torsdag 10 april 2008

Heja Öresundsborger!

Föreningen Öresundsborger består av danskar som lever på den svenska sidan av sundet. Här åtnjuter de lägre boendekostnader, lägre matpriser och andra fördelar. Och det gör de helt rätt i! Självklart ska man bosätta sig på den plats i sin region där det passar en bäst. Men samtidigt som det innebär en lång rad fördelar för danskar att flytta till Sverige så kan de också räkna med många hinder och olägenheter. Föreningen Öresundsborger har till uppgift att uppmärksamma politiker, media och allmänhet på de olika problem som Öresundsinvånarna möter i sin vardag och som motverkar integrationen i regionen. Förutom krångliga, svåröverskådliga skatte- och socialförsäkringssystem och annan byråkrati tvingas pendlarna dessutom acceptera missförhållanden som egentligen är ganska enkla att korrigera, som t.ex. den groteskt höga broavgiften.

Öresundsborger väckte viss uppmärksamhet när man för ett tag sedan anmälde Öresundsbrokonsortiet till danska respektive svenska Konkurrensverket p.g.a de horribelt höga priserna på bron. Se ett nyhetsinslag om detta i TV2 Lorry. Föreningen har faktiskt fått visst gehör: Det danska Trafikministeriet slår fast att ”Øresundsbro Konsortiet er uden for demokratisk kontrol, og deraf følgende bør betragtes som en privat virksomhed”. Eftersom konsortiet bör ses som vilket företag som helst är det än mer uppenbart att bolaget missbrukar sin monopolställning!

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Öresundsborger också om sin kamp för att danskar i utlandet ska få rösta i valet till folketinget. I Sverige ser vi det som en självklarhet att svenska medborgare som råkar bo utomlands kortare eller längre tid fortfarande får rösta i riksdagsvalet. Faktum är att Danmark är ett av få civiliserade länder som berövar sina medborgare rösträtten bara för att de inte oavbrutet önskar bo i ett ytterst begränsat hörn av planeten. Ett borttagande av dessa dumma regler skulle kräva en grundlagsändring och den danska välfärdsministern Karen Jespersen meddelar nu tyvärr att regeringen inte har för avsikt att söka få till stånd någon sådan ändring. Vi hoppas emellertid att Öresundsborger fortsätter sin kamp för en region där det är enklare för alla att röra och bosätta sig fritt.

Till sist vill vi uppmärksamma att föreningen har låtit trycka upp stickers som man kan sätta på sin bil och på så vis protestera mot monopolpriserna på bron. På streamern står det Avskaffa Öresundsavgiften! oresundsborger.dk. Man kan hämta sitt eget exemplar av streamern tisdagen den 15:e eller onsdagen den 16:e april, antingen på bensinstationen vid sista avfarten i Danmark eller vid Skånegården nära bron i Malmö.

Mer läsning: Intervju med Lars Hougaard, en av föreningens grundare. (PDF på svenska)