måndag 7 april 2008

Öresund nära tidernas största forskningsanläggning

Öresundsbloggen har i tidigare inlägg berört ESS, den gigantiska sameuropeiska partikelacceleratorn som Sverige erbjuder sig att stå som värd för. Ett konsortium med namnet ESS Scandinavia har bildats i syfte att försöka få anläggningen till Sverige och Lund.

Det rör sig om en den kanske största investeringen någonsin i en enskild forskningsanläggning i Sverige, och en av de största i Europas historia. Det som först kändes som en våt men ack så avlägsen dröm har med tiden blivit allt mer realistiskt. Den svenska kandidaturen har vuxit fram som det främsta alternativet jämsides de värsta konkurrenterna Spanien och Ungern. Sittande regering med forskningsminister Lars Leijonborg i spetsen har hittills agerat föredömligt i frågan. De största insatserna har dock gjorts av ESS-sekretariatet och dess frontfigurer Allan Larsson och Colin Carlile.

Idag togs ett stort steg närmare ett förverkligande av ESS i Lund. Danmarks regering har i ett pressmeddelande förklarat att de officiellt stöder den svenska kandidaturen. Detta är i sig inte på något vis förvånande, den skandinaviska forskningseliten har hela tiden stått enade i frågan. Vad som istället är extra glädjande med det danska beskedet är att man t.o.m. kan tänka sig att vara med och delfinansiera anläggningen som har kostnadsberäknats till åtminstone 13 miljarder kronor. TT berättar att den danska regeringen nu sätter ihop ”en särskild förhandlingsgrupp som ska utvärdera anläggningens nytta för danskarna och diskutera med Sverige hur stort det danska engagemanget ska bli. Gruppen ska ledas av den förre departementschefen och avgående direktören för Det Kongelige Teater, Michael Christiansen. Till den knyts en mindre expertgrupp med forskare och folk från näringslivet.”

Ur ett snävt Öresundsperspektiv är det också mycket roligt att se hur den danska regeringen så uttryckligen räknar Lund som en del av sin intressesfär, i praktiken som en del av deras huvudstadsregion. Vetenskapsminister Helge Sander (venstre): "Danmark har ett klart forsknings- och näringslivsintresse i att anläggningen placeras i Öresundsregionen."

Om ESS placeras i Sverige kommer anläggningen att byggas på Brunnshög, Lunds viktigaste framtida utvecklingsområde där just nu Ericsson bygger nytt kontor. På kommunens högsta punkt, 87 möh, ska även ett 15 våningar högt konferenshotell byggas. (Läs mer på lundne.se) Förutom ESS är det tänkt att området ska husera ytterligare en avancerad forskningsanläggning av jätteformat, MAX IV. Det är den fjärde generationens synkrotonljusanläggning, en direkt utveckling av det framgångsrika MaxLab. Denna hypermoderna ”forskningskatedral” är tänkt att byggas på mark som ironiskt nog ägs av ett annat tempel, Domkyrkan. (Se skiss här) Dagens positiva besked angående ESS är naturligtvis också goda nyheter för alla oss som hoppas på MAX IV. De båda anläggningarna skapar synergieffekter och driften skulle i vissa avseenden kunna samordnas. Vi menar emellertid att det är av största vikt att inte bygget av den ena anläggningen villkoras med den andra anläggningens existens! Både MAX IV och ESS kan med lätthet rationaliseras och motiveras även isolerat!

Update: Nu har också Sydsvenskan fått ihop en artikel om denna nyhet. Läs den här.

Update2: Ytterligare en artikel i Berlingske.dk