onsdag 9 april 2008

Öresund får samlad kulturpolitisk strategi

Vid det årliga Öresundstinget den 29 maj kommer kulturfrågorna att stå i centrum. Öresundskommittén har tillsatt en politisk arbetsgrupp som ska ta fram en samlad kulturpolitisk strategi. Bl a vill man göra det enklare för frilansande kulturarbetare att ta jobb på båda sidor sundet. I Öresundsbrons nyhetsbrev utvecklas frågan:

"Musiker hoppar t ex ofta mellan korta jobb i olika orkestrar på ömse sidor, vilket kan ge bekymmer och merarbete när det t ex gäller a-kassa och socialförsäkring. Problem som gör att vissa tackar nej till engagemang i grannlandet.
- Vi kräver att man ser till att underlätta för att man ska kunna använda kulturarbetare på båda sidor enkelt och lätt, säger Rolf Tufvesson
Problemet diskuterades nyligen när Öresundskomiteen, Øresunddirekt och Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö samlade ihop företrädare från båda länder för bland annat försäkringskassa, skattemyndigheter och a-kassa, fackliga företrädare och arbetsgivareorganisationer.
En av dem var Sture Carlsson, förbundsdirektör för Svensk Scenkonst, branschorganisation för arbetsgivare i scenkonstsektorn, som blev förbluffad över att regelsystemen var så komplicerade. Han tänker nu bjuda in arbetsgivarna till ett möte för att se om man ska uppvakta svenska myndigheter i frågan, som han också tycker bör belysas i den statliga kulturutredningen.
Sture Carlsson delar arbetsförmedlingens bedömning att arbetsmarknaden för frilansande kulturarbetare i Öresundsregionen är god. Därför är det extra viktigt att inte regler och pappersarbete hämmar utbytet.
Särskilt för musiker, som ju är språkoberoende, skulle arbetsmarknaden kunna vara väldigt bra. Generellt är det så att antalet fast anställda inom kultursektorn minskar och att antalet frilansare ökar.
"

Kort artikel om detta i Helsingborgs Dagblad.
Vår blogg har tidigare berört Öresundskommittén i detta inlägg.