fredag 4 april 2008

Låt Lunds innerstad växa

Lund begåvas snart med nya centralt belägna studentbostäder när AF Bostäder bygger nytt på parkeringsplatsen vid Kung Oscars bro, rapporterar Sydsvenskan. Detta är jättebra! Regeringens alltför snabba kursändring i bostadspolitiken riskerar att få bostadsbyggandet i Lund och på andra håll i Öresundsregionen att helt stanna av. Tillsammans med den nu snabbt annalkande lågkonjunkturen kan effekterna bli stora. Således är alla nytillskott av bostäder i Lund välkomna, särskilt i den extremt attraktiva innerstaden. Det finns ännu inga konkreta förslag på hur det nya bostadshuset ska se ut, men vi på Öresundsbloggen har i alla fall ett önskemål: Ge huset en tydlig INNERSTADSKARAKTÄR! Det finns inte många centrala ”bombhål” att bebygga i Lund och de få som finns får inte slösas bort på det sätt som skedde när man byggde norr om Kung Oscars väg, runt brandkårens gamla hus. Det är viktigt att Lunds innerstad tillåts expandera så att obalansen mellan ”snabbt växande kommun” och ”pyttelitet city” kan mildras. Spole- och Sockerbruksområdet är mycket betydelsefullt i detta sammanhang. AFs planerade studentbostadshus är emellertid bara en liten, liten detalj. Men… många bäckar små!