lördag 5 april 2008

Kan byggherrarna blidka Hallemar?

Malmö stad har tecknat markanvisningsavtal med nya byggherrar i de stora utvecklingsområdena Hyllie respektive Västra hamnen. I Hyllie är det det framtida centrumområdet som ska bebyggas med ca 1 200 nya bostäder och i Västra hamnen ska ca 500 nya bostäder uppföras i delar av kv. Bilen. Byggherrarna i Hyllie är IKANO Bostaden, Midroc Property Development, NCC, Nevsten Fastighets AB, Otto Magnusson AB, Reinhold Fastigheter, Riksbyggen, SBC, Setra Group, Sundprojekt AB samt Veidekke. I Västra hamnen kommer följande bolag att bygga: SundsEsplanaden AB (Grundstenen), Byggvesta, Byggnads AB Tornahem, Derome Mark & Bostad, Haga Gruppen AB, HSB samt Stena Fastigheter.

Nu hoppas vi bara att dessa företag lyckas ta fram byggnader som blir intressanta och spännande tillskott till Malmös stadsmiljö! Särskilt viktigt är kanske detta för bostadshusen i Hyllie eftersom detta är ett område som ligger ganska långt från city. Med tanke på vilken roll som Hyllie kan förväntas spela som framtida knutpunkt för hela Öresundsregionen är det viktigt att bebyggelsen inte blir av tråkig förortskaraktär. Hyllie behöver en arkitektur som är innovativ och djärv och som kan ge dragningskraft åt denna plats som varken ligger nära Malmö city eller Köpenhamns city men alltjämnt så väldigt centralt i regionen.

I denna PDF kan man läsa mer om Malmö stads visioner för Hyllie. Intressant mot bakgrund av den debatt som nu förs på Sydsvenskans kultursidor sedan arkitekturskribenten Dan Hallemar ställt frågan ”Vem vill bo i Hyllie?”. Svaret beror till stor del på hur enskilda hus kommer att utformas. Här vilar ett stort ansvar på byggherrarna och de arkitekter som anlitas. Områdets attraktionskraft kommer emellertid inte uteslutande att avgöras av bebyggelsens fysiska kvaliteter. Minst lika avgörande blir den berättelse, eller varför inte ”skapelsemyt” som skapas kring varje ny stadsdel. Det är viktigt att Hyllie snabbt får ett gott rykte och ses som en dynamisk och spännande plats. Enskilda arkitektoniska inslag kan i detta sammanhang vara extremt viktiga om de lyckas skapa uppmärksamhet kring platsen även utanför närområdet. Ett lysande exempel är ju hur Turning Torso fick Västra Hamnen att i övriga Sverige ses som ett arkitektoniskt mecka istället för att behäftas med denna "fiaskostämpel" som faktiskt fanns direkt efter bomässan Bo01. Sammanfattningsvis, det kommer alltså att behövas rolig och kreativ arkitektur utöver det vanliga i Hyllie! Malmö Arena är knappast något exempel på detta, så vi väntar fortfarande….