torsdag 17 april 2008

Malmö och Lund växer samman

Malmö och Lund ligger mindre än 20 km från varandra och man når grannstaden på bara några minuter via autostradan (E22) eller med Öresunds-/pågatåg. Historiskt har dock städerna varit väldigt olika till sin karaktär. Trots det minimala avståndet har samarbete och utbyte varit förvånansvärt begränsat. I takt med en ökad regionalisering har dock detta ändrats snabbt under det senaste årtiondet. Pendlingen ökar och allt fler hushåll flyttar mellan städerna (i båda riktningarna). (Dessutom blir ju faktiskt också det fysiska avståndet mellan de båda tätorterna allt ”kortare” i takt med Hjärup och Arlöv växer ytmässigt.) Kulturutbytet växer och nya samarbetsformer uppstår. Detta gäller inte minst på den offentliga arenan där politikerna möts mer frekvent och där formella samarbeten uppstår. Till exempel har de båda kommunerna fusionerat sina räddningstjänster, skapat ett gemensamt bolag för vatten- och avloppsverken, VA SYD, samt initierat ett samarbete inom marknadsföring (Malmö-Lund TwinCities). Och på länsnivå talar man om att slå samman UMAS och UsiL till ett gigantiskt storsjukhus. Öresundsbloggen efterlyser ännu fler samarbeten och utbyten mellan kommunerna och tror att stora synergier kan skapas. Vi välkomnar också varje litet tecken, hur litet det än må vara, på att städerna sakta men säkert integreras – fysiskt, funktionellt och kulturellt.

Ytterligare ett sådant litet bevis kom när Sydsvenskan rapporterade att nätverksorganisationen Marknadsföringen i Malmö (MiM) nu etablerar sig i Lund. Föreningen som funnits ända sedan Kreugerkraschens dagar 1932 samlar yrkesfolk med intresse för marknadsföring och trender inom reklam-, PR-, kommunikations- och mediabranschen. Genom bl a frukostmöten och seminarier försöker man skapa en mötesplats inom aktuella och framtidsinriktade marknadsfrågor i sydvästra Skåne.

Att man nu, trots sitt malmöitiska namn, agerar även i Lund kan ses som ytterligare ett i raden av tecken på hur Malmö och Lund funktionellt flyter samman i en integrerad stadsregion. Tidigare hade Malmös och Lunds näringsliv alltför få tangerings- och skärningspunkter för att en bra regional dynamik skulle kunna slå rot. Divergensen är nu tack och lov mer eller mindre helt borta, inte bara i ovannämnda branscher utan i näringslivet i stort. Detta bådar gott för Malmö/Lundregionens framtida utveckling och skapar även goda förutsättningar för ett mer integrerat näringsliv i hela Öresundsregionen.


Uppdatering: Som av en händelse kan vi också, samma dag, läsa i Sydsvenskan hur studentföretagarföreningen Fena Lund expanderar i andra riktningen och etablerar sig i Malmö!

...och här kan man läsa om ett ungt studentföretag i Lund.


Läs även andra bloggares åsikter om ,