tisdag 4 november 2008

Euro – ett måste för Öresund?

Tänk om det fanns två valutor i Storstockholm, en i norr och en i söder. Om man passerade Gamla Stan var man tvungen att stanna vid Forex för att växla pengar. Särskilt jobbigt skulle det vara för de stockholmare som bodde i Norrort men jobbade i Söderort, eller vice versa. Dessa stackare skulle få sin lön utbetald i den ena valutan, trots att det var med den andra valutan som merparten av deras inköp gjordes…

Självklart är detta en horribel och orimlig situation. Och en mardröm för alla som vill se mer ekonomisk aktivitet med ökad tillväxt, fler jobb och bättre välfärd i den svenska huvudstadsregionen. Dessvärre är det en sanndröm för en annan av Nordens viktigaste storstadsregioner..!

Öresundsregionen är en gemensam region, men med två olika valutor. Detta innebär givetvis på sikt stora transaktionskostnader när affärer görs över sundet. Dessutom inverkar det negativt på regionens investeringsklimat. Om du som investerare exempelvis funderar på att etablera ett nytt varuhus i Köpenhamn bör du givetvis göra en kalkyl över hur många tillresta svenska kunder du kan förvänta dig. Tyvärr kan en sådan kalkyl aldrig bli särskilt tillförlitlig i det långa loppet eftersom valutakursförändringarna hela tiden ändrar förutsättningarna. Just nu är t.ex. den svenska kronan så lågt värderad i jämförelse med den danska att det överhuvudtaget inte alls är särskilt intressant för svenskar att handla i Danmark. Istället har Sverige blivit ett shoppingparadis för danskarna. Det må tillfälligtvis vara positivt att fler danskar besöker Malmö för att shoppa, roa sig och äta på restaurang och då samtidigt upptäcka och lära känna staden och Skåne. Men på lång sikt är det kostsamt. Den fiktive investeraren som funderade på att etablera en ny butik i Öresundsområdet väljer kanske en annan europeisk storstad som sin nästa etableringsort. Samma osäkerhet gäller också för satsningar på produktion och forskning. Om växelkursen förändras kraftigt i framtiden kanske man inte kan locka till sig den personal och kompetens som man hade tänkt sig. Lönen är helt enkelt inte tillräckligt mycket värd. Öresund går miste om värdefulla investeringar och arbetstillfällen.

Införandet av en gemensam valuta, alltså euron, skulle i ett slag eliminera denna konkurrensnackdel samt det gränshinder och den friktion som det innebär för regionens integration. Det skulle betyda mycket för Öresunds företag men också för dess miljontals konsumenter. Det skulle t ex bli enklare och billigare att föra över pengar mellan danska och svenska bankkonton och ta ut pengar i bankomater. Framför allt skulle stimulera till fler spontana resor över sundet! I en fullt integrerad region ska en resa över sundet inte vara något som man ska behöva planera i högre utsträckning, eller vara behäftat med större komplexitet, än motsvarande resa inom Skåne eller Själland. Samtidigt ska det naturligtvis inte behöva kosta mer än motsvarande resa inom landet. Valutadivergensen och den feltänkta broavgiften är därför två av regionens största integrationshinder.

Varken Danmark eller Sverige är en del av den växande eurozonen. I Sverige röstade man nej till EMU i en folkomröstning 2003 (men om enbart rösterna i Skåne hade räknats så hade resultatet faktiskt blivit JA…) Sedan en tid tillbaka pågår en politisk process i Danmark som tydligt för landet närmare den monetära unionen. Och danskarna är positiva. Sydsvenskan rapporterar idag att fler än hälften av danskarna nu säger JA till euron. En bidragande orsak är säkert finanskrisen, Politiken.dk skriver att försvaret av den danska kronkursen har kostat centralbanken mycket pengar…

Även i Sverige har flera röster höjts för att det kanske är dags att ompröva ickebeslutet från 2003. Framför allt är det folkpartiet som är drivande i denna fråga. Oavsett vad man anser om euron generellt går det inte att blunda för att den, ur ett regionalt perspektiv, skulle betyda väldigt mycket för Öresund, dess ekonomi och välfärd.


Fler länkar:

Senast 2011 vill fp rösta om euron (DN.se)

Sahlin säger nej till EMU-omröstning (DN.se)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,