onsdag 9 april 2008

Köpenhamn är ute och cyklar

Köpenhamn fortsätter föredömligt att satsa på cykeln som ett av de främsta transportmedlen även i den tätaste och mest urbana stadsmiljön. I jämförelse med många andra europeiska storstäder framstår Öresund i allmänhet, och Köpenhamn i synnerhet, som ett rent ”cykelmecka”. Den danska huvudstaden har en lång tradition av högt cykelnyttjande. Kontrasten mot lilla Stockholm är stark. Beror detta på att Köpenhamnare är smartare, mer ekonomiska och mer miljövänliga? Nja, riktigt så enkelt är det nog inte. En stor del av förklaringen finner man säkert i skillnaderna vad gäller klimatet. Stockholm är en kall och grå stad med närmast arkiskt klimat under stora delar av året. Under vinterhalvåret är mörkret och den dystra stämning detta medför alltför påtagligt, vilket knappast stimulerar till cyklande. Öresund däremot har ett mildare klimat, senare vintrar och tidigare vårar. Kanske inte så konstigt att man ligger så långt före den svenska huvudstaden…

Att satsa på cykeltrafiken är naturligtvis en investering i en långsiktigt hållbar stad. Men även på kort sikt har Köpenhamn mycket att vinna på cykelfrämjande åtgärder. 2009 kommer staden nämligen att vara värd för det gigantiska toppmöte då ett nytt globalt miljöavtal, som kan ersätta Kyotoprotokollet, ska förhandlas fram. Det är givetvis viktigt att staden då framstår som miljövänlig. Kanske är det i ljuset av det som man ska betrakta några av de senaste åtgärderna:

Politiken.dk berättar idag att det ska anläggas en separat cykelväg runt de sk Sjöarna i Den indre by i Köpenhamn. Kommunen har godkänt planen och banan kommer att vara klar i slutet av augusti.

Under måndagsmorgonen bjöd Köpenhamns kommun och Dansk Cyklist Forbund trampande pendlare på frukostfrallor. Frukostutdelningen är startskottet på kampanjen Vi cykler til arbejde. Målet med kampanjen är att få ännu fler att cykla till jobbet inom stan. Redan idag cyklar mer än var tredje person till jobbet eller skolan men målet är att den andelen ska växa till 50%. Det skulle göra Köpenhamn till världsledande i detta avseende.

På den svenska sidan drar samtidigt en liknande kampanj igång. Det är projektet Skånetrampar som är utformad som en lagtävling mellan deltagande företag. Kul! Fast lite tråkigare att läsa detta