söndag 8 maj 2011

Rektor sågar spårvagnsplaner


Lunds Universitets rektor Per Eriksson sågar spårvagnssatsning....[Läs hela artikeln / Gå till källan]


Lunds Universitets rektor Per Eriksson sågar spårvagnssatsning.I artikeln förespråkar Per Eriksson istället en snabb utredning om att istället pröva elbussar med kontinuerlig laddning."Detta signalerar på ett helt annat sätt än spårvagnar att Lund är idéernas och framtidens stad", skriver Eriksson och Mats Alaküla, expert på eldrivsystem, i inlägget på Aktuella Frågor.Men rektorn får snabbt mothugg av de politiker som drivit frågan om spårvagnssatsningen.– Elbussar som laddas från vägen är inget för Lund. Det är inte med bussar utan spårvagnar som vi klarar den kapacitet som krävs, anser oppositionsrådet Anders Almgren (S).LundI artikeln nämner Eriksson och Alaküla Sydkorea där den ledande tekniska högskolan tagit fram en lösning kallad Olev - On Line Electric Vehicle:"Olev är induktiv och osynligt nedgrävd under asfalten i en cirka halv meter bred remsa i mitten av körfilen längs med vägen. Energin överförs magnetiskt till fordonet, till exempel en buss, med tillräcklig effekt för att täcka både framdrift och laddning av batterierna."Med sådana nedgrävda ledningar kan all kollektivtrafik i Lund drivas med el, menar debattörerna.Oppositionsrådet Anders Almgren är kritisk.– Man måste sätta sig in i exemplet Lund när det gäller spårtrafik för att upptäcka att förslaget med bussar inte är ett vettigt alternativ, säger han.Anders Almgren radar upp tre skäl.Kapacitet:– En spårvagn tar fler passagerare än vad flera bussar gör tillsammans. Och tar ändå inte mycket mer plats i stadsmiljön.Lockar bilister:– Alla internationella exempel visar att spårtrafiken lockar över bilister till att åka kollektivt. Bussen har betydligt större problem att göra det. Servicegraden, komforten och modernitet i resandesättet betyder att spårvagnen tar andelar från bilismen på ett sätt som bussen aldrig lyckats med.Dalbybanan:– Vi ska koppa ihop stad och land. Redan i den andra etappen av spårvägsutbyggnaden ska vi ta oss till Dalby. Vi talar här om att susa fram över slätten i 80-100 kilometer i timmen i spårvagnar som i stor grad påminner om tåg. En elbuss med en elslinga ut till Dalby är inget alternativ, säger Anders Almgren.