måndag 7 april 2008

Eslövs tillväxt ökar belastningen på järnvägen

Sydsvenskan rapporterar idag om Eslövs snabba tillväxt. Bara i östra delen av tätorten ska 800 nya bostäder uppföras fram till 2020 – en ganska ansenlig mängd för en stad av Eslövs storlek. Eslöv har länge varit behäftat med aura av tråkighet men det tycks nu som om kommunen långsamt kan vara på väg att lyckas tvätta bort tråkstämpeln och ansluta sig den växande familjen av attraktiva, dynamiska Skånekommuner. Förhoppningsvis kan kombinationen av bra geografiskt läge och mer överkomliga tomt- och huspriser än i Malmö/Lund utgöra Eslövs främsta fördel i framtiden. En tillväxtvänlig samhällsplanering är ett första gott steg men på lite längre sikt behöver kommunen inslag i stadens bebyggelse som sticker ut på allvar. Kanske kan konverteringen av det gamla Lagerhuset till bostäder ge goda erfarenheter och bidra till att rädslan för höghusbebyggelse kan övervinnas?

Hur som helst, Öresundskommunen Eslöv växer snabbt och det är bra. Men eftersom kommunen ligger på ett närmast perfekt pendelavstånd från Malmö och Lund kommer bostadsutbyggnaden och den tillhörande befolkningstillväxten tyvärr också att innebära att belastningen ökar ytterligare på järnvägen mellan Lund och Malmö, Sveriges mest trafikerade järnvägssträcka. (Visst, 800 nya bostäder i Eslöv påverkar bara marginellt, men även marginella förändringar blir kännbara när belastningen är så hög.) På centralstationen i Lund ska man nu förlänga plattformarna för att kunna ta emot längre tågset. Den enda åtgärden som emellertid har någon riktigt stor effekt är en utbyggnad från dubbelspår till fyrdubbla spår mellan Lund och Malmö. Och i denna fråga har vi som bekant ytterligare en liten pyttekommun som sätter käppar i hjulet och offrar hela regionens utveckling på ett altare byggt av självbelåtenhet – Burlöv. Det orimliga agerandet från Burlövs sida i denna fråga är något som vi absolut kommer att återkomma till i framtida inlägg här i Öresundsbloggen.