lördag 5 april 2008

Öresunds näringsliv växer

Ett starkt och växande näringsliv är den viktigaste motorn i Öresundsregionens långsiktiga utveckling. Lönsamma företag som investerar skapar nya arbetstillfällen, både direkt och indirekt, och stimulerar till nyinflyttning till regionen. Högre sysselsättningsnivåer och invånarantal ger i sin tur ett växande beskattningsunderlag som möjliggör större investeringar också från den offentliga sektorn. Dessa investeringar kommer det privata näringslivet till del i form av ökad efterfrågan på varor och tjänster, samt förbättrad infrastruktur. Näringslivet stärks ytterligare och en god utvecklingsspiral skapas där framgång föder framgång. Öresund blir i ännu högre utsträckning ett urbant kraftcentrum av klass. Därför kommer vår blogg löpande att följa och kommentera det öresundska näringslivets utveckling, både allmänna ekonomiska skeenden och nyheter som berör enskilda företag.

Sydsvenskan rapporterar idag om att läkemedelsbolaget Rechon Life Science planerar för nyinvesteringar på 50-100 miljoner kronor i sin fabrik på Limhamn i Malmö. Rechon ägs av kinesiska Dongbao som nu vill göra Limhamn och Öresund till basen i en expansion där kinesiska läkemedelssubstanser ska nå den europeiska marknaden via svensk produktion av slutprodukten. Rechon var tidigare danskschweiziska Ferrings sista utpost i Malmö. 2006 såldes den nedläggningshotade fabriken till kinesiska läkemedelsjätten Dongbao. Sedan dess har antalet anställda från 50 till 85. Och om bolaget lyckas nå den planerade miljardomsättningen lär det bli ännu fler anställda på Limhamn. Detta är glädjande nyheter som också stärker och breddar Öresunds medicinkluster Medicon Valley. Det visar även att fabriksnedläggningar och utlandsförsäljningar inte alltid behöver vara av ondo för en orts utveckling. Förändring är i sig inget hot mot vår ekonomi. Det är däremot Status Quo.

Avslutningsvis kan vi också passa på att nämna att EUs konkurrensmyndigheter nu godkänt Carlsbergs och Heinekens köp av det brittiska bryggeriföretaget Scottish and Newcastle. Detta berättar Politiken.dk. Carlsberg är som bekant ett av Öresunds största och mest välkända företag, och en grundbult i den livsmedelsindustri som regionen är så stolt över. Nu växer det vidare.