onsdag 9 april 2008

Euro – en dröm för Öresund

Öresundsregionen är en gemensam region med två olika valutor. Detta innebär givetvis stora transaktionskostnader när affärer görs över sundet. Införandet av en gemensam valuta, alltså euron, skulle i ett slag eliminera detta gränshinder och den friktion som det innebär för regionens integration. Det skulle betyda mycket för Öresunds näringsliv men också för dess miljontals konsumenter. Det skulle t ex bli enklare och billigare att föra över pengar mellan danska och svenska lönekonton, ta ut pengar i bankomater samtidigt som det inte minst skulle stimulera till fler spontana resor över sundet. I en fullt integrerad region ska en resa över sundet inte vara något som man ska behöva planera i högre utsträckning, eller vara behäftat med högre komplexitet, än motsvarande resa inom Skåne eller Själland. Samtidigt ska det naturligtvis inte behöva kosta mer än motsvarande resa inom landet. Valutorna och den feltänkta broavgiften är därför två av regionens största integrationshinder.

Varken Danmark eller Sverige är en del av den växande och alt mer välmående eurozonen. I Sverige röstade man nej till EMU i en folkomröstning 2003 (men om bara rösterna i Skåne hade räknats så hade resultatet blivit JA…) För några veckor sedan väckte den danske statsministern uppmärksamhet när han offentligt deklarerade att han anser att Danmark nu bör närma sig ett medlemskap i den monetära unionen. (Debattforum på Politiken.dk) Det är roligt att se att liknande signaler nu även kommer från den svenska regeringen. I en intervju i Sydsvenskan säger EU-minister Cecilia Malmström (fp) att hon vill ha en ny folkomröstning om euron och hon anser att nästa års val till Europaparlamentet är ett gott tillfälle att åter föra in frågan i den svenska politiska debatten. Oavsett vad man anser om euron generellt går det inte att blunda för att den, ur ett regionalt perspektiv, skulle betyda väldigt mycket för Öresund, dess ekonomi och välfärd.