måndag 7 april 2008

Gemensamt flygplatsbolag naturligt steg

I en intervju i Sydsvenskan ställer sig VD:n för Copenhagen Airport, Brian Petersen, försiktigt positiv till tanken på att lägga ett bud på sin svenska lillebror Malmö Airport. Många andra har också tidigare talat sig varma för ett samgående, bl a Ilmar Reepalu, Christina Rogestam och Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Öresundsbloggen är mycket positiv till ett gemensamt flygplatsbolag och menar att det är lätt se ett antal fördelar:

* Jämnare fördelning av flygplatskapaciteten: Ett gemensamt bolag skulle bättre kunna planera hur kapaciteten ska fördelas mellan sundets båda sidor. Till exempel skulle fraktflyg och lågprisflyg kunna koncentreras till Sturup i Sverige medan interkontinentala linjer och europeiskt affärsflyg, som kräver närhet till Köpenhamns citykärna, koncentreras till Kastrup.

* Effektivare marknadsföring av Öresund som flygdestination: De båda flygplatserna slipper lyfta fram varandras svagheter i diskussionerna med flygbolag om nya potentiella linjer. Istället kan det gemensamma bolaget koncentrera sig på hela regionens styrkor. Man får nu också en bredare produkt att erbjuda sina kunder, flygbolagen.

* Förstärkning av bilden av Öresund som EN destination och gemensam region: När konsumenter och företag ser att regionens flygplatser drivs av en enda aktör, med ett namn och en logotyp stärker det bilden av Öresund som en integrerad och sammanhållen region. Inte minst inom regionen själv är detta viktigt, särskilt i Danmark. På samma sätt blir det lättare att betrakta Malmö som en del av Storköpenhamn om man ser att Malmös flygplats faktiskt ägs av Köpenhamns. Malmö SKA vara Köpenhamns ”bitch”, såväl i detta som i andra avseenden.

* Ökade chanser att järnvägen till Malmö Airport byggs: Om Copenhagen Airport köper sin skånska kollega får man också samtidigt en lång rad intressen att bevaka. Det nya flygplatsbolaget skulle bli en mycket inflytelserik aktör i diskussionerna om en järnväg till Sturup och det skulle utan tvekan vara en fördel för företaget om de båda flygplatserna kunde kopplas ihop med en fast järnvägsförbindelse utan brott eller byten. Förhoppningsvis skulle bolaget driva på så att ett beslut om förverkligande av den korta men mycket viktiga järnvägslänken kan fattas. Samordningsvinster gör också att denna järnväg skulle bli än mer samhällsekonomiskt rationell. Kvalitets- och miljömässigt är det ju redan väl motiverat med spårburen kollektivtrafikförsörjning.

Sist men inte minst får man inte glömma att en fusion mellan de båda flygplatserna faktiskt också delvis skulle innebära en privatisering av ytterligare en statlig affärsverksamhet. Och det är ju positivt i sig. Och vad ska svenska staten i så fall göra med alla pengar som en affär skulle inbringa? Här är Öresundsbloggens förslag: Låt försäljningsintäkten bli grundbulten i en fond som finansierar ovan nämnda järnväg! På så vis finansierar investeringen sig själv redan från dag ett och inga nya skattemedel behöver tas i anspråk. Med en järnvägsförbindelse kan Malmö Airport få den utveckling som flygplatsen förtjänar!