söndag 6 april 2008

Öresunds bubblande anarki

Öresund har varit plågat av flera våldsamma kravaller senaste året. Bränder och stenkastning förekom för några månader sedan nästa dagligen i Rosengård i Malmö. Nu har de oroligheterna lagt sig, åtminstone för denna gång. Än värre har det emellertid varit i Köpenhamn. Rivningen av det gamla ungdomshuset på Jaktvej 69 utgjorde startskottet för våldsamma protester. Dessa protester smittade av sig också på andra grupper än de vänsterradikala ungdomar som huserade på Jaktvej. Bland annat förekom kravaller och anlagda bränder med unga invandrare i huvudrollen. De oroligheterna nådde sin kulmen i och med att en lång rad städer i övriga Danmark under någon veckas tid utsattes för nattliga kravaller och anlagda bränder. Som om detta inte räckte var det för ett par dagar sedan oroligt i Christiania i Köpenhamn då christianiter drabbade samman med polisen.

Oroligheterna i Öresund är knappast något unikt, utan ett uttryck för ett problem som finns i alla Europas storstäder. Dagens städer saknar en flexibel struktur inom vilken människors olikheter kan få synliggöras utan att direkt förlöjligas eller ifrågasättas. Vi saknar ett system för att människor med andra kompetenser än de formella ska kunna inkluderas och bidra till samhällets utveckling. Vi saknar det i Sverige och vi saknar det i Danmark.

Nu har Köpenhamns lokalpolitiker beslutat att Dortheavej 61 i den danska huvudstadens Nordvästkvarter blir ny adress för det omstridda Ungdomshuset. Är frågan ur världen då? Nej, givetvis inte. Nyhetsbyrån NFO skrev i en rubrik: ”…nytt ungdomshus klart”. Det kändes redan då en aning överilat och idag rapporterar Politiken.dk att de boende i området runt den påtänkta adressen nu, precis som väntat, går man ur huse för att protestera mot beslutet. Striden, det är i grunden densamma både i Rosengård och Köpenhamn, fortsätter och vi lär få anledning att återkomma till den i framtida blogginlägg.