tisdag 24 juni 2008

Äntligen en lösning för Södra stambanan mellan Malmö och Lund!

Nu har det äntligen skett ett genombrott i förhandlingarna om hur man ska komma till rätta med en av de värsta flaskhalsarna i det skandinaviska trafiknätet, järnvägen mellan Lund och Malmö! På sträckan, som är Sveriges mest trafikerade, har Banverket länge velat bygga två nya spår i markplan parallellt med dagens dubbelspår. Burlövs kommun har emellertid krävt att spåren läggs i en tunnel och med det kommunala planmonopolet som vapen har man effektivt bevarat status quo – dagligt buller för sina invånare. Genom att motsätta sig framlagda kompromissförslag visade man prov på sällan skådad frånvaro av förnuft och självbevarelsedrift. Inte nog med att man förlängde kommuninvånarnas bullerelände med flera år (genom att slåss för ett alternativ som givetvis aldrig skulle komma att förverkligas) – man lät det dessutom gå ut över den regionala utvecklingen…

Men idag är allt åter frid och fröjd! Burlövs kommun har tagit sitt förnuft till fånga och är nu överens med övriga parter om en järnvägslösning med fyra spår som är nedsänkta sex meter ner i marken och delvis övertäckta. Dessutom görs andra bullerbekämpande åtgärder. (Sydsvenskan skriver mer om överenskommelsen här) Nu måste man faktiskt lyfta på hatten och gratulera Burlöv till det goda slutresultatet av sin kamp. För mycket närmare en tunnel än så här går det väl knappt att komma?! Väl kämpat.

Kostnaden för själva bygget beräknas till mellan 2 och 2,5 miljarder kronor. Vad däremot förseningen av detta riksintressanta projekt kostar samhällsekonomiskt vågar man dock inte tänka på. I NUTEKs årsbok för 2008 skriver man så här om ”fallet Burlöv”:

”Utan att värdera rimligheten i Burlövs ställningstagande kan man konstatera att kommunens handlande får en rad effekter som inte gör halt vid kommungränsen. För att nämna några: Mångmiljardinvesteringen Citytunneln kommer under ett decennium generera betydligt lägre samhällsekonomisk avkastning, statens investeringskostnader för sträckan Malmö-Lund ökar markant och resenärer som skulle valt att åka tåg till sina arbeten tvingas köra bil, vilket innebär en ökad miljöbelastning.” (sid.114)

Tack, Burlöv. Vart ska vi skicka fakturan?

Skämt åsido, nu ser alltså ett stort problem ut att ha lösts. Ur ett perspektiv av regional utveckling är detta antagligen den största nyheten sedan det slutgiltigt blev klart att bygga Citytunneln! Det är även en stor dag för Burlövs kommun. För även om man i denna specifika fråga agerat som en SKÄGGIG KÖTTAPA så går det inte att komma ifrån det faktum att kommunen har ett gyllene geografiskt läge, inklämt mellan två av Sveriges snabbast växande städer – mitt i Nordens ledande storstadsregion! Kan det bli bättre? Burlöv skulle kunna vara en dynamisk smältdegel av tillväxt… Kanske har man sakta börjat inse det själva i kommunledningen? Ett tecken på det är i alla fall den helt nya stadsdel som planeras i Arlöv. (Se bild här) Dit är det tänkt att Malmömässan ska flytta och tillsammans med ett nytt hotell om 700 rum utgöra en av Nordens största kongressanläggningar. Dessutom byggs 350 000 kvadratmeter bostäder och kontor. Nyckeln i planerna är en flytt av dagens järnvägsstation: en helt ny terminal etableras med avgångar var sjunde minut. Sydsvenskan skriver om planerna här och här. Det finns flera positiva saker med detta:

- Nya bostäder i en region med bostadsbrist
- Ökad tillväxt för hela Burlöv
- Stadsdelen bidrar till att Malmö och Lund fysiskt fortsätter att växa ihop med regionala synergieffekter som följd
- Planerna inkluderar en mindre hotellskrapa

Ett frågetecken bara: Det verkar konstigt att mässanläggningen och hotellet placeras så långt bort som möjligt från den nya stationen, nästan i andra änden av området. Det känns inte särskilt modernt, kollektivtrafiken ska väl snarare ligga vägg i vägg...?

Hur som helst, kanske var det planerna på en ny järnvägsstation som slutligen tog udden av Burlövs dittills hårdnackade motstånd mot nya dubbelspår på Södra stambanan genom kommunen. De bjöd helt enkelt Banverket och regionen på ett ess: För aldrig skulle väl dessa gå med på att bidra till en helt ny järnvägsstation (som inte ingår i några av Banverkets egna planer) om inte kommunen slutar att jävlas med dem?

Slutet gott, allting gott!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,