tisdag 8 april 2008

Kan man älska nya "multihuset" i Köpenhamn?

Realdania vill bygga ett nytt sk ”multihus” på Bryggen i Köpenhamn (se bild här). Byggnaden är bl a tänkt att husera Dansk Arkitektur Center, bostäder, utställningslokaler, restauranger och kaféer samt Realdanias eget huvudkontor. Det handlar om ett gigantiskt miljardbygge som får grannen, Den Sorte Diamant, att se nästan liten ut. Ändå är det, enligt vår mening, en förhållandevis okontroversiell byggnad som föreslagits. Det 80x80 meter breda och 25,5 meter höga huset är uppbyggt av mängder av klossar och kuber och om det förverkligas så ansluter det till flera anadra stora signaturbyggander i närområdet, bl a det fantastiska Operahuset och den nyss nämnda Sorte Diamant. Man hoppas kunna börja bygga 2010. Bakom skapelsen står den holländske stjärnarkitekten Rem Koolhaas och byrån OMA som tidigare ritat bl a Casa de Musica i Porto, Seattles huvudbibliotek, Prada Epicenter i Losa Angeles och CCTVs huvudkontor i Beijing. Mer information om projektet finns på hemsidan bryghusprojektet.dk.

På Politiken.dk kan man se ett videoklipp med 3D-animering av byggnaden. Huset verkar kunna passa bra in i stadsbilden och sättet på vilket trafikflödena integreras i konstruktionen är lysande. Men måste ju ändå fråga sig; Går det att älska detta slätstrukna(?) hus???

Apropå Realdania: Samma företag ligger bakom en nyss avslutad tävling om framtidsvisioner för Öresundsregionen år 2040. Tävlingsbidraget Öresundsdogmer delade förstaplatsen med Mosaic Region. Båda bidragen är fantastiskt välgjorda och erbjuder spännande skildringar av en framtida supermetropol. De utgår från en mer ”elastisk” samhällsplanering som ersätter statiska planer. Självklart kommer visionerna att återges och nagelfaras i framtida inlägg på Öresundsbloggen!