söndag 6 april 2008

Kärlek över sundet

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg beskrivit näringslivet som den motor som driver regionens utveckling på lång sikt. Nya byggnadsverk, stadsdelar och infrastruktur blir sedan de synbara, påtagliga bevisen på denna utveckling. Men den kanske viktigaste framgångsfaktorn för Öresundsregionens långsiktiga växtkraft är nog ändå något mycket mer abstrakt, nämligen de relationer som skapas mellan Öresundsinvånare på båda sidor sundet. Kärlek, vänskap och för all del även lite sund rivalitet över sundet mellan enskilda människor är det ”klister” eller ”kitt” som kommer att hålla ihop regionen och bidra till identitetsskapande och engagemang. Därför är det roligt att se hur fler och fler danskar och svenskar inte bara blir arbetskollegor utan även vänner och livskamrater. Det kommer att bidra till att allt fler barn kommer att födas i dansksvenska familjer. För dessa barn kommer den öresundska identiteten vara självklar, likaså tvåspråkigheten. Det är således viktigt att de samhälleliga institutionerna förmår erbjuda familjerna goda valmöjligheter och viktiga resurser, såsom dubbel språkundervisning och anpassade historielektioner. Ansvaret kan emellertid inte bara bäras av offentliga aktörer. Det är därför kul att se hur allt fler privata initiativ tas för att skapa, odla och vårda relationerna över sundet på individnivå. Öresundsmedborgarna måste ständigt bevaka sina intressen. Ett exempel på hur det kan ske är föreningen Öresundsborger, bestående av danskar bosatta i Sverige, som vi kommer att berätta mer om i framtida inlägg.

Ett annat initiativ värt att uppmärksamma är den privata klubben DuJag som i fredags anordnade sin första singelträff på Strand Brasserie & Café i Västra hamnen i Malmö. Träffen är tänkt att knyta kontakter mellan människor från båda sidor sundet och för att bli medlem måste man bo i Malmö, Köpenhamn eller någonstans i närområdet. Läs mer om DuJag i EkstraBladet.