torsdag 28 april 2011

"ESS leder till ökat byggande"

- När ESS påverkar huspriserna leder det till ökat byggande, hävdar Rikard Jacobsson som utrett de möjliga effekterna av ESS och Max IV....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Nu ligger arbetet med ESS och Max IV i startgroparna och snart är det dags upp till bevis. Kommer anläggningarna ge de förväntade spinoff- effekterna? Rikard Jacobsson, director på PwC (PricewaterhouseCoopers), hävdar att möjligheterna finns men poängterar att det inte är självklart att effekterna uppstår.- Ingen aktör äger egentligen frågan när det gäller anläggningarna. Poängen är att om aktörerna inte kan samverka är det lätt hänt att inget händer av det vi tror ska hända, sa Rikard Jacobsson då han besökte Lund på onsdagsförmiddagen.Redan innan det blev klart att ESS och Max IV skulle byggas i Lund gjorde revisionsfirman PwC en rapport om framtidsutsikterna. Med anläggningarna som drivkraft för den regionala utvecklingen skulle Skånes bruttoregionalprodukt fram till 2040 kunna öka med sammanlagt 214 miljarder kronor, skapas 23 000 arbetstillfällen och byggas 13 500 fler bostäder i regionen. Men för att spinoff- effekterna ska uppstå krävs, enligt Jacobsson, stora initiativ av samhället.- ESS och MAX IV ska skapa vetenskap för samhället men för övriga aktörer handlar det om att skapa ett samhälle för vetenskap. Att göra regionen så attraktiv som möjligt med upplevelser, kulturutbud, internationella skolor och bra transporter så att människor vill flytta hit, sa Rikard Jacobsson.PwC:s rapport har ifrågasatts och prognoserna har bedömts som överdrivet positiva. Rikard Jacobsson hänvisar till erfarenheter gjorda vid etableringen av CERN i Génevè.- Vi kan redan nu vissa effekter av ESS och Max IV etablering, som spårvägsplanerna till Brunnshög. Region Skåne är oerhört engagerad i frågan och har skapat ett samverkansprojekt som ska ta reda på hur man ska utnyttja etablering på bästa sätt.Rikard Jacobsson tror att ESS ska driva på byggandet i Lund.- Huspriserna kommer att gå upp av ESS och när huspriserna går uppåt så brukar det också leda till ökat byggande.