skriver utifrån vad de tror att sina läsare förväntar sig, samtidigt som läsarnas förväntningar påverkas utifrån hur medierna redan skriver... En ändring måste till, men hur ska den kunna komma till stånd?

Kanske kan gratis nyheter vara det som bidrar till att förändra medierapporteringen, och därmed läsarnas bild av sin region? Vi hoppas i alla fall det! Nyhetsbyrån är tänkt att dra igång under hösten. Utöver produktion av kostnadsfritt nyhetsmaterial finns forskning om dagens mediebevakning samt ett engelskspråkigt magasin om Öresund med i planerna.

Bland finansiärerna märks en rad offentliga aktörer, däribland Malmö stad, Region Skåne, Region Hovedstaden, Øresundsbrokonsortiet, Copenhagen Malmö Port och stiftelsen bakom Medicon Village i Lund. Innan tjänsten kan dras igång måste den dock få klartecken från EU:s strukturfond, varifrån halva budgeten på 8,6 miljoner kronor för två och ett halvt år är tänkt att komma. Vi ser emellertid en klar fara med att bygga de olika samarbetsorganen kring Öresund på strukturfondspengar, vilket historiskt har varit alltför vanligt. Inte för att pengarna i sig gör någon som helst skada - men för att de alltid beviljas till samarbeten som utformas som tidsbegränsade projekt. Detta innebär att många Öresundssamarbeten redan från början har ett bestämt slutdatum som riskerar att lägga en "våt filt" över engagemanget och som per definition motverkar långsiktighet och stabilitet. När projekttiden är slut blir samarbetet, och allt det goda det lyckats bygga upp, beroende av att förlängning beviljas. Eller så läggs det helt sonika ner trots att de andra medfinansiärerna gärna hade sett en fortsättning. Bättre hade ju då varit att redan från början bygga projektet på just de långsiktiga och uthålliga finansiärerna - de aktörer som har verkliga intressen i regionens utveckling. EU:s strukturfond är trots allt egentligen inget annat än en säck med pengar...

Allt för många bra Öresundsprojekt har lagts ned senaste årtiondena. Det hade varit mycket bättre om de, förvisso i mindre kostym möjligtvis, redan från början finansierats på andra sätt och därmed haft en chans att leva vidare. Interreg-medel är "gratis pengar" säger en del. Ingenting är gratis, säger vi. Pengarna har ett pris - instabilitet, osäkerhet och brist på uthållighet...