fredag 4 april 2008

Värre på andra sidan sundet

De dystra, svarta rubrikerna om finanskrisen avlöser varandra med korta mellanrum numera. Idag var det Peter Wallenbergs tur att varna för krisens allvar på Ekonominyheterna.se. Jobbigt… Men Sverige verkar i alla fall hittills ha kommit relativt lindrigt undan. Det räcker med att ta steget över Öresund för att finna ett större djup i krisen. Ekonomiska experter i Danmark spår att flera av landets banker kan hamna på obestånd, vilket redan Trelleborg Bank gjort. Man tror t o m att så många som FYRA banker helt sonika kan gå omkull.

Tur att det inte är så allvarligt i Sverige. Här finns ju bara fyra banker…

Hmm, konkurrens var det ja.