fredag 4 april 2008

Kan 20 000 båtar stoppa en bro?

I Köpenhamn pågår en livlig diskussion om huruvida en bro ska byggas från Kvæsthusbroen vid Skuespilhuset til Operan. Politiken.dk berättar att Köpenhamns hamnbolag (en del av Copenhagen Malmö Port) nu låtit räkna antalet båtar som seglar förbi den aktuella passagen varje månad. I augusti förra året var det 20 000…

Artikeln säger inget om hur den siffran ska tolkas och vad det innebär för möjligheterna att bron förverkligas. Men om man läser mellan raderna i hamnbyggmästare Hans Vasehus Madsens uttalande så blir det iallafall uppenbart vad hamnbolaget tycker: ”…de faktuelle tal kan tale for sig selv”, säger han.