söndag 13 april 2008

Integrerad bostadsmarknad växer fram

Flyttströmmen av danskar till Skåne fortsätter men har, precis som Öresundsbloggen förutspådde i ett tidigare inlägg, mattats av rejält sedan mitten av förra året då bostadspriserna i Köpenhamn började falla kraftigt. Inflyttningen var något större under 2007 än året innan, men för andra halvåret skedde faktiskt en minskning. I Öresundsbrons nyhetsbrev spår den danske bostadsekonomen professor Jens Lunde att flyttströmmen dock kommer att fortsätta under överskådlig tid framöver, om än i lugnare takt än vad vi varit vana vid under under de senaste åren. I takt med att den regionala integrationen förstärks kommer en helt gemensam bostadsmarknad att växa fram.

”Integrationen över Öresund sker även på bostadsmarknaden. Vi har sett priserna sjunka i Köpenhamn och stiga i Malmö. Sannolikt är vi bara i början av en process där vi går mot en gemensam marknad som utgår från ett högsta pris vid Rådhusplatsen i Köpenhamn och med lägre priser ju längre från Rådhusplatsen man kommer.”