söndag 13 april 2008

Ett tecken i tiden?

JP Morgan öppnar nytt kontor i Köpenhamn.
ABN Amro lägger ned aktieverksamheten i Stockholm.

Nja, nu ska man väl kanske inte dra allt för långtgående slutsatser från ovanstående nyheter, men faktum är att affärsklimatet i Stockholms finansvärld snabbt har försämrats i spåren av den internationella finanskrisen. Det skriver Ekonominyheterna om i denna artikel och spär dessutom på med en artiklar om ABN och om Handelsbankens fortsatta sparbehov. Liknande texter kan man även finna i Sydsvenskan och flera andra medier.

Vad har detta med Öresunds regionala utveckling att göra? Jo, Stockholm är traditionellt betydligt mer konjunkturkänsligt än Öresundsregionen så när nu lågkonjunkturen står för dörren är det rimligt att återigen förvänta sig att Öresunds ekonomiska tillväxt blir relativt sett starkare än Stockholms.

Öresunds finanssektor är, på gott och ont, inte närmelsevis lika omfattande som Stockholms. Å andra sidan är läkemedelsindustrin och livsmedelsbranschen, två relativt konjunkturstabila sektorer, betydligt större och starkare i Öresund. Inom IT är båda regionerna mycket starka, men i Öresund finns lönsammare och stabilare företag som verkar i mognare branscher. När den internationella konjunkturen faller så påverkas givetvis både Sverige och Danmark negativt men Öresundsregionen har historiskt tenderat att just under dessa år dra ifrån övriga Skandinavien vad gäller de ekonomiska tillväxtsiffrorna. Kan samma sak förväntas även denna gång? Vi tror det.